1926 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde oluşturulan Makine-Elektrik Enstitüsü'nün 1933 yılında Yüksek Mühendis Mektebi'ne, bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi'ne Elektro-Mekanik Şubesi olarak bağlanmış ve 1 yıl sonra eğitime başlamıştır. 1935 yılında Muhabere Şubesi'nin açılmasından sonra, 1937 yılında Elektro-Mekanik Şubesi'nin Elektrik Kısmı ile Muhabere Şubesi birleştirilerek Elektrik-Muhabere Şubesi oluşturulmuş ve 1938 de Elektrik Şubesi adını almıştır. 1944 yılında İstanbul Yüksek Mühendis Okulu'nun "Istanbul Teknik Üniversitesi" haline getirilmesi ile Elektrik Fakültesi kurulmuş ve Kuvvetli Akım (Elektrik) ile Zayıf Akım (Elektronik) Şubeleri oluşturulmuştur.

Bugünkü Elektrik Mühendisliği Bölümü, eski Kuvvetli Akım kolu olup, 1945 yılında beş ana Kürsü şeklinde yapılandırılmıştı. Bunlar sırası ile; Elektroteknik ve Elektrik Ölçme Kürsüsü, Elektrik Makinaları Kürsüsü, Elektrik Tesisatı ve Yüksek Gerilim Tekniği Kürsüsü ve Elektrik Nakil Hatları Kürsüsü. Daha sonra 1947 yılında Elektrik Makinaları Kürsüsü ile Elektrik Tesisatı ve Yüksek Gerilim Tekniği Kürsüsü birleştirilerek, Elektrik Makinaları ve Tesisleri Kürsüsü kurulmuştur. 1982 yılında YÖK yasası ile yeni akademik düzenlemeler yapılmış ve böylece kuvvetli akım kolu Elektrik Mühendisliği Bölümü'ne dönüşmüştür. Bölümdeki akademik yapılanma ise, Elektrik Makinaları Anabilim Dalı ve Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı şeklinde oluşturulmuştur.

Diğer yandan, 1954 yılında kurulmuş olan İTÜ Maçka Teknik Okulu'nun 1972 yılında Mühendislik Fakültesi'ne dönüşmesi sonucu Teknik Okul'un Elektrik Şubesi Elektrik Mühendisliği Bölümü haline gelmiştir. Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde, Elektrik (Kuvvetli Akım, Enerji) Mühendisliği, Elektronik (Zayıf Akım) Mühendisliği ve 1980 yılından itibaren de Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği eğitimi yapılmaya başlanmıştır. 1980 yılında Mühendislik Fakültesi bölümlerinin 4 farklı (Elektrik, Makine, Mimarlık ve İnşaat) fakülteye dönüşmesi sonucunda, Elektrik, Elektronik ve Kontrol-Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri yeni kurulan Maçka Elektrik Fakültesi altında toplanmıştır.

1982 yılında yeni Yüksek Öğretim Kanunu'nun (YÖK) çıkmasıyla, İTÜ Elektrik Fakültesi (Elektrik Mühendisliği ve Elektronik Mühendisliği programları) ile İTÜ Maçka Elektrik Fakültesi'nin (Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ile Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri) birleştirilmesiyle Elektrik-Elektronik Fakültesi oluşturulmuştur. Elektrik-Elektronik Fakültesi'nde idari yapılanma; Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ile Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri olmak üzere üç farklı bölümden oluşmuştu. 1998 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün kurulması sonucu, Kontrol Mühendisliği Anabilim Dalı'nın Elektrik Mühendisliği Bölümü'ne baglanmasıyla, Elektrik Mühendisliği Bölümü Elektrik Mühendisliği ve Kontrol Mühendisliği Lisans Programları'ndan oluşmuştur. 2008 yılında Kontrol Mühendisliği Programı'nın ayrı bir bölüm olmasıyla Elektrik Mühendisliği Bölümü çatısı altından ayrılmıştır.