Doktora programına mülakatla alınan öğrenciler, 24 kredilik ders programını tamamladıktan ve yeterlik sınavını başarı ile geçtikten sonra, bilimsel ve teknolojik inovasyon için temel Elektrik Mühendisliği veya disiplinler arası araştırma konularından birinde derinlemesine araştırma yapmaya başlarlar. Araştırma periyodu bitiminde ortaya çıkan araştırma sonuçlarının doktora derecesi için yeterli olması durumunda, öğrenci doktora tezini yazarak teslim eder. Doktora sınavında başarılı olan öğrenciler doktor (PhD) unvanı alırlar. Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı'nda halen 43 doktora öğrencisi eğitim ve araştırma çalışmalarına devam etmektedir. Son yıllarda tamamlanmış başlıca doktora tezlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmistir.

Çok Makinalı Güç Sisteminde Açısal Kararlılık Analizi ve Kontrolör parametre Optimizasyonu (2015)
Dr. Serdar Ekinci
Danışman: Prof. Dr. Ayşen DEMİRÖREN

Dynamic Security Enhancement of Power Systems via Population Based Optimization Methods Integrated with Artificial Neural Networks (2015)
Dr. Fatih Küçüktezcan
Danışman: Doç. Dr.İstemihan GENÇ

Condition Monitoring and Fault Detection for Induction Motors by Geometric Trending and Stationary Wavelet Analysis (2015)
Dr. Duygu Bayram
Danışman: Prof. Dr. Serhat ŞEKER


Dr. Sezen YILDIRIM ÜNNÜ
Danışman: Prof. Dr. Serhat ŞEKER


Dr. Doğan Recep Gümeli
Danışman: Prof. Dr. Mustafa BAĞRIYANIK

 
Dr. Alper KARA
Danışman: Prof. Dr. Kevork MARDİKYAN

 
Dr. Suat İLHAN
Danışman: Prof. Dr. Aydoğan ÖZDEMİR


Dr. Özkan ALTAY
Danışman: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ

 
Dr. Suna BOLAT SERT
Danışman: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ

 
Dr. Oben DAĞ
Danışman: Prof. Dr. Ömer USTA, Prof. Dr. Canbolat UÇAK

 
Dr. Duygu ÇETEGEN MOREWOOD
Danışman: Y. Doç. Dr. Ramazan ÇAGLAR, Dr. Jennifer A. VEITCH

 
Dr. Murat İMERYÜZ 
Danışman: Prof. Dr. A. Faik MERGEN 

 
Dr. Yaşar KÜÇÜKEFE
Danışman: Prof. Dr. Adnan KAYPMAZ, Doç. Dr. M. Turan SÖYLEMEZ

 
Dr. Filiz GÜRGÖZE
Danışman: Prof. Dr. A. Faik MERGEN 

 
Dr. Tevhit Cem KAYPMAZ
Danışman: Prof. Dr. Nejat TUNCAY

 
Dr. Taşdemir AŞAN
Danışman: Prof. Dr. Emin TACER 

 
Dr. Süleyman AÇIKBAŞ
Danışman: Prof. Dr. Adnan KAYPMAZ

 

Dr. Hasan Murat UÇAR
Danışman: Prof. Dr. Serhat SEKER, Doç. Dr. Emine AYAZ 

 
Dr. Aysam AKSES
Danışman: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ