İTÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

STAJ ESASLARI


 • Madde - 1. Her öğrenci, öğretim süresi içinde, toplam 9 hafta (45 iş günü) staj yapar. Stajlar komisyonumuzca uygun görülecek fabrika, işletme kurum ve tesislerde yapılır.

 • Madde - 2. Komisyonumuz tarafından istenen staj süreleri 20 + 25 iş günüdür. Bunun dışında, alınan kararlar gereğince, yaz okulu ve benzeri özel durumlarını komisyonumuza belgelemek koşuluyla, öğrenci en kısası 10 gün olacak şekilde parçalı staj yapabilir.

 • Madde - 3. Stajlar, üniversite Staj Genel Esaslarında belirtilen takvime göre yapılır.

 • Madde - 4. 9 haftalık staj aşağıdaki bölümlerden oluşur. Öğrenciler elektrik mühendisliği bölümü müfredatındaki konulara uygun olarak staj yapacaklardır. Öğrenci, ilgili işletmelerde; bakım, onarım, üretim, yönetim, araştırma, geliştirme, kalite kontrol ve planlama bölümlerinde staj yapabilir. Öğrenci, farklı işletmede de olsa, iki aynı konuda staj yapamaz. Staj defteri, staj sürecince yapılan çalışmalarla ilgili resim, blok diyagramları ve tamamlayıcı pratik bilgileri içermelidir.

 • Madde - 5. Staj değerlendirme sonuçları, bölüm tarafından her yıl en geç aralık ayı sonuna kadar değerlendirilerek otomasyon sistemine kaydedilir ve fakülte staj komisyonuna iletilir.

 • Madde - 6. Bölüm staj komisyonu, staj raporlarının sonuçlarına ve diğer belgelere dayanarak stajın kabulüne, bir bölümünün veya tamamının reddine karar verebilir.

 • Madde - 7. Bir stajın bir bölümünün veya tamamının reddedilmesi durumunda reddedilen bölüm süresi kadar staj tekrarlanır.

 • Madde - 8. Öğrenciler bölüm laboratuvarlarında 15 güne kadar staj yapabilirler.

 • Madde - 9. 9 haftalık staj programını başarılı olarak tamamlamayan öğrenciler mezun olamazlar.

 

Elektrik Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu

Komisyon Başkanı:
Doç. Dr. Deniz Türkpençe (dturkpence@itu.edu.tr)

Komisyon Görevlileri:
Araş. Gör. Dr. Ali Saffet Altay (altayali@itu.edu.tr)
Araş. Gör. Umutcan Polat (polatu19@itu.edu.tr)
Araş. Gör. Güven Onur (onurgu@itu.edu.tr)
Araş. Gör. Batı Eren Ergun (ergunb16@itu.edu.tr)


İstanbul Teknik Üniversitesi Genel Staj Esasları hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

  • Elektrik mühendisliğinde hangi alanlarda staj yapabilirim?
  • Aynı şirkette birden fazla staj yapabilir miyim?
  • Stajımı hangi zamanlarda gerçekleştirebilirim?
  • Hali hazırda tam zamanlı çalışmaktayım. Çalışmalarımı staj olarak gösterebilir miyim?
  • Staj kabulü aldıktan sonra izlemem gereken süreç nedir?
  • Staj başvurusunu yaptıktan sonra izlemem gereken süreç nedir?
  • Staj sürecim hakkında nereden bilgi edinebilirim?
  • Sisteme yüklemem gereken başka belgeler var mıdır, varsa nelerdir?
  • Pandemi süreciyle alakalı gerçekleşen değişiklikler nelerdir?
  • Firmanın IBAN bilgisine neden ihtiyaç var, bu bilgileri doldurmazsam ne olur?
  • İTÜ/Portal’dan staj kaydı yaparken firma ödeme bilgilerini bilmediğim için dolduramadım. Ne yapmam gerekiyor?
  • Devlet Katkısıdan yararlanmak isteyen firmaların ne yapması gerekmektedir?
  • Firma bana ödeme yapmazsa stajım kabul edilmez mi?
  • Staj belgelerini sisteme yükledim, basılı kopyalarını ne zaman teslim edeceğim?
  • Devlet kurumunda staj yapacağım. Bana ödeme yapmayacaklarsa stajımı iptal mi etmeliyim?
  • %100 İngilizce programda eğitim alıyorum, staj raporumu Türkçe yazabilir miyim?

 

STAJ AŞAMALARI

Drawing1

STAJ DOKÜMANLARI