Recent PhD. dissertations completed in Electrical Engineering Department are listed below.

Yüksek darbe gerilimleri altında gazlarda kısmi boşalma akımlarının zaman-frekans analizi (2021)
Time-frequency analysis of partial discharge currents in gases under lightning impulse voltages (2021)
Dr. Kemal ARIKAN
Danışman: PROF. DR. Şükran EMEL ÖNAL

Design and analysis of interior permanent magnet machines equipped with novel semi-overlapping windings for electric vehicle applications (2021)
Elektrikli araç uygulamaları için yeni yarı kesişen sargılarla donanımlı gömülü kalıcı mıknatıslı makinaların tasarımı ve analiz (2021)
Dr. Tayfun Gündoğdu
Danışman: PROF. DR. Güven KÖMÜRGÖZ KIRIŞ

Dağıtık üretim sistemleri içeren dağıtım şebekelerinde akıllı gerilim kontrol yöntemi geliştirilmesi (2021)
Development of an intelligent voltage control method in distribution networks including distributed generation systems (2021)
Dr. Merve Güleryüz Halaçlı
Danışman: Prof. Dr. Ayşen DEMİRÖREN

Elektrik güç sistemlerinde transformatörlerin yaşlanması koşulları altında verimlilik artışı amaçlı işletim koşullarının iyileştirilmesinin araştırılması (2020)
Research on improving the operational conditions of the transformers in the electric power system under ageing studies (2020)
Dr. Banu Öztürk Uçar
Danışman: Prof. Dr. Mustafa Bağrıyanık

Yüksek doğru gerilim (HVDC) iletim hatlarının korona karakteristikleri ve elektromanyetik etkileri (2020)
DC corona characteristics and electromagnetic effects of HVDC transmission lines (2020)
Dr. Aytuğ Font
Danışman: Prof. Dr. Aydoğan Özdemir

Şebeke etkileşimli tüketiciler ile toplu talep yönetimi (2019)
Aggregated demand side management with grid responsive consumers (2019)
Dr. Mustafa Alparslan Zehir
Danışman: Prof. Dr. Mustafa Bağrıyanık

Improved hilbert huang transform supported by machine learning algorithms for signal analysis (2019)
Sinyal analizi icin makine öğrenme algoritmaları ile desteklenen geliştirilmiş hilbert huang dönüşümü (2019)
Dr. Hamid Erinç Karatoprak
Danışman: Prof. Dr. Şahin Serhat Şeker

Digitally controlled buck converters for current regulated applications (2019)
Akım regülasyonlu uygulamalar için sayısal kontrollü alçaltıcı çeviriciler (2019)
Dr. Abdulkerim Uğur
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Murat Yılmaz

Contributions to reduce rotor harmonic losses in solid rotor induction machine for high speed drive applications (2019)
Yüksek hızlı tahrik sistemleri için kütlesel rotorlu asenkron motorun rotor harmonik kayıplarını azaltmaya yönelik katkılar (2019)
Dr. Mehmet Onur Gülbahçe
Danışman: Yrd. Doç. Derya Ahmet Kocabaş

The wavelet-based approach for k-factor filtering method on the evaluation of high voltage impulse signals (2018)
Yüksek gerilim darbe işaretlerinin incelenmesinde kullanılan k-faktör filtreleme yöntemine dalgacık tabanlı yaklaşım (2018)
Dr. Kahraman Yumak
Danışman: Doç. Dr. Şükran Emel Önal

Elektrikli araç otoparklarının dağıtım sistemi güvenilirliğine etkilerinin incelenmesi (2018)
Impacts of electric vehicle parking lots on distribution system reliability (2018)
Dr. Sıtkı Güner
Danışman: Prof. Dr. Aydoğan Özdemir

Elektrik şebekelerinde Fliker sorumluluk oranlarının belirlenmesi (2018)
Flicker contribution evaluation in electric power systems
Dr. Murat Silsüpür
Danışman: Prof. Dr. Belgin Türkay

Arc-based modeling, condition monitoring and failure detection of on-load tap-changers (2018)
Yük altında kademe değiştiricilerin ark tabanlı modellenmesi, durum izlenmesi ve arıza tespiti
Dr. Behnam Feizifar
Danışman: Prof. Dr. Ömer Usta

Wide-area measurement-based early prediction and corrective control for transient stability in power systems (2018)
Güç sistemlerinde geçici hal kararlılığı için geniş alan ölçümlerine dayalı erken kestirim ve düzeltici kontrol (2018)
Dr. Mohammed S.M. Mahdi
Danışman: Doç. Dr. Veysel Murat İstemihan Genç

Wavelet frames and redundant wavelet transforms for fault detection (2017)
Dalgacık çerçeveleri ve artıklı dalgacık dönüşümleri ile arıza tespiti (2017)
Dr. Tayfun Şengüler
Danışman: Prof. Dr. Şahin Serhat Şeker

Elektrik iletim sistemi güç transformatörleri için güvenilirlik merkezli donanım yönetimi sürecinin kurulması ve değerlendirilmesi (2016)
Reliability centered asset management for power transformers in Turkish national power transmission system (2016)
Dr. Havva Aysun Köksal
Danışman: Prof. Dr. Aydoğan Özdemir

Çok Makinalı Güç Sisteminde Açısal Kararlılık Analizi ve Kontrolör parametre Optimizasyonu (2015)
Dr. Serdar Ekinci
Consultant: Prof. Dr. Ayşen DEMİRÖREN


Dr. Fatih Küçüktezcan
Consultant: Assoc. Prof. Dr. İstemihan GENÇ


Dr. Duygu Bayram
Consultant: Prof. Dr. Serhat ŞEKER


Dr. Sezen YILDIRIM ÜNNÜ
Consultant: Prof. Dr. Serhat ŞEKER


Dr. Doğan Recep Gümeli
Consultant: Prof. Dr. Mustafa BAĞRIYANIK

 
Dr. Alper KARA
Consultant: Prof. Dr. Kevork MARDİKYAN

 
Dr. Suat İLHAN
Consultant: Prof. Dr. Aydoğan ÖZDEMİR


Dr. Özkan ALTAY
Consultant: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ

 
Dr. Suna BOLAT SERT
Consultant: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ

 

Dr. Oben DAĞ
Consultants: Prof. Dr. Ömer USTA, Prof. Dr. Canbolat UÇAK

 
Dr. Duygu ÇETEGEN MOREWOOD
Consultants: Assoc. Prof. Dr. Ramazan ÇAGLAR, Dr. Jennifer A. VEITCH

 
Dr. Murat İMERYÜZ 
Consultant: Prof. Dr. A. Faik MERGEN 

 
Dr. Yaşar KÜÇÜKEFE
Consultants: Prof. Dr. Adnan KAYPMAZ, Assoc. Prof. Dr. M. Turan SÖYLEMEZ

 
Dr. Filiz GÜRGÖZE
Consultant: Prof. Dr. A. Faik MERGEN 

 
Dr. Tevhit Cem KAYPMAZ
Consultant: Prof. Dr. Nejat TUNCAY

 
Dr. Taşdemir AŞAN
Consultant: Prof. Dr. Emin TACER 

 
Dr. Süleyman AÇIKBAŞ
Consultant: Prof. Dr. Adnan KAYPMAZ

 
Dr. Hasan Murat UÇAR
Consultants: Prof. Dr. Serhat SEKER, Assoc. Prof. Dr. Emine AYAZ 

 
Dr. Aysam AKSES
Consultant: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ