Akademik Teşvik Ön İnceleme Komisyonu Prof. Dr. Serhat Şahin ŞEKER (Başkan)
Prof. Dr. Aydoğan ÖZDEMİR
Prof. Dr. Veysel Murat İstemihan GENÇ
Prof. Dr. Tahir Çetin AKINCI
Kalite ve Akreditasyon Komisyonu Dr. Öğr. Üy. Lale ERDEM ATILGAN (Koordinatör)
Prof. Dr. Ömer USTA 
Prof. Dr. Veysel Murat İstemihan GENÇ 
Doç. Dr. Murat YILMAZ 
Dr. Öğr. Üyesi Kamil KARAÇUHA
Dr. Elif BATMAN
Araş. Gör. Berk TAŞGIN
 Araş. Gör. Kadir AKGÜL
Araş. Gör. Taylan Özgür BİLGİÇ 
Araş. Gör. Turan Alp SARIKAYA
Tanıtım Komisyonu Prof. Dr. Güven KÖMÜRGÖZ KIRIŞ (Başkan) 
Prof. Dr. Tahir Çetin AKINCI 
Dr. Öğr. Üy. Lale ERDEM ATILGAN 
Dr. Öğr. Üy. Duygu BAYRAM KARA
Araş. Gör. Meltem İSEN LORDOĞLU 
ÇAP Komisyonu Prof. Dr. Lale Ergene
Dr. Öğr. Üy. Canan ZOBİ KARATEKİN 
Araş. Gör. Dr. Banu Uçar  
Eğitim Komisyonu Prof. Dr. Ömer USTA (Başkan)
Prof. Dr. Serhat Şahin ŞEKER 
Doç. Dr. Salih Barış ÖZTÜRK
Doç. Dr. Suat İLHAN 
Araş. Gör. Cenk ANDİÇ
İntibak Komisyonu Dr. Elif AYGEN BATMAN
Dr. Fatma Gül BAĞRIYANIK
ERASMUS Komisyonu Doç. Dr. Ramazan ÇAĞLAR
Dr. Öğr. Üy.  Duygu BAYRAM KARA
Staj Komisyonu Doç. Dr. Deniz TÜRKPENÇE (Başkan) 
Dr. Saffet ALTAY 
Araş. Gör.  Kemal AYGÜL
Araş. Gör. Onur Hakkı EYÜPOĞLU 
Araş. Gör. Umutcan POLAT 
Burs Komisyonu Doç. Dr. Ömer GÜL (Başkan) 
Ögr. Gör. Dr. Ali Sinan ÇABUK
Lojman Komisyonu Dr. Öğr. Üy. Canan Zobi KARATEKİN
Fakülte Spor Komisyonu Doç. Dr. Derya Ahmet KOCABAŞ
BTP - EMT Düzenleme Komisyonu Doç. Dr. Suat İLHAN 
Dr. Öğr. Üy. H. Lale ZEYNELGİL
Dr. Alp BATMAN
Araş. Gör. Emre AKYERDEN
 Araş. Gör. Halil İbrahim ÜÇKOL
Araş. Gör. Oğuzhan KARAHAN
AR-GE Komisyonu Prof. Dr. Veysel Murat  İstemihan GENÇ
Doç. Dr. Salih Barış ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üy. Ahmet TEKİN
Doktora Yeterlik Komitesi Prof. Dr. Ahmet CANSIZ (Koordinatör)
Prof. Dr. Ayşen DEMİRÖREN 
Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ
Doç. Dr. Ramazan ÇAĞLAR 
Doç. Dr. Salih Barış ÖZTÜRK 
Lisansüstü Program Yürütme Kurulu Prof. Dr. Ahmet CANSIZ (Koordinatör)
Prof. Dr. Ömer USTA
Prof. Dr. Belgin TÜRKAY 
Prof. Dr. Güven KÖMÜRGÖZ KIRIŞ
Prof. Dr. Emel ÖNAL
Dr. Öğr. Üy. Deniz YILDIRIM
 
Web Sayfası Hazırlama ve Güncelleme  Komisyonu
Prof. Dr. Emine AYAZ 
Doç. Dr. Salih Barış ÖZTÜRK
Dr. Alp BATMAN
Araş. Gör. Halil İbrahim ÜÇKOL
 

Bölüm Seçim Kurulu


Doç. Dr. Murat YILMAZ (Başkan)
Öğr. Gör. Dr. Ali Sinan ÇABUK
Dr. Banu ÖZTÜRK
Ders Planlama Koordinasyonu Komisyonu Prof. Dr. Serhat ŞEKER (Başkan)
Prof. Dr. T. Çetin AKINCI
Doç. Dr. Salih Barış ÖZTÜRK
Doç. Dr. Suat İLHAN
İlmi Hüviyet Komisyonu
Prof. Dr. Serhat ŞEKER (Başkan)
Prof. Dr. Emine AYAZ
Doç. Dr. Suat İLHAN
Doç. Dr. Derya Ahmet KOCABAŞ
Dr. Murat İMERYÜZ