DERS KAYIT

by Halil İbrahim Üçkol | Şub 11, 2022

Değerli Öğrenciler,

2021-2022 Bahar dönemi kayıt sürecinin düzgün bir şekilde yürütülebilmesi için Elektrik Mühendisliği Bölümü tarafından uygulanacak kurallara ilişkin bilgilendirmeler aşağıda listelenmiştir.

1. 16 Şubat 2022 tarihinde ÖİDB tarafından ilk kayıtlar açılacaktır. Hangi sınıf düzeylerinin hangi gün ve saatlerde kayıt olacağına ilişkin bilgiler
http://www.sis.itu.edu.tr/
sitesindeki Akademik Takvim
https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/akademik-takvim/akademik-takvimler/takvim2022/lisans-akademik-takvimi.php
ve ilgili duyurulardan takip edilebilir.

2. http://www.sis.itu.edu.tr/
sitesindeki akademik takvim ve duyurularda belirtilen ya da belirtilecek olan tarihlerde kayıtlar tüm lisans öğrencilerine açılacaktır. Kayıt tarihleri ile ilgili olabilecek tüm güncellemeleri bu şekilde takip etmeniz önemlidir.

3. Özellikle zorunlu ders kontenjanlarının ÖİDB tarafından belirtilen tarihlerde uygun şekilde arttırılması planlandığı için zorunlu derslere kayıtta sorun olmaması beklenmektedir. Bu yüzden ilgili zorunlu dersin tüm şubelerini kontrol ediniz. Şubelerde yer olduğu takdirde yeni kontenjan artışı yapılmamaktadır. İngilizce şubelerde yer olduğu takdirde %30 Türkçe öğrencilerinin de İngilizce şubelere kayıt olması beklenmektedir.

4. Zorunlu dersler ve çok şubeli seçmeli dersler için verilen dilekçelerde öğrencinin kayıt edileceği şube tüm şubelerin doluluk oranına göre Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenecektir. Tüm şubelerin tam dolu olma durumunda ise öğrenciler Bölüm Başkanlığının uygun gördüğü şekilde dağıtılarak kaydedileceklerdir.

5. Dönemin ilk haftası (21-25 Şubat 2022) ders planındaki derslere ekleme-çıkarma yapma (add-drop) haftası olarak belirlenmiştir. Dönem açılmadan önce istediği derslere kayıt yaptıramamış öğrenciler, yer olması halinde ders değişiklikleri yapabilir. Bu hafta aynı zamanda süresi içinde çeşitli nedenlerle hiçbir derse kayıt yaptıramamış öğrenciler için cezalı kayıt haftasıdır.

6. Derslere add‑drop haftası içinde de kayıt olamayan Elektrik Mühendisliği Bölümü öğrencileri ve ELK ÇAP, Mühendislik Tamamlama vb. öğrencisi olup önşart koşulları gibi sistemsel sorunlar nedeni ile kayıt yaptıramayan öğrenciler aşağıdaki kurallar çerçevesinde dilekçe verebilir. (Önemli not: Dilekçelerin hem e-posta hem de basılı olarak verilmesi zorunludur. Aksi takdirde dilekçelerin takibinde hatalar oluşabilir.)

i. Kurallara uygun olarak hazırlanan dilekçelerin Bölüm Sekreterliği tarafından (basılı dilekçe) toplanması 21 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayıp 23 Şubat Çarşamba günü öğle12:00’da bitecektir.

ii. Yardım bileti ile yollanan ders kayıt talepleri dikkate alınmayacaktır.

iii. Dilekçelerin e-posta ile 21 Şubat 2022– 22 Şubat 2022 (21:00’a kadar) tarihleri arasında PDF biçiminde masonmez@itu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Kişisel e-posta adreslerine gönderilen dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

iv. Dilekçe için yolladığınız e-postanın “Konu” kısmına “Add-drop haftası Ders Kodu 1 / Ders Kodu 2 ders kayıt dilekçesi” benzeri bir ifadeyi mutlaka ekleyiniz. (Ders veya derslerin kodlarını konu kısmına eklemeyi unutmayınız.)

v. 
Öğrencilerin (EEF Fakültesi dışındaki Öğretim Üyelerinden almak istedikleri dersler dışında) ilgili dersin öğretim üyesinden ayrıca onay almasına gerek yoktur.

vi. 
Dilekçenize haftalık ders programınızı ve transkriptinizi, dersi alamamanız mezuniyetinizle ilgili sorun yaratacaksa mezuniyetime ne kaldı belgesini yüklemeniz önemlidir. Dilekçeyi verdikten sonra aynı saatte başka bir ders alır ya da derste oluşacak boşluklar nedeni ile ilgili derse yazılmayı başarırsanız bunu da ivedilikle masonmez@itu.edu.tradresine bildirmeniz süreç açısından önemlidir. Almak istediğiniz ders ile aynı saatte başka derse yazıldıysanız ders kaydınız yapılamaz.

vii. Kayıt olduğunuz bir dersin başka şubesine kaydınızı geçirmek için dilekçe vermeyiniz.

viii. Dilekçelerde “derse kabul edilmem durumunda diğer dersin çıkarılmasını istiyorum” gibi ifadeler kullanmamanız önemlidir. Ders silme işlemi sadece öğrenci tarafından yapılabilir. Bölüm dersi almanızı uygun görürse kabul etmekle yetkilidir. Bölüm tarafından web sitesinde de ilan edilen kabul listesi Fakülte Öğrenci İşlerine teslim edilir.

ix. Kabul edilen kayıtların sisteme işlenmesi ÖİDB tarafından yapılmakta olup, kabul alındığı halde Bölümün yetkisi dışında oluşabilecek kayıt sorunları nedeni ile kayıt olamama durumunda lütfen Fakülte Öğrenci İşlerine ya da ÖİDB yetkililerine başvurunuz.