Değerli Öğrenciler,

2023-2024 Güz dönemi kayıt sürecinin düzgün bir şekilde yürütülebilmesi için Elektrik Mühendisliği Bölümü tarafından uygulanacak kurallara ilişkin bilgilendirmeler aşağıda listelenmiştir.

 1. 2021-2022 Güz dönemi ders planının uygulanmaya başlaması nedeni ile önceki planlara dâhil olan öğrencilerin almaları gereken derslerde değişiklikler oluşmuştur. Buna göre 2021-2022 Güz Dönemi öncesi planlara dâhil olan öğrencilerin bu dönem alması gereken derslere denk olan yeni plan dersleri için

  https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/lisans/ders-denklikleri/ders-denklikleri.php

  sayfasını kontrol edebilirler.

 2. 2021-2022 Güz dönemi öncesi plana dâhil olan öğrenciler aynı kredili MT ders gruplarından istedikleri dersleri seçebilir.

   

 3. 25 Eylül 2023 tarihinde ÖİDB tarafından ilk kayıtlar açılacaktır. Hangi sınıf düzeylerinin hangi gün ve saatlerde kayıt olacağına ilişkin bilgiler

 4. http://www.sis.itu.edu.tr/
 5.  

  sitesindeki Akademik Takvim

  https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/akademik-takvim/akademik-takvimler/takvim2024/lisans-akademik-takvimi.php

  ve ilgili duyurulardan takip edilebilir.

 6. İlk kayıtlar kapandıktan sonra ÖİDB tarafından gelen bilgilere göre kendi döneminde açılan zorunlu derslerin kontenjanları isteyen tüm öğrencilerin almasına olanak sağlayacak şekilde uygun miktarda arttırılacaktır.
 7.  

   

 8. http://www.sis.itu.edu.tr/
 9.  

  sitesindeki akademik takvim ve duyurularda belirtilen ya da belirtilecek olan tarihlerde kayıtlar tüm lisans öğrencilerine açılacaktır. Kayıt tarihleri ile ilgili olabilecek tüm güncellemeleri bu şekilde takip etmeniz önemlidir.

 10. Sistemde açıklanan ders programında görüleceği üzere, özellikle zorunlu EEF kodlu derslere sistemde kontenjanı tanımlanan tek şube üzerinden kayıt yapılacaktır.
 11. Özellikle zorunlu ders kontenjanlarının ÖİDB tarafından belirtilen tarihlerde uygun şekilde arttırılması planlandığı için zorunlu derslere kayıtta sorun olmaması beklenmektedir. Bu yüzden ilgili zorunlu dersin tüm şubelerini kontrol ediniz. Şubelerde yer olduğu takdirde yeni kontenjan artışı yapılmamaktadır. İngilizce şubelerde yer olduğu takdirde %30 Türkçe öğrencilerinin de İngilizce şubelere kayıt olması beklenmektedir. Bazı İngilizce şubelerin ELK öğrencilerine ekle-çıkar (add-drop) haftasında açılması söz konusu olabilir. İlk kayıt haftasında Türkçe şubelere yerleşememiş öğrencilerin add-drop haftasında kontenjanı olan İngilizce şubelere kayıt olması beklenmektedir.
 12.  

   

 13. 02 Ekim 2023 Saat 10:00 (Başlangıç) - 13 Ekim 2023 Saat 17:00 (Bitiş) ders planındaki derslere ekleme-çıkarma yapma (add-drop) haftası olarak belirlenmiştir. Dönem açılmadan önce istediği derslere kayıt yaptıramamış öğrenciler, yer olması halinde ders değişiklikleri yapabilir. Bu hafta aynı zamanda süresi içinde çeşitli nedenlerle hiçbir derse kayıt yaptıramamış öğrenciler için cezalı kayıt haftasıdır.
 14.  

   

 15. Derslere add‑drop haftası içinde de kayıt olamayan ELK öğrencileri ve ELK ÇAP, Mühendislik Tamamlama vb. öğrencisi olup önşart koşulları gibi sistemsel sorunlar nedeni ile kayıt yaptıramayan öğrenciler aşağıdaki kurallar çerçevesinde dilekçe verebilir.
 16.  

   

  a) Kurallara uygun olarak hazırlanan dilekçelerin e-posta ile masonmez@itu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

  b) Yardım bileti ile yollanan ders kayıt talepleri dikkate alınmayacaktır.

   

  c) Dilekçelerin 12 Ekim 2023 – 13 Ekim 2023 (Cuma günü saat 10:00’a kadar) tarihleri arasında masonmez@itu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

   

  (Önemli Not: Dilekçe gönderim tarihlerinde sistemden kaynaklanan değişiklikler olabilir.)

   

  ç) EEF kodlu dersler için dilekçeler fakülte öğrenci işlerine teslim edilecektir.

   

  d) Kontenjan artışına Bölüm Başkanlığı tarafından karar verileceği için gerektiği takdirde dersin öğretim üyesi ile iletişime yine Bölüm Başkanlığı tarafından geçilecektir.

   

  e) Öğrencilerin ders kaydı ile ilgili (Elektrik-Elektronik Fakültesi dışındaki Öğretim Üyelerinden almak istedikleri dersler dışında) ilgili dersin öğretim üyesinden ayrıca onay almasına gerek yoktur.

   

  f) Dilekçenize haftalık ders programınızı ve transkriptinizi, dersi alamamanız mezuniyetinizle ilgili sorun yaratacaksa mezuniyetime ne kaldı belgesini yüklemeniz önemlidir. Dilekçeyi verdikten sonra aynı saatte başka bir ders alır ya da derste oluşacak boşluklar nedeni ile ilgili derse yazılmayı başarırsanız bunu da ivedilikle e-posta ile masonmez@itu.edu.tr adresine bildirmeniz süreç açısından önemlidir. Almak istediğiniz ders ile aynı saatte başka derse yazıldıysanız ders kaydınız yapılamaz. (Lütfen dilekçelerinizde %100 İngilizce veya %30 İngilizce öğrencisi olduğunuzu belirtin.)

   

  g) Kayıt olduğunuz bir dersin başka şubesine kaydınızı geçirmek için dilekçe vermeyiniz. Bu durumda meydana gelebilecek olası karışıklıklardan bölüm başkanlığı sorumlu olmayacaktır.

   

  h) Dilekçelerde “derse kabul edilmem durumunda diğer dersin çıkarılmasını istiyorum” gibi koşullu ifadeler kullanmayınız. Ders silme işlemi sadece öğrenci tarafından yapılabilir. Bölüm dersi almanızı uygun görürse kabul etmekle yetkilidir. Bölüm tarafından web sitesinde de ilan edilen kabul listesi Fakülte Öğrenci İşlerine teslim edilir.

   

  ı) Dilekçeler ders-ders grup olarak incelendiği ve süre çok kısıtlı olduğu için bir dersin kabul edilmesi durumunda diğer dilekçenin göz ardı edilmesi vb. isteklerin gözden kaçması olasıdır. Bunun için mümkün olduğunca mutlaka almanız gereken dersler için dilekçe veriniz. Aksi taktirde beklenmedik çakışmalar olabilmektedir. Dilekçeyi verdikten sonra aynı saatte başka derse kayıt olduysanız ve dilekçeniz kabul edildiyse o saatteki dersi drop etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

   

  i) Kabul edilen kayıtların sisteme işlenmesi ÖİDB tarafından yapılmakta olup, kabul alındığı halde Bölümün yetkisi dışında oluşabilecek kayıt sorunları nedeni ile kayıt olamama durumunda lütfen Fakülte Öğrenci İşlerine ya da ÖİDB yetkililerine başvurunuz.

 

11.  Zorunlu dersler ve çok şubeli seçmeli dersler için verilen dilekçelerde öğrencinin kayıt edileceği şube tüm şubelerin doluluk oranına göre Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenecektir. Tüm şubelerin tam dolu olma durumunda ise öğrenciler Bölüm Başkanlığının uygun gördüğü şekilde dağıtılarak kaydedileceklerdir. Gün ve saat değişikliği olmayan şubelerde CRN seçimi Bölüm tarafından yapılacaktır. Bu yüzden boş yer olan dersler için lütfen CRN belirterek dilekçe vermeyiniz.