Bölüm tarafından belirlenen tarihe kadar
 • Bitirme Tasarim Projesi raporunu PDF formatında,
 • Danışman Öğretim Üyesi tarafından onaylanan BTP Teslim Formuna eklenmiş BTP "Turnitin Benzerlik Raporu" dosyasını (tek bir PDF dosyası olarak), İTU Ninova sistemine yüklemeniz gerekmektedir.  • Bölüm tarafından belirlenen tarihe kadar Ara Raporlarınızı "Ara Rapor Teslim Formu" ile birlikte Bölüm sekreterliğine teslim etmeniz gerekmektedir.

 • ITU Ninova sistemi son teslim tarihi geçildikten sonra herhangi bir dosya yüklenmesine izin vermemektedir. Dosya yükleme işleminin belli bir zaman alacağını gözönünde bulundurarak planlamanızı buna göre yapmanız önem arz etmektedir. 

  BTP teslim tarihi kesin olup herhangi bir erteleme yapılmayacaktır. İTÜ Senato Esasları Mazeretlerin Kabulü kısmında belirtilen geçerli bir mazeretiniz olmaması durumunda, BTP teslim tarihinden sonra İTÜ Ninova sistemine dosya yükleme talepleriniz kabul edilmeyecektir. 

 • BTP teslim formunu bilgisayar ortamında doldurup çıktısını alarak danışman öğretim üyenize imzalattıktan sonra, dökümanı PDF formatına dönüştürünüz. Turnitin sonuç raporu da PDF formatında üretildiğinden, iki PDF dosyasını birleştirerek (teslim formu ilk sayfa olacak şekilde) tek bir PDF dosyası haline getiriniz. Dosya ismi "ELK_BTPTF_2018GUZ_ÖğrenciNumarası.pdf" olacak şekilde kaydederek İTÜ Ninova sistemine yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İki PDF dosyasını birleştirmek için ücretsiz olan bu yazılımı kullanabilirsiniz. 

 • ITU Ninova sistemine yüklenecek olan dosyalarda tek bir dosya boyutu maksimum 20MB ile sınırlandırılmıştır. Eğer sizin PDF dosyanız 20MB üzerinde ise, PDF oluşturma aşamasında BTP içerisinde bulunan resimlerin çözünürlüğünü düşürerek dosya boyutunu azaltabilirsiniz. 

 • Eger oluşturulan PDF dosya boyutu 20MB dan buyuk ise RAR veya ZIP programları ile PDF dosyasi sıkıştırılarak dosya boyutu azaltılabilir. Dosya boyutu halen 20MB dan büyük ise ZIP veya RAR kullanarak PDF dosyası her biri 20MB altında olacak şekilde (örneğin 19MB) birden fazla dosya parçasına bölünebilir. Ödev kısmına bu dosyaları yükleyebilmeniz amacıyla ilave 5 adet yükleme alanı eklenmiştir. Bu durumda 95MB PDF dosya boyutuna kadar (5 adet tekil dosya boyutu 19MB olacak şekilde) yükleme yapabilirsiniz. 

 • BTP teslim süreci tüm aşamaları elektronik ortamda yapılacak olup, Elektrik Mühendisliği Bölümü sekreterliğine herhangi bir evrak teslim etmeniz gerekmemektedir. 

 • Öğrenci tarafından doldurulan "Mezun Anket Formu" poster sunum esnasında teslim edilecektir.

 • BTP'nizin kabul edilebilmesi için Turnitin tarafından oluşturulan sonuç raporunda benzerlik oranının %25 değerinin altında olması gerekmektedir. 

 • Turnitin veri tabanı öğrenci tarafından yüklenen BTP dökümanını veri tabanındaki dökümanlarla (geçmiş yıllarda İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümünde yapılan BTP'ler dahil olmak üzere) karşılaştırarak sizin BTP'nizin diğer dökümanlarla ne kadar benzerlik gösterdiğini yüzdesel olarak vermektedir. 

  Turnitin veri tabanına BTP'nin yüklenmesinde izlenecek adımlar: 

 • Turnitin veri tabanının detaylı kullanımı Turnitin Öğretmen Kılavuzu dökümanından incelenebilir. 

 • İlk olarak danışman öğretim üyenizin Turnitin hesabı İTÜ Kütüphanesi tarafından açılmalıdır. Bunun için danışman öğretim üyesi "Hesap açım talebini AD SOYAD, FAKÜLTE ve BÖLÜM bilgileri şeklinde zesolta@itu.edu.tr' ye iletmesi" gerekmektedir. Bu işlem yapıldıktan Turnitin sistemine giriş için kullanıcı adı ve şifre danışman öğretim üyesinin e-posta adresine gelmektedir. 

 • Öğretim üyesi Turnitin internet sayfasını kullanarak sisteme giriş yapar ve öğrencilerinin dökümanlarını yüklemesi amacıyla ekranın sağ üstünde bulunan "+ Add Class (Sınıf Ekle)" butonuna basarak bir sınıf oluşturur. Bu aşamada oluşturulan "Class ID (Sınıf ID)" ve "Enrollment Key (Kayıt Şifresi)" öğrenciler tarafından sisteme giriş yapılırken kullanılacaktır. 

 • Öğretim üyesi yeni oluşturulan derse tıklayarak bu ders için ekranın sağ üstünde bulunan "+ Add Assıgnment (Ödev Ekle)" butonuna basarak bir ödev oluşturur. Ödev oluşturma safhasında "Optional Settings" kısmı tıklanarak "Submit Papers (Ödevleri şuraya gönder)" menüsü altında "no repository (depo yok)" seçeneği seçilmelidir. 

 • Öğrenciler Turnitin internet sayfası login kısmında "Would you like to create your user profile? Click here" bölümüne tıklayarak sayfanın alt kısmında yer alan "Create a New Account" bölümünde "Student" kısmı seçilir. Gelen ekranda danışman öğretim üyenizden alacağınız "Class ID (Sınıf ID)" ve "Enrollment Key (Kayıt Şifresi)" kullanılarak sisteme kaydınızı yapıp, BTP dökümanınızı tek bir dosya şeklinde yükleyebilirsiniz. 

 • Dosya yükleme aşamasında bazı internet tarayıcılarında (Chrome) "Yükle" butonunun sayfada görünmemesi gibi durumlar olabilmektedir. Bu durumda farklı bir internet tarayıcısı kullanarak (Firefox, Opera, İnternet Explorer, vb.) tekrar deneyiniz. 

 • Danışman öğretim üyesi Turnitin sistemine giriş yaparak raporun detaylarına ulaşabilmektedir. Bu raporda BTP raporunuzun diğer dökümanlara olan benzerliği yüzdesel olarak verilmekte ve hangi dökümanlarla benzerlikler olduğu detaylı olarak belirtilmektedir. Raporun değerlendirmesini danışman öğretim üyesi yaparak öğrenciye bilgi vermektedir. 
  BTP'nizin kabul edilebilmesi için Turnitin tarafından oluşturulan sonuç raporunda benzerlik oranının %25 değerinin altında olması gerekmektedir. 

 • Turnitin tarafından oluşturulan benzerlik raporu PDF formatında kaydedilerek, BTP teslim formu ile birlikte yukarıda açıklandığı üzere tek bir dosya şeklinde İTÜ Ninova sistemine yüklenmelidir. 

 • Turnitin veri tabanının detaylı kullanımı Turnitin Öğretmen Kılavuzu dökümanından incelenebilir.