Aynı anda 10 ayrı deney yaptıracak şekilde düzenlenen laboratuvar, deney masalarının bulunduğu hacim ile fotometrik ölçümlerin yapıldığı karanlık oda olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Açma-kapama ve koruma elemanları, ışık kaynaklarının karakteristikleri, armatürlerin ışık dağılım eğrileri ve verim deneyleri yapılmaktadır. Fotometrik verilerin elde edilmesi konusunda, ülkemizin önde gelen laboratuvarlarından olarak sanayiye de hizmet vermektedir.

Laboratuvar Olanakları

Aydınlatma ve İç Tesisat Laboratuvarı öncelikle öğrenci deneyleri için düşünülmüş olup, kısmen de endüstrinin taleplerine de destek vermektedir. Laboratuvar iki farklı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm iç tesisat bölümüdür; burada öğrenciler iç tesisat malzemelerini tanıyıp, bunların çalıştırılması, kullanılması ve bunlarla ilgili montaj çalışmaları yapar. Temel Aydınlatma Tekniği ve İç Tesisat deney devrelerinin kurulabileceği 10 adet deney masası vardır. İkinci bölüm fotometrik ölçme bölümüdür. Bu bölümde çeşitli ışık kaynakları, aydınlatma aygıtları, bunlarla ilgili ışık akısı, ışık şiddeti, aydınlık düzeyi ve parıltı değerleri ölçülüp, bu büyüklükler arasındaki matematiksel bağıntılar çıkarılır. Laboratuvarda olanaklar dahilinde ışık kaynakları, bunlara ait devre elemanlarının elektriksel ve fotometrik karakteristiklerinin belirlenmesi ve iç tesisat malzemelerinin muayene ve deneyleri yapılmaktadır. Fotometrik ölçme bölümünde yer alan Entegral Fotometre’ye (Ulbricht Küresi) ek olarak, büyük boyutlu kaynakların ölçümü için özel Küp Entegral Fotometre ve 4 m’lik fotometre bankosu, çeşitli lüksmetreler, parıltı ölçer, UV ışık ölçer, sıcaklık ve nem ölçer, çeşitli avometre, wattmetre, ampermetreler ve diğer laboratuvar ölçü aletleri laboratuvarda kullanılan aletler arasında sayılabilir.

Laboratuvarın Görevleri

Laboratuvarda elektrik mühendisliği lisans egitimi için deneyler, Aydınlatma Teknigi ve İç Tesisat konulu bitirme projeleri, yüksek lisans ve doktora ders ve tez projeleri, ulusal ve uluslararası projeler ve sanayiye yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

2017 yılında Pelsan Aydınlatma tarafından yenilenen laboratuvarımızın 23 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşen açılış töreni videosu için tıklayınız.

  • aydinlatma_lab4
  • aydinlatma_lab3
  • aydinlatma_lab2
  • aydinlatma_lab1