ademirel

Öğr. Gör. Dr. Azmi Demirel
Emeklilik Yılı: 2020 asan

Dr. Taşdemir Aşan
Emeklilik Yılı: 2019


sohtaoglu

Doç. Dr. Nazif Hülagü Sohtaoğlu
Emeklilik Yılı: 2019
 

levent_ovacık

Dr. Öğr. Üy. Levent OVACIK
Emeklilik Yılı:2018 

faikmergen
Prof. Dr. Ahmet Faik MERGEN
Emeklilik Yılı:2016 
 Ahmet Faik Mergen, 1949 yılında İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini 1965 yılında Özel Işık Lisesi’nde tamamladıktan sonra lisans öğrenimini aynı yıl İ.T.Ü.T.O Elektrik Mühendisliği Bölümüne girdi ve 1970 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans öğrenimini 1973’de University of Aston in Birmingham’da tamamladıktan sonra doktora eğitimi için Loughborough University of Technology‘ye geçerek 1977 yılında Ph.D. ünvanını aldı. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan burslu olduğu için 1978 yılında İTÜ Elektrik Fakültesi’nde asistan olarak göreve başladı. 1983’de aynı fakülteden Doçent ünvanını aldı. 4 yıllığına İTÜ’den ayrılıp Enka İnşaat firmasında çalıştı. 1987’de tekrar İTÜ’ye döndü. 1991 yılında profesörlüğe yükseltildi. Elektrik Makinaları’nın işletme, tasarım konularında çalışan Ahmet Faik Mergen uluslararası dergilerde yayınlanmış 11 makalesi, uluslararası 9 adet kitabı ve sanayi için hazırlanmış çok sayıda teknik raporu bulunmaktadır. 2016 yılında emekliliğe ayrılmıştır.
   
mardikyan
Prof. Dr. Kevork MARDİKYAN
Emeklilik Yılı:2015 
 Kevork Mardikyan, 16.02.1948 ‘de İstanbul da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Saint Joseph Fransız Lisesi’nde 1968 ‘ de tamamladı. İ.T.Ü. Elektrik Fakültesi Kuvvetli Akım kolundan 1974 yılında Yüksek Mühendis olarak mezun oldu. Aynı yıl İ.T.Ü. Mühendislik –Mimarlık Fakültesi Elektrik Bölümü Elektroteknik Kürsüsü’ne asistan olarak girdi. 1981’de Doktor ünvanını aldı.İTÜ Elektrik Tesisleri Ana bilim Dalında 1984 Yar.Doç, 1988 Doçent ve 2001 yılında Profesör ünvanını aldı. 2001-2007 yılları arasında iki İTÜ Elektrik-Elketronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği bölümü Elektrik Tesisleri Ana Bilim Dalı görevini başarıyla yaptı. İTÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurmuş olduğu Yüksek Gerilim ve Aydınlatma-İç Tesisat Laboratuarlarının uzun süre sorumluluğunu üstlendi.. Uluslararasında dergilerde yayınlanmış makale ve eserleri bulunmaktadır. Fransızca ve İngilizce bilmektedir. 2015 yılında emekliliğe ayrılmıştır.
   
adnankaypmaz
 Prof. Dr. Adnan KAYPMAZ
Emeklilik Yılı: 2011
Adnan Kaypmaz, 1944 yılında Erzincan’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzincan’da tamamladı. 1972’de İTÜ Elektrik Fakültesi, Kuvvetli Akım Kolundan, Elektrik Yüksek Müh. olarak mezun oldu. 1970’de İTÜ Elektrik Fakültesi Elektroteknik Kürsüsünde Yrd. Asistan olarak çalışma hayatına başladı. 1972 yılında İTÜ Müh.-Mim. Fakültesi, Elektrik Tesisleri Kürsüsüne asistan olarak atanarak akademik hayata başladı. 1977’de başladığı doktora çalışmasını Aralık 1980’da tamamlayarak, Mart 1981’de Dr. Unvanını aldı. 1981-1984 yılları arasında Öğretim Görevlisi, 1984-1988 yılları arasında Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 1988’de Doçent, 1997’de Profesör atandı. Emekli olduğu 01 Temmuz 2011 tarihine kadar, sırasıyla, Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı (iki dönem), Senatörlük, uzun yıllar Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu, , Enerji AR-GE Yönetim Kurulu Üyelikleri gibi idari görevlerde bulundu. Evli ve 2 Çocuk babasıdır. 
   
dilek_enarun
Doç. Dr. Dilek ENARUN
Emeklilik Yılı: 2008 
 Dilek Enarun, 1956 yılında İstanbul’da doğdu. İlk öğremini aynı yerde yaptıktan sonra girdiği İstanbul Alman Lisesi’nden 1974’te mezun oldu. 1979’da İTÜ Elektrik Fakültesi Enerji Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl İTÜ Elektrik Fakültesi’nde lisansüstü eğitimine başladı. 1980 yılında İTÜ Elektrik Fakültesi Elektrik Tesisleri Kürsüsü’ne teknisyen mühendis olarak girdi. 1981 yılında lisans üstü eğitimini tamamladı ve aynı kürsüde Asistan Yüksek Mühendis kadrosuna geçti. 1988’de Doktor ve Yardımcı Doçent ünvanlarını aldı. 1989 yıllında Enerji Dağıtımı Bilim Dalında Doçent ünvanını aldı. 1991 yılında İTÜ Elektrik-Elektronik Tesisleri Anabilim Dalı’nda Doçent kadrosuna atandı. Dilek Enarun 2008 yılında kendi isteği ile emekli olmuştur.
   
emin_tacer
Prof. Dr. Mehmet Emin TACER
Emeklilik Yılı: 2006 
 Emin Tacer, 1945 yılında doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden Master derecesi ile 1972 yılında mezun oldu. Aynı yıl Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi oldu. Aynı fakülteden 1977 yılında Doktora derecesi aldıktan sonra, Kanada’nın Toronto Universitesinde 1979 yılında doktora sonrası çalışması yaptı. 1982 yılında Doçent, 1988 yılnda da İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesinde Profesör olmuştur. 17.07.2006 tarihinde emekli olmuştur. 
   
nejat_tuncay
Prof. Dr. R. Nejat TUNÇAY
Emeklilik Yılı: 2002  
 Nejat Tuncay, 1947 yılında Bornova’da doğdu. 1972 yılında İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi’ nden mezun oldu. 1970 yılında Fakültede Yardımcı Asistan olarak göreve başladı. 1972 yılında Asistan olarak atandı. 1974 yılında University of Manchester Institute of Science and Technology’ de doktora çalışmasına başladı. 1977 yılında doktorasını tamamlayarak İTÜ’ de Doktor Asistan olarak göreve başladı. 1982 yılında doçent 1988 yılında Profesörlüğe yükseltildi.. Prof. Dr. R. Nejat Tuncay 16.09.2002 tarihinde emekli olmuştur.
   
isa_ilisu
Ögr. Gör. İsa Ilisu
Emeklilik Yılı: 2001 
İsa Önder Ilısu, 1936 yılında Üsküdar'da doğdu. 1953 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nden 1959 yılında İTÜ Elektrik Fakültesi Kuvvetli Akım kolundan mezun oldu. Aynı yıl Elektrik Tesisleri Kürsüsünde teknisyen mühendis olarak göreve başladı. 1984 yılında Öğretim Görevlisi oldu. 2001 yılında emekliliğe ayrıldı.
   
yilmaz_ozkan
Prof. Dr. Yılmaz Özkan
Emeklilik Yılı: 2000
 Yılmaz Özkan, 1933 yılında Alaşehir’de doğdu. 1958 yılında İ.T.Ü. Elektrik Fakültesi’nden Yüksek Mühendis olarak mezun oldu. 1964 yılında görevli olarak gittiği Federal Almanya’da Stuttgart Üniversitesi’nde doktora tezini hazırlayıp 1968 yılında “Doktor-Ingenieur” (Dr. Ing.) ünvanını aldı. 1968 yılında yurda dönerek Yüksek Gerilim Tekniği Kürsüsü’ndeki asistanlık görevini sürdürdü. 1971-1972 yılları arasında Stuttgart Üniversitesi’nde “Doçentlik Tezi”ni tamamlayıp İ.T.Ü. Elektrik Fakültesine teslim etti. 1973 yılında Üniversite Doçenti ünvanını aldı ve eylemli doçent olarak atandı. 1982 yılında İ.T.Ü. Senatosunca Profesörlüğe yükseltildi. 1989 yılında Profesörlük kadrosuna atandı. Prof. Dr. Yılmaz Özkan, 1 Ekim 2000 tarihinde yaş haddinden emekli oldu.
   
mahmut_kayral
Ögr. Gör. Mahmut Kayral
Emeklilik Yılı: 2000 
 Mahmut Kayral, 1935 yılında Urfa’da doğdu. 1953 yılında İ.T.Ü. Elektrik Fakültesi’nde üniversite öğrenimine başladı. 1959 yılında Elektrik Fakültesi Kuvvetli Akım Kolu’ndan yüksek mühendis olarak mezun oldu. 1959 yılında Elektriğin Endüstride Tatbikatı Kürsüsü’ne teknisyen-mühendis olarak tayin edildi. 1976 yılında aynı kürsüye araştırma görevlisi olarak atandı. 1984 yılında İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Kontrol ve Bilgisayar Bölümü’ne öğretim görevlisi olarak atandı. Çalışmalarına emekli olduğu 2000 yılına kadar Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim dalında öğretim görevlisi olarak devam etmiştir. 
   
enise_erimez 
Prof. Dr. Enise Erimez
Emeklilik Yılı: 1999
 Enise Erimez, 1932 yılında İstanbul’da doğdu. 1950 yılında İ.T.Ü. Elektrik Fakültesine girdi. 1955 yılı Haziran döneminde Kuvvetli Akım Kolundan mezun oldu ve Fakülteye Teknisyen Asistan olarak girdi. 1968 yılının Mart ayında “Doktor Mühendis” ünvanını aldı ve aynı yıl asistan kadrosuna geçti. Kasım 1972’de “Doçent” ünvanını aldı. Aralık 1972 de “Elektrik Ölçmesi” kürsüsüne Doçent olarak atandı. 1980 yılında aynı kürsüde açılan Profesörlük kadrosuna başvurdu ve 23 Haziran 1980 tarihinde Profesörlüğe yükseltilerek kadroya atandı. 06.02.1999 tarihinde emekliye ayrılmıştır. 
   
ozer_ciftcioglu
Prof. Dr. Özer Çiftçioğlu 
 
Emeklilik Yılı: 1999
 Özer Çiftçioğlu, 1943 yılında Gümüşhane’de doğdu. İ.T.Ü. Elektronik ve Haberleşme dalından yüksek mühendis olarak mezun oldu. Aynı yıl İ.T.Ü.’de asistanlık görevine başladı. Uluslararası Atom Enerji Ajansından burs alarak İngiltere’de Nükleer Mühendislik tahsili gördü ve 1971 yılında master alarak mezun oldu. 1976 yılında İ.T.Ü.’de doktora ve 1981 yılında doçentlik çalışmalarını tamamladı. 1988 yılında profesör oldu. Prof. Çiftçioğlu, 1999 yılında emekli oldu. 
   
ilhami_cetin 
Prof. Dr. İlhami Çetin 
Emeklilik Yılı: 1998

 İlhami Çetin, 15 Ağustos 1931’de Uzunköprü, Bayramlı’da doğmuş, Karlsruhe Teknik Üniversitesi’nde Elektrik Mühendisliği öğrenimini bitirerek Mart 1957’de Yüksek Elektrik Mühendisi diploması almıştır. 1971 yılında İTÜ Elektrik Fakültesinde doçent olan İlhami ÇETİN, 1972 yılından itibaren aynı Fakülde Öğretim Üyeliğine, 1975’de Elektrik Makinaları Kürsüsünde eylemli doçentliğe atanmıştır. 1981’de görev yeri değiştirilerek, İşletme Fakültesine alınmıştır. 1983’de bu fakültede Profesör olmuş, daha sonra 26.07.1978 tarihinden itibaren ElektrikElektronik Fakültesi Elektrik makinaları Anabilim dalında Profesörlüğe atanmıştır. Prof. Çetin, 1998 yılında yaş haddinden emekli olmuştur. 
   
nesrin_tarkan
Prof. Dr. Nesrin Tarkan 
Emeklilik Yılı: 1997
 Nesrin Tarkan, 1930'da İstanbul'da doğdu. 1954'de İTÜ Elektrik Fakültesi Kuvvetli Akım Bölümünden yüksek mühendis ünvanı ile diploma aldı.
1954 yılında İTÜ Elekrik Fakültesi Enerji Nakli Kürsüsünde asistan olarak göreve başladı. 1966 yılındasonuçlanan doktora tezi Elektrik Fakültesine sunulan ilk doktora tezleri arasında olup, kendisi Fakülte'de ilk doktoralı kadın oldu. Önce doçent ve 1989 yılından itibaren kadrolu profesör oldu. İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesinde eğitim ve öğretim hizmetini 40 yıl aralıksız sürdürdü. Bu arada İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Üniversitesinde çeşitli lisan ve yüksek lisans dersleri verdi. 
Elektrik güç sistemlerinin analizi, planlaması ve optimizasyonu konularında çalışmakta olup, bu konularda yurt dışı ve yurt içinde yayınlanmış makale, kitap, bildiri türünde 30'u aşan eser ve araştırması bulunmaktadır. Sonuçlanmış 5 doktora ve 60'a yakın yüksek lisans tezi yönetmiştir. Fransızca, İngilizce ve biraz Almanca bilmektedir. 
   
metin_ucoluk
 Prof. Dr. Metin Üçoluk
Emeklilik Yılı: 1996
 Metin Üçoluk, 1930’da Çanakkale’de doğmuştur. 1952’de İTÜ Elektrik Fakültesi Kuvvetli Akım Kolunu bitirmiştir. 1958’den 1962’ye kadar İTÜ Elektrik Fakültesi Elektroteknik ve Elektrik Ölçmesi Kürsüsünde Asis. Gör. Teknisyen olarak çalışmıştır. Bu arada İÜ Fen Fakültesinde öğrenime başlamış ve 1962 yılında bu fakültenin Fizik-Matematik Dalını bitirmiştir. 1973’de doçent olmuş, Ocak 1983’de İTÜ Senatosunca Profesörlüğe yükseltilmiş, Haziran 1988’de Profesör hak ve yetkilerine sahip olmuş, Ağustos 1991’de Profesör kadrosuna atanmıştır. 20.08.1996 yılında emekliye ayrılmıştır. 
   
kemal_sarioglu 
Prof. Dr. Kemal Sarıoğlu
Emeklilik Yılı: 1994
 Kemal Sarıoğlu, 1929 yılında Çayeli’nde doğmuştur. 1951 yılında İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi’ni bitirmiş, aynı yıl Fakültenin Elektrik Makinaları Kürsüsü’ne asistan olarak atanmıştır. 1953 yılı yaz aylarında Almanya Siemens’te çalışmalarda bulunmuş, 1954’te MIT (USA)’den aldığı bursla doktora konusu ile ilgili araştırma ve çalışmalar yapmıştır. 1955 yılında İTÜ Elektrik Fakültesi’nde “Dr. Müh.” ünvanını alan ilk asistan olmuştur. 1962 yılında Doçentliğe, 1967 yılında Profesörlüğe yükseltilmiştir. 1994 yılında emekliye ayrılmıştır