İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik mühendisliği Anabilim Dalı altında bulunan Elektrik mühendisliği Yüksek Lisans (Master) ve Elektik mühendisliği Doktora programları da Elektrik mühendisliği Bölümü Akademik kadrosu tarafından yürütülmektedir.

Yüksek lisans programına mülakatla alınan ögrencilerin basarılı olabilmeleri için, öncelikle zorunlu ve seçimli ders kümelerinden 24 kredilik ders alarak basarılı olmalari gerekmektedir. Bunu izleyen süreçte belirlenen bir alanda derinliğine AR-GE yapılarak ortaya çıkarılan Yüksek Lisans Tezinin savunma sınavında başarılı olmaları beklenmektedir. Sınavda başarılı olan ögrenciler Yüksek Mühendis (M Sc) unvanı alırlar. Elektrik mühendisliği Yüksek Lisans programında halen 247 ögrenci egitim görmekte ve araştırma yapmaktadır.

Doktora programına mülakatla alınan öğrenciler, 21 kredilik ders programını tamamladıktan ve yeterlilik sınavıni başarı ile geçtikten sonra, bilimsel ve teknolojik inovasyon için temel Elektrik mühendisliği veya disiplinler arası araştırma konularından birinde derinlemesine araştırma yapmaya başlarlar. Arastirma periyodu bitiminde ortaya çıkan araştırma sonuçlarının doktora derecesi için yeterli olması durumunda, ögrenci doktora tezini yazarak teslim eder. Doktora sınavında başarılı olan öğrenciler doktor (PhD) unvanı alırlar. Elektrik mühendisliği Anabilim dalı Doktora Programında halen 62 doktora ögrencisi eğitim ve araştırma çalışmalarında devam etmektedir. 

 Başvuru Şartları
 Program Üyeleri
 Dersler
 Akademik Takvim
 Mevcut Dönem Ders Programı
 Lisansüstü Yönetmeliği
 Yüksek Lisans Derecesi İçin
 Doktora Derecesi İçin