Bu laboratuvar bir araştırma laboratuvarı olup, UESTCO firmasının desteği ile kurulmuştur. Başlıca araştırma alanı, güç santralları ve bileşenlerinin durumunun izlenmesinde akıllı ve işaret işlemeye dayalı teknikler geliştirmektir. Elektrik Mühendisliği Bölümünde lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrenciler tez çalışmalarını yapmak üzere bu laboratuvarda çalışabileceklerdir.