Değerli Öğrenciler,

2023-2024 Bahar dönemi kayıt sürecinin düzgün bir şekilde yürütülebilmesi için Elektrik Mühendisliği Bölümü tarafından uygulanacak kurallara ilişkin bilgilendirmeler aşağıda yer almaktadır.

1. 2021-2022 Güz dönemi ders planının uygulanmaya başlaması nedeni ile önceki planlara dâhil olan öğrencilerin almaları gereken derslerde değişiklikler oluşmuştur.

Buna göre 2021-2022 Güz Dönemi öncesi planlara dâhil olan öğrenciler bu dönem alması gereken derslere denk olan yeni plan dersleri için

https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/lisans/ders-denklikleri/ders-denklikleri.php

sayfasını kontrol edebilirler.

2. Ders kayıtları 5 Şubat 2024 tarihinde ÖİDB tarafından açılacaktır. Hangi sınıf düzeylerinin hangi gün ve saatlerde kayıt olacağına ilişkin bilgiler

https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/akademik-takvim/akademik-takvimler/takvim2024/lisans-akademik-takvimi.php

ve ilgili duyurulardan takip edilebilir.

3. İlk kayıtlar kapandıktan sonra, zorunlu derslerin kontenjanları isteyen tüm öğrencilerin dersi almasına olanak sağlayacak şekilde uygun miktarda arttırılacaktır.

Seçmeli derslerde kontenjan artış miktarına Bölüm Başkanlığı tarafından karar verilecektir.

4. http://www.sis.itu.edu.tr/

sitesindeki akademik takvim ve duyurularda belirtilen ya da belirtilecek olan tarihlerde kayıtlar tüm lisans öğrencilerine açılacaktır. Kayıt tarihleri ile ilgili olabilecek tüm güncellemeleri bu şekilde takip etmeniz önemlidir.

5. Dersler, Dekanlığın aldığı karar ve fiziksel koşullar nedeniyle ders planlarına uygun olarak açılacaktır. Bir dersin, ders planındaki dönemi dışında açılması söz konusu değildir.

6. Özellikle zorunlu ders kontenjanlarının ÖİDB tarafından belirtilen tarihlerde uygun şekilde arttırılması planlandığı için zorunlu derslere kayıtta sorun olmaması beklenmektedir. Şubelerde yer olduğu takdirde yeni kontenjan artışı yapılmamaktadır. İngilizce şubelerde yer olduğu takdirde %30 Türkçe öğrencilerinin de İngilizce şubelere kayıt olması beklenmektedir.

7. Ders planındaki derslerden birisini bırakıp bir başka derse yazılma süresi (12 Şubat 2024 Saat 10:00 Başlangıç - 23 Şubat 2024 Saat 17:00 Bitiş) olarak belirlenmiştir. Dönem açılmadan önce istediği derslere kayıt yaptıramamış öğrenciler, yer olması halinde ders değişiklikleri yapabilir. Bu hafta aynı zamanda süresi içinde çeşitli nedenlerle hiçbir derse kayıt yaptıramamış öğrenciler için cezalı kayıt haftasıdır.

8. Ders planındaki derslerden birisini bırakıp bir başka derse yazılma süresi içinde de kayıt olamayan ELK öğrencileri ve ELK ÇAP, Mühendislik Tamamlama vb. öğrencisi olup, ön şart koşulları gibi sistemsel sorunlar nedeni ile kayıt yaptıramayan öğrenciler aşağıdaki kurallar çerçevesinde dilekçe verebilir.

i. Kurallara uygun olarak hazırlanan dilekçelerin e-posta ile masonmez@itu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Dilekçelerin e-posta ile toplanmasına 21 Şubat 2024 Çarşamba günü saat 10.00’da başlanacaktır.

ii. Yardım bileti ile yollanan ders kayıt talepleri dikkate alınmayacaktır.

iii. Dilekçelerin en geç 22 Şubat Perşembe günü saat 12.00’a kadar e-posta ile masonmez@itu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

9. Dilekçelerle ilgili aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz önemlidir.

i) Derslerle ilgili dilekçe verebileceğiniz birimler aşağıdaki gibidir:

Ders kodu

Birim

EEF

Fakülte Öğrenci İşleri

EHB

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

ELK

Elektrik Mühendisliği Bölümü

KON

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü

Diğer (MAT, FİZ vb.)

İlgili Bölüm

ÇAP ile ilgili ders kayıt dilekçeleri

ÇAP koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Canan Zobi Karatekin

Ders programı ile ilgili sorunlar

Fakülte Öğrenci İşleriii)
 Dilekçenize haftalık ders programınızı ve not dökümünüzü, dersi alamamanız, mezuniyetinizle ilgili sorun yaratacaksa, mezuniyetime ne kaldı belgesini yüklemeniz önemlidir. Dilekçeyi verdikten sonra aynı saatte başka bir ders alır ya da derste oluşacak boşluklar nedeni ile ilgili derse yazılmayı başarırsanız bunu da ivedilikle masonmez@itu.edu.tr adresine bildirmeniz süreç açısından önemlidir. Almak istediğiniz ders ile aynı saatte başka derse yazıldıysanız ders kaydınız yapılamaz.

iii) Dilekçelerde “derse kabul edilmem durumunda diğer dersin çıkarılmasını istiyorum” gibi ifadeler kullanmamanız önemlidir. Ders silme işlemi sadece öğrenci tarafından yapılabilir.

iv) Kabul edilen kayıtların sisteme işlenmesi ÖİDB tarafından yapılmakta olup, kabul alındığı halde Bölümün yetkisi dışında oluşabilecek kayıt sorunları nedeni ile kayıt olamama durumunda lütfen Fakülte Öğrenci İşlerine ya da ÖİDB yetkililerine başvurunuz.

v) İstekte bulunacağınız her ders için ayrı dilekçe veriniz. Ancak, aynı dilekçeleri birden fazla yere vermeyiniz.

vi) Aynı gün ve saate verilen çok şubeli dersler için dilekçenizde CRN belirtmeyiniz. Kontenjanı boş olan şube varsa, dilekçe vermeyiniz.

vii) ÇAP öğrencileri ön koşulunu sağlamadıkları 7. ve 8. Yarıyıl Seçime Bağlı MT derslerine kayıt olamazlar, bunun için dilekçe vermeyiniz.

viii) Laboratuvar derslerinin şubelerinde doluluk söz konusu ise, o şubeye kayıt yapılması mümkün değildir. Kendinize boş gün yaratmak için veya mutlaka bu şubeye kayıt olmam gerekiyor şeklinde dilekçe vermeyiniz.

ix) Daha önce XX hocasından ders aldım, kaldım, benim şubemi değiştirin, XX hocasıyla bitirme ödevi yapacağım şubemi değiştirin, XX hocasından onay aldım beni şu şubeye kaydedin şeklinde dilekçe vermeyiniz.

x) Kendi özel probleminiz sayılacak koşullar altında (çalışıyorum, staj yapıyorum, mezun olacağım, şu günümü boşaltıyorum, kaldığım/tekrar alttan aldığım derslerle çakışıyor vb.) belli şubelere kayıt yaptırmak için dilekçe vermeyiniz.

xi) Güncel ders planında ilgili dönemde olmayan derslerin açılması için dilekçe vermeyiniz.