Elektrik mühendisliği; elektrik enerjisi üretim-iletim ve dağıtım sistemleri, akıllı şebekeler, elektrik makinaları, elektrikli sürücü sistemleri ve bunların tasarımı, projelendirilmesi, gerçekleştirilmesi, izlenmesi, korunması, kontrolu, ekonomisi ve yönetilmesi ile ilgili bilimsel ve teknolojik konuları kapsayan bir mühendislik dalıdır. Ayrıca elektrik mühendisliği; elektronik, haberleşme, bilgisayar ve makine mühendisliği konularının bir kısmının uygulama alanı niteliğinde disiplinler arası ortak bir platform oluşturmaktadır.

Eğitim ve öğretime başlama  tarihi 1926 yılına kadar uzanan Elektrik Mühendisliği Bölümü (Şubesi) 1944 yılında kurulmuştur. Şu ana kadar Elektrik Mühendisliği Lisans Programı'ndan 5296 mühendis mezun verilmiştir. Halen Elektrik Mühendisliği Bölümü Lisans Programı'nda 980, Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı altındaki Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı'nda 84 öğrenci ve Doktora Programı'nda ise 16 öğrenci eğitim ve araştırmalarına devam etmektedir. Elektrik mühendisliği lisans ve lisansüstü çalışmalarını yürüten akademik kadroda, 14 profesör, 4 doçent, 9 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi ve 24 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Elektrik mühendisliği ve ilgili teknolojilerde köklü ve prestijli bir eğitim ve öğretim kurumu olan, İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü eğitim ve öğrenim çalışmalarını kendi misyonu ve vizyonu çerçevesinde yönlendirmektedir. Modern ve inter-aktif bir şekilde yapılan elektrik mühendisliği eğitiminde teorik seviyedeki dersler; tasarım projesi, bilgisayar simülasyonu ve gelişmiş ve zengin laboratuvar altyapısına sahip derslerle desteklenmektedir. Ayrıca mühendislik eğitiminde öğretme-modundan öğrenme-moduna geçilmesi ile öğrencilerin teorik bilgilerini etkin olarak kullanabilme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Lisans Programları

Elektrik mühendisliği Bölümü'nün 2020 YKS tercih kılavuzuna göre öğrenci alınan iki adet lisans programı bulunmaktadır.

Elektrik Mühendisliği Programı (%30 İngilizce)    

Elektrik Mühendisliği Programı (%100 İngilizce)

İTÜ'de minimum %30 İngilizce eğitim uygulandığından, Programların birine giren öğrencilerin 1. yarıyıldan ders alabilmeleri için İngilizce yeterlik sınavını geçmeleri veya 1 yıl hazırlık okuluna devam etmeleri gerekmektedir. Elektrik Mühendisliği’nde normal öğretim süresi 8 yarıyıl (4 yıl) olup, öğrencilerin öğretim süresi sonuna dek toplam 45 gün pratik staj yapması gerekir.

Lisansüstü Programlar

Elektrik Mühendisliği Bölümü'nün İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde açtığı

Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora programları bulunmaktadır.

Bölümümüze ait tanıtım videosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı