ÖSYM ile Elektrik Mühendisliği Lisans Programı'na giren öğrenciler mezun olabilmek için, toplam 153 kredilik ders alarak başarılı olmak durumundadır. Bu dersler; temel bilim, temel mühendislik, insan ve toplum bilimi ile Elektrik Mühendisliği meslek ve tasarım dersleri kümelerinden oluşmaktadır. Temel bilim dersleri ile öğrencilere tüm mühendisliklerin temelini oluşturan matematik, fizik ve kimya alanlarında köklü bir altyapı kazandırılırken, temel mühendislik dersleri ile mühendislik alanlarına ilişkin geniş bir vizyonu verilmeye çalışılmaktadır. Meslek ve tasarım derslerinin amacı ise; öğrencilere elektrik mühendisliğinin temellerini, ilkelerini ve elektrik mühendisliği teknolojilerini kavratmak ve bunları mühendislik sistemleri tasarımında ve ileri teknolojiler geliştirmede kullanabilme becerisi kazandırmaktır. İnsan ve toplum bilimi kümesindeki derslerin amacı ise; öğrencilerin toplumun etkin bireyleri olmalarını sağlamak, ayrıca öğrencilere yazılı ve sözlü iletişim becerisi kazandırmaktır.  

Elektrik Mühendisliği Lisans Eğitimi'nde teorik seviyedeki dersleri desteklemek için; gelişmiş bilgisayarlarla ve internet bağlantıları ile donatılmış bilgisayar simülasyonu laboratuarları ile sayı ve kalite açısından zengin deney ve test laboratuarları bulunmaktadır.  

İki Döngülü Kalite Geliştirme çevrimi çerçevesinde, yeni mezunların Elektrik Mühendisliği Lisans Programı Eğitim Çıktılarını (a-l) en az %70 oranında sağlamaları beklenir. Ayrıca yeni mezunların, İTÜ Elektrik Mühendisliği Program Kriterlerinin (1-4) gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olma durumundadırlar. Bunlara ek olarak, mezunlarımızın iş hayatına başladıktan birkaç yıl sonra sahip olmaları beklenen; beceri ve performans Elektrik Mühendisliği Programı Eğitim Amaçları ile (I-IV) tanımlanmıştır. Eğitimin kalitesini sürekli yükseltmek için lisans ders programında, eğitimin alt yapısında ve eğitimin diğer bileşenlerinde sürekli iyileştirmeler yapılarak, Dünya genelindeki benzer programlarla kalite ve performans açısından yarışma yapılmaktadır.

 8 Yarıyıllık Ders Planı
 Önkoşul Dersleri Akış Diyagramı
 Akademik Takvim
 Mevcut Dönem Ders Programı
 Final Sınav Programı
 Yönetmelikler
 Staj Esasları
 Bitirme Tasarım Projesi