ademirel

Öğr. Gör. Dr. Azmi Demirel
Emeklilik Yılı: 2020 asan

Dr. Taşdemir Aşan
Emeklilik Yılı: 2019


sohtaoglu

Doç. Dr. Nazif Hülagü Sohtaoğlu
Emeklilik Yılı: 2019
 

levent_ovacık

Dr. Öğr. Üy. Levent OVACIK
Emeklilik Yılı:2018 kalenderli

Prof. Dr. Özcan Kalenderli
Emeklilik Yılı: 2023
 

 Özcan Kalenderli, 1956 yılında İstanbul’da doğdu. 1973 yılında Bahçelievler Lisesi'nden mezun oldu ve aynı yıl girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi'nden Ocak 1979'da "Mühendis", Eylül 1980'de "Yüksek Mühendis" ve Ocak 1991'de "Doktor Mühendis" unvanlarını aldı. Özcan Kalenderli, İTÜ Elektrik - Elektronik Fakültesi Yüksek Gerilim Laboratuvarı'nda Mart 1979 – Mart 1991 arasında "Teknisyen Mühendis" olarak çalışmıştır. Nisan 1991’de İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı’nda "Yardımcı Doçent" unvanını, Kasım 1998'de "Doçent" unvanını ve Nisan 2010’da güç elektriği alanında "Profesör" unvanını almış olan Kalenderli, 1991 yılından yaş haddinden emekli olduğu Mart 2023'e kadar aynı Bölüm’de öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2014 Şubat-Eylül arasında Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. Özcan Kalenderli, yüksek gerilim tekniği konuları içinde elektriksel boşalma olayları, aşırı gerilimler ve aşırı gerilimlere karşı koruma, yüksek gerilimlerin üretilmesi ve ölçülmesi, yüksek gerilim deney teknikleri başta olmak üzere sayısal elektromanyetik alan analizi, elektromanyetik alanların çevre etkileri, elektriksel yalıtkan maddeler ve elektriksel topraklama konularında çalışmaktadır. Özcan Kalenderli’nin iki kitabı, bir uluslararası kitap bölümü, 102 uluslararası ve 115 ulusal bildirisi, 29 uluslararası ve 20 ulusal makalesi vardır. Çok sayıda seminer vermiş ve konferanslara davetli konuşmacı olarak katılmıştır. Kalenderli'nin akademik yaşamı boyunca danışmanlığında 9 doktora, 65 yüksek lisans tezi, 950 bitirme projesi tamamlanmıştır. Verdiği 11 farklı lisans ve lisansüstü dersinde, toplam 15000 civarında öğrenciye ders vermiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Prof. Dr. Özcan Kalenderli, 2023 Mart ayında yaş haddinden emekli olmuştur.
faikmergen
Prof. Dr. Ahmet Faik MERGEN
Emeklilik Yılı:2016 
 Ahmet Faik Mergen, 1949 yılında İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini 1965 yılında Özel Işık Lisesi’nde tamamladıktan sonra lisans öğrenimini aynı yıl İ.T.Ü.T.O Elektrik Mühendisliği Bölümüne girdi ve 1970 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans öğrenimini 1973’de University of Aston in Birmingham’da tamamladıktan sonra doktora eğitimi için Loughborough University of Technology‘ye geçerek 1977 yılında Ph.D. ünvanını aldı. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan burslu olduğu için 1978 yılında İTÜ Elektrik Fakültesi’nde asistan olarak göreve başladı. 1983’de aynı fakülteden Doçent ünvanını aldı. 4 yıllığına İTÜ’den ayrılıp Enka İnşaat firmasında çalıştı. 1987’de tekrar İTÜ’ye döndü. 1991 yılında profesörlüğe yükseltildi. Elektrik Makinaları’nın işletme, tasarım konularında çalışan Ahmet Faik Mergen uluslararası dergilerde yayınlanmış 11 makalesi, uluslararası 9 adet kitabı ve sanayi için hazırlanmış çok sayıda teknik raporu bulunmaktadır. 2016 yılında emekliliğe ayrılmıştır.
   
mardikyan
Prof. Dr. Kevork MARDİKYAN
Emeklilik Yılı:2015 
 Kevork Mardikyan, 16.02.1948 ‘de İstanbul da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Saint Joseph Fransız Lisesi’nde 1968 ‘ de tamamladı. İ.T.Ü. Elektrik Fakültesi Kuvvetli Akım kolundan 1974 yılında Yüksek Mühendis olarak mezun oldu. Aynı yıl İ.T.Ü. Mühendislik –Mimarlık Fakültesi Elektrik Bölümü Elektroteknik Kürsüsü’ne asistan olarak girdi. 1981’de Doktor ünvanını aldı.İTÜ Elektrik Tesisleri Ana bilim Dalında 1984 Yar.Doç, 1988 Doçent ve 2001 yılında Profesör ünvanını aldı. 2001-2007 yılları arasında iki İTÜ Elektrik-Elketronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği bölümü Elektrik Tesisleri Ana Bilim Dalı görevini başarıyla yaptı. İTÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurmuş olduğu Yüksek Gerilim ve Aydınlatma-İç Tesisat Laboratuarlarının uzun süre sorumluluğunu üstlendi.. Uluslararasında dergilerde yayınlanmış makale ve eserleri bulunmaktadır. Fransızca ve İngilizce bilmektedir. 2015 yılında emekliliğe ayrılmıştır.
   
adnankaypmaz
 Prof. Dr. Adnan KAYPMAZ
Emeklilik Yılı: 2011
Adnan Kaypmaz, 1944 yılında Erzincan’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzincan’da tamamladı. 1972’de İTÜ Elektrik Fakültesi, Kuvvetli Akım Kolundan, Elektrik Yüksek Müh. olarak mezun oldu. 1970’de İTÜ Elektrik Fakültesi Elektroteknik Kürsüsünde Yrd. Asistan olarak çalışma hayatına başladı. 1972 yılında İTÜ Müh.-Mim. Fakültesi, Elektrik Tesisleri Kürsüsüne asistan olarak atanarak akademik hayata başladı. 1977’de başladığı doktora çalışmasını Aralık 1980’da tamamlayarak, Mart 1981’de Dr. Unvanını aldı. 1981-1984 yılları arasında Öğretim Görevlisi, 1984-1988 yılları arasında Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 1988’de Doçent, 1997’de Profesör atandı. Emekli olduğu 01 Temmuz 2011 tarihine kadar, sırasıyla, Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı (iki dönem), Senatörlük, uzun yıllar Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu, , Enerji AR-GE Yönetim Kurulu Üyelikleri gibi idari görevlerde bulundu. Evli ve 2 Çocuk babasıdır. 
   
emin_tacer
Prof. Dr. Mehmet Emin TACER
Emeklilik Yılı: 2006 
 Emin Tacer, 1945 yılında doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden Master derecesi ile 1972 yılında mezun oldu. Aynı yıl Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi oldu. Aynı fakülteden 1977 yılında Doktora derecesi aldıktan sonra, Kanada’nın Toronto Universitesinde 1979 yılında doktora sonrası çalışması yaptı. 1982 yılında Doçent, 1988 yılnda da İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesinde Profesör olmuştur. 17.07.2006 tarihinde emekli olmuştur. 
   
nejat_tuncay
Prof. Dr. R. Nejat TUNÇAY
Emeklilik Yılı: 2002  
 Nejat Tuncay, 1947 yılında Bornova’da doğdu. 1972 yılında İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi’ nden mezun oldu. 1970 yılında Fakültede Yardımcı Asistan olarak göreve başladı. 1972 yılında Asistan olarak atandı. 1974 yılında University of Manchester Institute of Science and Technology’ de doktora çalışmasına başladı. 1977 yılında doktorasını tamamlayarak İTÜ’ de Doktor Asistan olarak göreve başladı. 1982 yılında doçent 1988 yılında Profesörlüğe yükseltildi.. Prof. Dr. R. Nejat Tuncay 16.09.2002 tarihinde emekli olmuştur.
   
isa_ilisu
Ögr. Gör. İsa Ilisu
Emeklilik Yılı: 2001 
İsa Önder Ilısu, 1936 yılında Üsküdar'da doğdu. 1953 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nden 1959 yılında İTÜ Elektrik Fakültesi Kuvvetli Akım kolundan mezun oldu. Aynı yıl Elektrik Tesisleri Kürsüsünde teknisyen mühendis olarak göreve başladı. 1984 yılında Öğretim Görevlisi oldu. 2001 yılında emekliliğe ayrıldı.
   
yilmaz_ozkan
Prof. Dr. Yılmaz Özkan
Emeklilik Yılı: 2000
 Yılmaz Özkan, 1933 yılında Alaşehir’de doğdu. 1958 yılında İ.T.Ü. Elektrik Fakültesi’nden Yüksek Mühendis olarak mezun oldu. 1964 yılında görevli olarak gittiği Federal Almanya’da Stuttgart Üniversitesi’nde doktora tezini hazırlayıp 1968 yılında “Doktor-Ingenieur” (Dr. Ing.) ünvanını aldı. 1968 yılında yurda dönerek Yüksek Gerilim Tekniği Kürsüsü’ndeki asistanlık görevini sürdürdü. 1971-1972 yılları arasında Stuttgart Üniversitesi’nde “Doçentlik Tezi”ni tamamlayıp İ.T.Ü. Elektrik Fakültesine teslim etti. 1973 yılında Üniversite Doçenti ünvanını aldı ve eylemli doçent olarak atandı. 1982 yılında İ.T.Ü. Senatosunca Profesörlüğe yükseltildi. 1989 yılında Profesörlük kadrosuna atandı. Prof. Dr. Yılmaz Özkan, 1 Ekim 2000 tarihinde yaş haddinden emekli oldu.
   
ozer_ciftcioglu
Prof. Dr. Özer Çiftçioğlu 
 
Emeklilik Yılı: 1999
 Özer Çiftçioğlu, 1943 yılında Gümüşhane’de doğdu. İ.T.Ü. Elektronik ve Haberleşme dalından yüksek mühendis olarak mezun oldu. Aynı yıl İ.T.Ü.’de asistanlık görevine başladı. Uluslararası Atom Enerji Ajansından burs alarak İngiltere’de Nükleer Mühendislik tahsili gördü ve 1971 yılında master alarak mezun oldu. 1976 yılında İ.T.Ü.’de doktora ve 1981 yılında doçentlik çalışmalarını tamamladı. 1988 yılında profesör oldu. Prof. Çiftçioğlu, 1999 yılında emekli oldu. 
   
ilhami_cetin 
Prof. Dr. İlhami Çetin 
Emeklilik Yılı: 1998

 İlhami Çetin, 15 Ağustos 1931’de Uzunköprü, Bayramlı’da doğmuş, Karlsruhe Teknik Üniversitesi’nde Elektrik Mühendisliği öğrenimini bitirerek Mart 1957’de Yüksek Elektrik Mühendisi diploması almıştır. 1971 yılında İTÜ Elektrik Fakültesinde doçent olan İlhami ÇETİN, 1972 yılından itibaren aynı Fakülde Öğretim Üyeliğine, 1975’de Elektrik Makinaları Kürsüsünde eylemli doçentliğe atanmıştır. 1981’de görev yeri değiştirilerek, İşletme Fakültesine alınmıştır. 1983’de bu fakültede Profesör olmuş, daha sonra 26.07.1978 tarihinden itibaren ElektrikElektronik Fakültesi Elektrik makinaları Anabilim dalında Profesörlüğe atanmıştır. Prof. Çetin, 1998 yılında yaş haddinden emekli olmuştur. 
   
nesrin_tarkan
Prof. Dr. Nesrin Tarkan 
Emeklilik Yılı: 1997
 Nesrin Tarkan, 1930'da İstanbul'da doğdu. 1954'de İTÜ Elektrik Fakültesi Kuvvetli Akım Bölümünden yüksek mühendis ünvanı ile diploma aldı.
1954 yılında İTÜ Elekrik Fakültesi Enerji Nakli Kürsüsünde asistan olarak göreve başladı. 1966 yılındasonuçlanan doktora tezi Elektrik Fakültesine sunulan ilk doktora tezleri arasında olup, kendisi Fakülte'de ilk doktoralı kadın oldu. Önce doçent ve 1989 yılından itibaren kadrolu profesör oldu. İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesinde eğitim ve öğretim hizmetini 40 yıl aralıksız sürdürdü. Bu arada İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Üniversitesinde çeşitli lisan ve yüksek lisans dersleri verdi. 
Elektrik güç sistemlerinin analizi, planlaması ve optimizasyonu konularında çalışmakta olup, bu konularda yurt dışı ve yurt içinde yayınlanmış makale, kitap, bildiri türünde 30'u aşan eser ve araştırması bulunmaktadır. Sonuçlanmış 5 doktora ve 60'a yakın yüksek lisans tezi yönetmiştir. Fransızca, İngilizce ve biraz Almanca bilmektedir. 
   
metin_ucoluk
 Prof. Dr. Metin Üçoluk
Emeklilik Yılı: 1996
 Metin Üçoluk, 1930’da Çanakkale’de doğmuştur. 1952’de İTÜ Elektrik Fakültesi Kuvvetli Akım Kolunu bitirmiştir. 1958’den 1962’ye kadar İTÜ Elektrik Fakültesi Elektroteknik ve Elektrik Ölçmesi Kürsüsünde Asis. Gör. Teknisyen olarak çalışmıştır. Bu arada İÜ Fen Fakültesinde öğrenime başlamış ve 1962 yılında bu fakültenin Fizik-Matematik Dalını bitirmiştir. 1973’de doçent olmuş, Ocak 1983’de İTÜ Senatosunca Profesörlüğe yükseltilmiş, Haziran 1988’de Profesör hak ve yetkilerine sahip olmuş, Ağustos 1991’de Profesör kadrosuna atanmıştır. 20.08.1996 yılında emekliye ayrılmıştır. 

 
dilek_enarun
Doç. Dr. Dilek ENARUN
(1956-2022) 
 
 Dilek Enarun, 1956 yılında İstanbul’da doğdu. İlk öğremini aynı yerde yaptıktan sonra girdiği İstanbul Alman Lisesi’nden 1974’te mezun oldu. 1979’da İTÜ Elektrik Fakültesi Enerji Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl İTÜ Elektrik Fakültesi’nde lisansüstü eğitimine başladı. 1980 yılında İTÜ Elektrik Fakültesi Elektrik Tesisleri Kürsüsü’ne teknisyen mühendis olarak girdi. 1981 yılında lisans üstü eğitimini tamamladı ve aynı kürsüde Asistan Yüksek Mühendis kadrosuna geçti. 1988’de Doktor ve Yardımcı Doçent ünvanlarını aldı. 1989 yıllında Enerji Dağıtımı Bilim Dalında Doçent ünvanını aldı. 1991 yılında İTÜ Elektrik-Elektronik Tesisleri Anabilim Dalı’nda Doçent kadrosuna atandı. Dilek Enarun 2008 yılında kendi isteği ile emekli olmuştur. 2022 yılında vefat etmiştir.
   
nurdan 
Prof. Dr.Nurdan Güzelbeyoğlu
(1938 -2019)
 Nurdan Güzelbeyoğlu, 7 Ağostos 1938’de Ankara’da doğdu. 1955 öğretim yılında İ.T.Ü.Teknik Okulu’na sınavla girip 1959 da iyi derece ile mezun oldu. Aynı yıl İ.T.Ü.Elektrik Fakültesi Elektrik Makinaları ve Tesisleri Kürsüsü Yüksek Gerilim Tekniğine Tek. Müh. olarak çalışmaya başladı. 1963-1964 öğretim yılında İ.D.M.M.A. Elektrik İhtisas Bölümüne sınavla girerek aynı yıl Y.Müh. olarak mezun oldu ve tekrar Elektrik Fakültesindeki görevine döndü. 12 Mart 1976’da tez savunmasını yaparak Doktor Y.Müh. ünvanını aldı. 1980 yılında Üniversite Doçenti ünvanını aldı. Üniversite Yönetim Kurulunun 27.1.1989 tarihli toplantısında profesörlüğe yükseltildi. Kendi isteği ile 15.10.2001 tarihinde emekli olmuştur.  2019 yılında vefat etmiştir. 
   
 ozkaya
Prof. Dr. Muzaffer Özkaya
(1927 -2014)
 Muzaffer Özkaya, 1927 yılında Çanakkale’de doğdu. 1949 yılında İTÜ Elektrik Fakültesi Kuvvetli Akım Kolundan mezun oldu ve aynı yıl Fakülte’ye Asistan olarak girdi. 1952 yılında Yeterlik tezini, 1957 yılında Doçentlik tezini, 1958 yılında Stuttgart Teknik Üniversitesi’nde Doktora tezini ve 1964 yılında da Almanya’da hazırladığı Profesörlük Takdim Tezini verdi. Muzaffer Özkaya, 1949-1957 yılları arasında Asistan, 1957/1965 yılları arasında Doçent olarak çalıştıktan sonra, 1965 yılından yaş haddinden emekli olduğu 8 Mayıs 1994 tarihine kadar profesör olarak İTÜ’deki öğretim ve araştırma faaliyetleri dışında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi’nde dersler verdi. Prof. Dr. Muzaffer Özkaya 8 Mayıs 1994 tarihinde yaş haddinden emekli olmuştur. 20 nisan 2014 tarihinde vefat etmiştir.
   
download
Prof. Dr. Mustafa Bayram
(1919-2011)
 Mustafa Bayram, 2 Mayıs 1919’ da Konya’da doğdu. 1938 yılında Milli Eğitim Bakanlığı hesabına Elektrik Mühendisliği öğrenimi için Almanya’ya gönderilmiştir. 1943 yılında Stuttgart Yüksek Mühendis Mektebini bitirmiştir. 1945 yılında İsviçre’ de Zürich Federal Teknik Üniversitesi ’nde doktora çalışmalarına başlamıştır. Mart 1947’de doktorasını bitirmiş ve 1947 yılı sonunda Türkiye’ ye dönmüştür. 17.2.1948’ de İ.T.Ü. Elektrik Fakültesi’ nde Elektrik Makinaları ve Tesisleri Kürsüsü’ ne asistan olarak tayin edilmiştir. 1948–1950 yıllarında hazırladığı doçentlik tezi üzerine 1950’ de doçent,1957 yılında Profesör olmuş. 1959–1962 yıllarında Fakülte dekanı olarak hizmet etmiş ve 1964 yılında Elektrik Tesisleri Kürsüsü’ nün yönetimi ile görevlendirilmiştir. 2.5.1986 yılında yaş haddinden dolayı emekliye ayrılmış ve 1994 yılı sonuna kadar aynı fakültede sözleşmeli olarak çalışmıştır. 1987 yılı başında milli saraylarda danışman olarak aldığı görev aldı.  Prof. Dr.Mustafa BAYRAM 21 Mayıs 2011’de vefat etmiştir. 
   
nusret_yukseler
Prof. Dr. Nusret Yükseler
(1931-2010)
 
 Nusret Yükseler, İlk ve Orta Öğrenimini Bursa’da tamamlayan Yükseler, 1950’de sınavla girdiği İTÜ Elektrik Fakültesi’nden 1955’de Y. Müh. olarak mezun oldu ve aynı yıl Enerji Nakli Kürsüsü’ne Asistan Teknisyen atanarak çalışmalarını kadrolarında görev aldığı bu Fakülte’de Kasım 1999’da emekli oluncaya kadar aralıksız olarak sürdürdü. Doktorasını 1972’de tamamlayan Yükseler 1977’de Doçent, 1989’da Profesörlüğe yükseltildi. Çalışmalarını sürdürdüğü ana konular, Enerji Üretim, İletim ve Dağıtım Sistemleri, Doğrudan Enerji Dönüşümü’dür. Fakültesinde, Yönetim Kurulu Üyeliği, Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı Başkanlığını yapan Prof.Dr.Yükseler, IEEE - PES Türkiye Kolu Başkanlığını da üstlenmiştir. Prof. Dr. Nusret Yükseler 01.11.1999 tarihinde emekliye ayrılmış, 07.04.2010 tarihinde vefat etmiştir.
   
 Prof. İzzet Gönenc 
 Prof. İzzet Gönenç
(1914 -2009)
 İzzet Gönenç, 1914 yılında Malatya’da doğdu. 1936’da Yüksek Mühendis Mektebi’ne girdi ve öğrenimine devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Almanya’ya gönderildi. Almanya’da Dresden Yüksek Mühendis Okulu’nda öğrenimini bitirdikten sonra doktora tezine başladı ve iki yıl içinde tamamladı. Tez sınavına birkaç gün kala 13 Şubat 1945 Salı günü akşamı Dresden Şehri İkinci Dünya Savaşı’nın en büyük hava bombardımanına maruz kaldı. Şehrin büyük bir kısmı ve bu arada Yüksek Mühendis Okulu Binaları tahrip oldu. Şehir tahliye edildi. Bu koşullar altında Doktora Sınavının yapılması mümkün olmadı. 1945 yılında Elektrik Fakültesi’nde asistan olarak göreve başladı. 1949 yılında Taşkışla Binası’nda geçici olarak Yüksek Gerilim Laboratuvarı’nın kurulmasını sağladı. 1951 yılında Doçent, 1960 yılında Profesör oldu. 1964 yılında Yüksek Gerilim Tekniği Kürsüsü’nün başkanlığına geldi. 1965-1967 ve 1967- 1968 yıllarında olmak üzere iki dönem dekanlık görevinde bulundu. 1961 yılında Yüksek Gerilim Laboratuvarı’nın kurulması ile ilgili plan ve proje çalışmalarına başladı. Yaklaşık 15 yıl süren çalışmalardan sonra laboratuvarın kurulmasını 1978 yılında tamamladı. 1983 yılında emekli oldu. Prof. İzzet Gönenç 10 Agustos 2009’da vefat etmiştir. 


Mois_Eskinazi
Prof. Mois Eskinazi
(1914-2007)
 
 Moiz Eskenazi, 1914 yılında İstanbul’da doğdu. 1936 yılında İ.T.Ü.’ye (o zamanki adıyla Yüksek Mühendis Mektebi’ne) asistan olarak girip 1981 yılında (yani 45 yıl sonra) Profesör olarak, kendi isteğiyle emekli oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Üniversitesi (İDMMA), Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesinde çeşitli dersler verdi. “Aydınlatma” disiplini’nin İ.T.Ü.’de bir bilim dalı olarak kabul edilmesini sağlamıştır. Prof.Dr.Moiz Eskenazi 28 Mart 2007 Tarihinde Vefat etmiştir. 
   
 osman_erenay
Uzman Osman Erenay
(1944-2007)
 Osman Erenay, 1944 Tarihinde Antalyada doğmuştur. 1968 yılında İTÜ Elektrik Fakültesinden mezun olmuştur. 1968 yılından itibaren İTÜ Elektrik Makinaları Laboratuvarında Uzman olarak görev yapmaktaydı. Uzman Osman Erenay Ekim 2007 yılında vefat etmiştir. 
   
  turgut_boduroglu
Prof. Dr. Ali Turgut Boduroğlu
(1936-2006)
  Ali Turgut Boduroğlu, 1936 yılında İstanbul Yüksek Mühendis Okulu’nun müsabaka sınavını kazanıp, buraya bir yıl kadar yatılı olarak devam ettikten sonra, Maarif Vakaleti hesabına Almanya’ya elektrik mühendisliği eğitimi yapmak üzere gönderilmiştir. 1942 yılı başında Elektrik Mühendisliği Bölümü’nün Kuvvetli Akım Kolundan mezun olmuştur. 1944 yılı sonunda Doktor Mühendis ünvanını almıştır.1945 yılı başında yurda dönen Turgut Boduroğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi’nde Elektrik Makinaları Kürsüsüne asistan olarak girmiştir. 1946 yılında Üniversite Doçenti payesini almıştır. 1951 yılı sonunda Profesörlüğe terfi ettirildikten sonra Elektrik Makinaları ve Tesisleri Kürsüsü Kürsü Başkanlığı’na getirilmiştir. 1955-56 devresinde Fakülte Dekanlığı yapmış ve aynı zamanda Elektrik Fakültesi’ne bağlı Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanlığını da üstlenmiştir. Prof. Dr. Turgut Boduroğlu Elektirik Makinaları Anabilim Dalı Başkanı iken 1985 yılında yaş haddinden emekli olmuştur. Mart 2006 tarihinde vefat etmiştir.
   
 abdi
Prof. Dr. Abdi Dalfes
(1921-2003)
 Abdi Dalfes, 13 Haziran 1921 günü İstanbul’ da doğmuş, 1948 yılı haziran döneminde İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Fakültesi Zayıf Akım Kolundan pekiyi derece ile mezun olmuştur. 1949 yılı Şubat ayında aynı Fakültenin Elektroteknik ve Elektrik Ölçmesi Kürsüsünde asistan olarak çalışmaya başlıyarak 1951 yılında yeterlilik sınavını ,1955 yılında ise Doçentlik sınavını vermiş ve aynı kürsüde doçent olarak atanmıştır. 1963 yılında Elektrikte Nükleer Güç Kürsüsü’nde profesör olmuştur. İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü, Elektrik Tesisleri Anabilim Dalında nükleer güç reaktörleri ve diğer nükleer enerji konularında emekli profesör olarak ders vermiştir. Prof.Dalfes 06.07.2003 tarihinde vefat etmiştir. 
   
vural_aygen 
Prof. Dr. Ö. Vural Aygen
(1934 -1990)
 
 Ö. Vural Aygen, 1934 yılında Daday-Kastamonu’da doğmuştur.1946’ da Araç Merkez İlkokulunu,1953’ de Kastamonu Lisesini bitirdikten sonra, aynı yıl girdiği İTÜ Elektrik –Elektronik Fakültesinin Kuvvetli Akım Kolunda 1958’ de Yüksek Mühendis Diplomasını almıştır. Yine aynı yılın Temmuz ayında mezun olduğu Fakültenin Enerji Nakli Kürsüsünde teknisyen olarak göreve başlamıştır. Eylül 1974 de Doktor ünvanını almış,Enerji nakil kürsüsünün Elektrik Tesisleri Kürsüsüne bağlanmasından sonra bu kürsüde Dr.Asistan olarak görev yapmıştır. Kasım 1979’ da Üniversite Doçenti, Aralık 1988’ de Profesör olmuştur. 20 Eylül 1990’ da vefatına kadar görevine devam etmiştir.
   
osman_ikizli
 Prof. Osman İkizli
(1911-1989)
 Osman İkizli, 1911 yılında Romanya’ da doğdu. Politechnica okulundan mezun olduktan sonra Türkiye’ ye, Anavatanına geldi.İstanbul Yüksek Mühendis Mektebine girdi. 1940 senesinde mezun oldu. Aynı tarihte Elektrik Şubesine Elektrik Makinaları Asistanı olarak tayin edildi. 1944 senesinde Elektrik Fakültesinde Elektrik Makinaları Baş Asistanlığına tayin edildi. 27.05.1947 tarihinde Elektrik Makinaları kürsüsü Doçentliğine, 18.01.1962 tarihinde Profesörlüğe yükseltildi. 1.8.1981 tarihinde yaş haddinden emekli olan Prof.Osman İkizli, 9.12.1989 tarihinde vefat etmiştir
   
 Öğr. Gör. Dr. Sami Güzelkokar
(1945-1988)
 
   
 mehmet_inan
Prof. Mehmet İnan
(1921-1987)

 Mehmet İnan, 1921 yılında Adana’ da doğdu.1940 yılında Yüksek Mühendis Okuluna sınavla girdi ve 1945’ de Kuvvetli Akım Kolundan mezun oldu.1947 yılında Elektrik Makinaları ve Tesisleri Kürsüsüne asistan olarak girdi. 1950 yılında yeterliliğini verdi. 1957 yılında Doçent oldu 1968 yılında profesörlüğe yükseltilerek 1976 yılında Elektrik Tesisleri Kürsüsünde açık olan kadroya atandı. Prof.Mehmet İnan 1972-1977 tarihleri arasında Elektrik Fakütesi Dekanlığı görevini yaptı, 27.02.1987 tarihinde vefat etti. 
   
cabir_hamdi
 Ord. Prof. Dr. Cabir Hamdi Sepen
(1908-1983)
 Cabir H. Sepen, 1924’de Erzincan’da doğmuştur. 1928’de Nancy Üniversitesi’nden Makine Y. Müh. Diplomasını, 1929’da da Paris’te Ecole Superienre d’Electricite’den Elektrik Y.Müh. diplomasını almıştır. 1945 yılında Elektrik Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1948 yılında Nancy Üniversitesinde doktor Mühendis ünvanını almış ve 1949 yılında Üniversitelerarası Kurulun kararı ile Profesörlüğe yükseltilerek Elektriğin Endüstrideki Tatbikatı Kürsüsünü yönetmekle görevlendirilmiştir. 1976 yılında emekli olan Or.d Prof. Dr. Cabir H. Sepen 1983 yılında vefat etmiştir. 
   
tarik_ozker 
Prof. Dr. Tarık Özker
(1918-1977)
 Tarık Özker, 1919 yılında İstanbul’ da doğmuş olan Tarık Özker, 1944 yılında da İstanbul Teknik Üniversitesinden mezun olmuştur. Aynı yıl Telgraf ve Telefon Kürsüsü asistanığına atanan Özker,Aralık 1948’ de doktora çalışmaları için ABD’ ne gitmiş, 1951 yılında Illinois Üniversitesindeki doktorasını tamamlayarak 28 Mart 1952 tarihinde Fakülteye dönmüştür. 6 Kasım 1953 tarihinde Doçent olan Özker, 1958 yılında profesörlüğe yükseltilmiştir. Prof. Dr. Tarık Özker, 1963 yılında kurulan Devreler Teorisi Kürsüsü başkanı olmuş ve vefat tarihi olan 7 Eylül 1977 tarihine kadar bu görevini sürdürmüştür. Devreler ve Sistemler Bilim Dalının Türkiye’ de gelişmesine yaptığı büyük katkılar gözönüne alınarak Prof.Dr.Tarık Özker’ e 1980 yılında Tübitak Hizmet Ödülü tercih edilmiştir. 
   
nami_serdaroglu 
Ord. Prof. Dr. Nami Serdaroğlu
(1906-1963)
 Nami Serdaroğlu, 1906 yılında doğmuştur. 1931 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinden mezun olmuş ve 1932 yılında Yüksek Lisans Mektebine asistan olarak girmiştir. 1933’de Doçent olan Serdaroğlu, 1936 da Dersden Techische Hochschule’ye yollanmış ve 1938’de Kimya Yük. Müh. Diplomasını almıştır. Aynı yerde 1938’de Doktor Mühendis ünvanını alarak yurda dönen Serdaroğlu, 1940 yılında Yüksek Mühendis Mektebi Müdürü Tedris Muavinliği yapmıştır. 1942’de Profesör oldu. 1950-52 ve 1957-59 yılları arasında Elektrik Fakültesi Dekanlığı yaptı. Prof. Dr. Nami SERDAROĞLU 1963 yılında vefat etmiştir. 
   
theodor_ 
Ord. Prof. Dr. T. Bödefeld
(1898-1959)
 

Theodor Bödefeld, Darmstadt ve Hannover Teknik Üniversitelerinde okudu.1922'de Mülheim’deki Thyssen makine fabrikasında çalışmaya başladı. 1926'da, senkron makinelerin doğal titreşimi üzerine doktorasını yaptığı Rudolf Richter'in asistanı olarak Karlsruhe Teknik Üniversitesi'ne geçti. 1931'de, Karlsruhe'deki Badisches Staatstechnikum'da profesör oldu. 1935'te Johann Ossanna'nın halefi olarak Münih Teknik Üniversitesi'ne elektrikli makineler kürsüsüne geçti. Öğretimi ve çalışma alanı, elektrik makinelerinin, transformatörlerin, güç dönüştürücülerinin ve elektrik enerjisi iletiminin çalışma şekli, yapımı ve test edilmesini içeriyordu. 1943 ve 1944 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu.Theodor Bödefeld, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra siyasi nedenlerle Münih'teki kürsüden ayrılmak zorunda kaldı. 1947'de İstanbul'a çağrıldığında oraya girişi reddedildi. 1952'de Berlin'deki Siemens-Schuckertwerke AG'nin dinamo fabrikasında hesaplama ofislerinin yönetimini ve daha sonra teknik yönetimi devraldı.

   
johann
Prof. Dr. Johann Grabscheid
(1894-1958) 
  Johann Grabscheid, İTÜ Elektrik Fakültesi sabık Enerji Nakli Profesörü professörlerindendir. 10 Eylül 1958 tarihinde İsviçrenin Genevre şehrinde ani bir şekilde vefat etmiştir.
   
 Prof. Dr. G. Swaboda
(1893-1956)
 
   
 Ord. Prof. Emin Kalmuk
(1866-1954)
 
   
 Ord. Prof. Dr. Franz Doppler
(1899-1953)
 
   
 burhanettin
 Ord. Prof. Burhaneddin Sezerar
(1886-1953)  
 Burhanettin Sezerar, 1886 tarihinde İstanbul da doğmuştur. Fransa’ya giderek Sorbon Üniversitesinden 1911 yılında lisans diplomasını ve Paris Yüksek Elektrik Mühendis Mektebi ile Paris Yüksek Telsiz, Telgraf Mektebinden 1912 yılında diploma almıştır.1913 yılında Yüksek Elektrik Mektebinde Elektrik makineleri laboratuarında şef yardımcılığında bulunmuştur. Sezerar 1913 yılında İstanbul Darüfununun ulumu-u riyazaye ve tabiye şubelerinde Hikmet-i Riyaziye muallim muavinliğine atanmıştır.1924 yılında İstanbul Darülfünunun Elektro-Teknik Müderrisliğine getirilmiş ve 1925 yılında Darülfünundaki görevine ek olarak Mühendis Mektebi Elektrik Muallimliğine atanmıştır. Ord. Prof. Burhanettin SEZERAR 28.05.1953’te vefat etmiş etmiştir. 
   
Prof. Fuat Külünk
Prof. Fuat Külünk
(1911-1951)   
 
 Fuat Külünk 1911 yılında Bağdat ta doğmuştur. 1926 senesinde Yüksek Mühendis Mektebine girmiş, 1930 senesinde açılan bir seçme sınavını kazanarak gönderildiği Zürih Yüksek Teknik Okulunun Elektrik Şubesini bitiren Külünk 1936 yılında ülkesine dönmüştür. Yüksek Mühendis Mektebinde Elektro-Mekanik Şubesine Muallim Muavini olarak tayin edilen Külünk, Prof.Doppler ile birlikte Elektrik Makinaları, Enerji Nakli ve Yüksek Gerilim konularında çalışmış, laboratuvarların kurulmasında büyük emek sarfetmiştir. Daha sonra profesörlüğe yükseltilerek Elektromekanik şubesinin elektrik kısmı şefi olmuş ve şubenin kurulmasında olduğu kadar gelişmesinde de üstün gayretler göstermiştir.İstanbul Teknik Üniversitesinin kuruluşundan sonra Elektrik Fakültesinin ilk dekanı olmuştur. 27 Aralık 1951 tarihinde Uludağ’ da vefat etmiştir.