Laboratuvarda, koruma rölelelerinin işletim özellikleri ve başlıca çeşitleri sunulmaktadır. Ayrıca, güç sistemlerinin kontrolü açısından generatör geriliminin ayarlanmasının temel prensiplerini de içermektedir. Güç sistemi işletiminde bilgisayarlı SCADA sisteminin rolü, fotovoltaik hücreler, modüller ve sistem bileşenleri hakkında da temel bilgi kazandıracak deneylerde öğrenciler tarafından gerçekleştirilecektir. Laboratuvarda mevcut ögrenci deneyleri aşağıda sıralanmıştır,

Dağıtım sistemlerinde SCADA uygulamaları ve RTU sistemleri
Asırı ve düşük gerılıme karşı koruma
Aşırı akım ve toprak teması rölesi
Mesafe rölesi
Diferansiyel röle
Fotovoltaik Güneş Pilleri
Üç fazli sistemlerde gerilim ayarı ve regülatörler
Kompanzasyon ve güç faktörünün düzeltilmesi
Ölçü transformatörleri
Topraklama ve potansiyel sürüklenmesi

Laboratuvar internet sitesi

  • 7
  • 3
  • 8
  • 6
  • 5
  • 4
  • 2
  • 1