Elektrik mühendisliği akademik personeli ve lisans/lisansüstü programı öğrencilerinin son dönemde yer aldığı başlıca projeler aşağıdadır.

Yürütücülük / Araştırma Yapılan Projeler :

• Prof. Dr. Ayşen Demirören, Y. Doç. Dr. Derya Ahmet Kocabaş, “Elektrik Makineleri Laboratuarının Geliştirilmesi”, İTÜ Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projeleri, 2011.

• Doç. Dr. Lale T. Ergene, “Çamaşır Makinalarında Kullanılan BLDC Motorlarının Moment Titreşimlerini Azaltmaya Yönelik Parametrik Bir Çalışma, TÜBİTAK Projesi, Ref. No:107e201, 2010.

• Doç. Dr. Ömer Gül, “Üç Fazlı Dengesiz Elektrik Dağıtım Sistemi Ortak Bağlantı Noktası Harmoniklerine Şebeke ve Müşteri Katkılarının Belirlenmesi”, İTÜ Hızlı Destek Projesi, 2010.

• Doç. Dr. Özgür Üstün, “Elektrikli Araç Geliştirme”, İTÜ Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projeleri, 2010.

• Doç. Dr. Özgür Üstün, “İTÜ Güneş Arabası Tahrik Sistemi Geliştirilmesi”, İTÜ Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projeleri, 2009.

• Doç. Dr. Lale T. Ergene, "A Centre of Excellence for Industrial Innovation", TÜBİTAK Projesi, Ref.No:105e067, 2008.

• Prof. Dr. Ömer Usta, Kocaeli Havaray (Monoray) Ulaşım Sistemi Fizibilite Çalışması, Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi-İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007- 2008.

• Doç. Dr. Özgür Üstün, “İTÜ Güneş Arabası Projesi”, İTÜ Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projeleri, 2007.

• Prof. Dr. Faik Mergen, “Elektrik Makineleri Laboratuarının Geliştirilmesi 1”, DPT, 2006.

• Doç. Dr. Ömer Gül, TEDAŞ Danışmanlık Projesi- İTÜ Döner Sermaye Müdürlüğü.

• Doç. Dr. Ömer Gül,” Elektrik Dağıtım Sistemlerinde Harmonik Rezonans Potansiyeli Araştırması”, İTÜ Genç Araştırmacıları Destekleme Programı Projeleri.

 Danışmanlık Yapılan Projeler :

• Doç. Dr. Lale T. Ergene, “Göğüs Kanserinin Dedeksiyonu ve Görüntülenmesi için Yeni Bir Mikrodalga Tomografisi Yaklaşımı”, Ref.No:109E077, TÜBITAK Projesi, 2012.

• Prof. Dr. Ömer Usta, “GSM/GPRS-Uzaktan Anahtarlamalı Sayaç Tasarımı”, MAKTEK Elektrik 2009-2011.

• Prof. Dr. Ömer Usta, “GSM/GPRS Gateway & Data Logger”, TÜBİTAK-ENTES Elektronik, 2009- 2011.

• Doç. Dr. Ömer Gül, “BEDAŞ Boğaziçi Elektrik Dağıtım Sistemleri” 2009 - 2010, Istanbul.

• Doç. Dr. Özgür Üstün, “TOFAŞ R&D Elektrikli Araçların Geliştirilmesi”, 2009-2010, BURSA. 

• Prof. Dr. Adnan Kaypmaz, Aydoğan Özdemir, Mustafa Bağrıyanık, Ömer Gül ,“TEİAŞ Marmara Bölgesi İletim Şebekesi”, 2009.

• Prof. Dr. Kevork Mardikyan, “IBB Raylı Ulaşım Sistemleri, İstanbul”, 2008 - 2010.

• Prof. Dr. Ömer Usta, “Digital Power Factor Controller”, TUBİTAK-ENTES-İTÜ, 2007- 2008.

• Prof. Dr. Ömer Usta, Elektrik Sayaçlarının PLC üzerinden Uzaktan Okunması-TÜBİTAK-MAKTEK-İTÜ 2006-2008.

• Doç. Dr. Ömer Gül, Nano Liflerden Oluşan Bir Ağ (Nanoweb) Üretimi İçin Taşınabilir Bir Sistemin Geliştirilmesi ve Prototip İmalatı, TÜBİTAK Projesi.

Güneş arabası