Elektrik Fakültesi kuvvetli akım kolunun ve sonrasında Elektrik mühendisliği Bölümü'nün gelişmesinde unutulmaz katkıları olan Emekli olmuş değerli Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Cevdet Aydoğan
Prof. Muhittin Dilege
Prof. Haldun Gürmen
Prof. M. Münir Ülgür
Prof. Emin Ünalan
Prof. Dr. Muzaffer Özkaya
Prof. Dr. Kemal Sarıoğlu
Prof. Dr. Enise Erimez
Prof. Hasan Önal
Prof. Dr. Metin Üçoluk
Prof. Dr. Nesrin Tarkan
Prof. Dr. İlhami Çetin
Prof. Dr. Özer Çiftçioğlu
Ögr. Gör. Hüseyin Önal
Ögr. Gör. Mahmut Kayral (2000)
Prof. Dr. Yılmaz Özkan (2000)
Ögr. Gör. İsa Ilisu (2001)
Prof. Dr. Nurdan Güzelbeyoğlu (2001)
Prof. Dr. R. Nejat TUNÇAY (2002)
Prof. Dr. Emin TACER (2006)
Doç. Dr. Dilek ENARUN (2008)
Prof. Dr. Adnan KAYPMAZ (2011)
Prof. Dr. Kevork MARDİKYAN (2015)
Prof. Dr. Faik MERGEN (2016)
Dr. Öğr. Üy. Levent OVACIK (2018)