Akademik Teşvik Ön İnceleme Komisyonu Prof.Dr. Emine AYAZ (Başkan)
Prof.Dr. Aydoğan ÖZDEMİR'
Doç.Dr.Tahir Çetin AKINCI
Dr.Öğr.Üy. Duygu BAYRAM
Kalite ve Akreditasyon Komisyonu Prof.Dr. Ömer USTA (Koordinatör)
Prof.Dr. Emine AYAZ
Dr. Öğr. Üy. Lale ERDEM ATILGAN
Dr. Öğr. Üy.  Murat YILMAZ
Dr. Elif BATMAN
Araş.Gör. Alper TAP
Araş.Gör. Fatih ÖZVEREN
Tanıtım Komisyonu Doç.Dr. Özgür ÜSTÜN
Doç.Dr. T. Çetin AKINCI
Dr.Öğr.Üy. Lale ERDEM ATILGAN
Dr.Öğr.Üy. Duygu BAYRAM
ÇAP Komisyonu Doç.Dr. Emel ÖNAL
Doç.Dr. Lale TÜKENMEZ ERGENE
Dr. Öğr. Üy. Canan ZOBİ KARATEKİN
Eğitim Komisyonu Prof.Dr. Ömer USTA (Başkan)
Prof.Dr. Emine AYAZ
Dr. Öğr. Üy.  Lale ERDEM ATILGAN
İntibak Komisyonu Dr. Elif AYGEN BATMAN
Dr. Fatma Gül BAĞRIYANIK
ERASMUS Komisyonu Doç.Dr. Ramazan ÇAĞLAR
Dr. Öğr. Üy.  Duygu BAYRAM
Staj Komisyonu Dr. Öğr. Üy. Suat İLHAN
Öğr.Gör.Dr. Deniz TÜRKPENÇE
Dr. Saffet ALTAY
Burs Komisyonu Doç.Dr.Tahir Çetin AKINCI
Ögr. Gör. Dr. Deniz TÜRKPENÇE
Atık Yönetimi Komisyonu Doç.Dr.Tahir Çetin AKINCI (Bşk)
Öğr.Gör.Dr. Ali Sinan ÇABUK
Dr. Ali Saffet ALTAY
Lojman Komisyonu Dr. Öğr. Üy. Canan Zobi KARATEKİN
Fakülte Spor Komisyonu  Dr.Öğr.Üy. Derya Ahmet KOCABAŞ
BTP Sınavı Düzenleme Komisyonu Dr. Z. Elif AYGEN
Dr. Alp BATMAN
AR-GE Komisyonu Prof..Dr. Veysel Murat  İstemihan GENÇ
Dr.Öğr.Üyesi Murat YILMAZ
Doktora Yeterlik Komitesi Prof.Dr. Ahmet CANSIZ (Koordinatör)
Prof.Dr. Ömer USTA
Prof.Dr. Özcan KALENDERLİ
Prof.Dr. Veysel Murat İstemihan GENÇ
Doç.Dr. Özgür ÜSTÜN
Lisansüstü Program Yürütme Kurulu Prof.Dr. Ahmet CANSIZ (Koordinatör)
Prof.Dr. Ömer USTA
Prof.Dr. Veysel Murat İstemihan GENÇ
Doç.Dr. Emel ÖNAL
Dr. Öğr. Üy. Deniz YILDIRIM
 
Web Sayfası Hazırlama ve Güncelleme  Komisyonu
Dr. Öğr. Üy. Lale ERDEM ATILGAN
Dr. Alp BATMAN
Araş.Gör. Burak DİNDAR
Araş. Gör. Hazal ÇİFTÇİ
 

Bölüm Seçim Kurulu


Dr.Öğr.Üyesi Murat YILMAZ (Başkan)
Dr.Öğr.Üyesi Suat İLHAN
Dr.Öğr.Üyesi Ali Sinan ÇABUK
Ders Planlama Koordinasyonu Komisyonu Prof.Dr. Serhat ŞEKER (Başkan)

Doç.Dr.Tahir Çetin AKINCI

Dr.Öğr.Üyesi Salih Barış ÖZTÜRK

Dr.Öğr.Üyesi Suat İLHAN

İlmi Hüviyet Komisyonu
Prof. Dr. Serhat ŞEKER (Başkan)
Prof. Dr. Belgin TÜRKAY
Doç. Dr. Suat İLHAN
Dr. Öğr. Üy. Derya Ahmet KOCABAŞ
Dr. Murat İMERYÜZ