Değerli Öğrenciler,

2022-2023 Bahar dönemi kayıt sürecinin düzgün bir şekilde yürütülebilmesi için Elektrik Mühendisliği Bölümü tarafından uygulanacak kurallara ilişkin bilgilendirmeler aşağıda listelenmiştir.

1. 2021-2022 Güz dönemi ders planının uygulanmaya başlaması nedeni ile önceki planlara dâhil olan öğrencilerin almaları gereken derslerde değişiklikler oluşmuştur. Buna göre 2021-2022 Güz Dönemi öncesi planlara dâhil olan öğrencilerin bu dönem alması gereken derslere denk olan yeni plan dersleri aşağıda listelenmiştir.

Dersin kodu

Dersin Adı

Denk Dersin kodu

Denk dersin adı

MAT271/ MAT271E

Olasılık ve İstatistik/ Probability and Statistics

EEF271/ EEF271E

Olasılık ve İstatistik/ Probability and Statistics

MAT281/ MAT281E

Lineer Cebir ve Uygulamaları/ Linear Algebra & Application

EEF281/ EEF281E

Lineer Cebir ve Uygulamaları/ Linear Algebra & Application

MAT210/ MAT210E

Mühendislik Matematiği/Engineering Math.

EEF210/ EEF201E

Diferansiyel Denklemler/Differential Equations

BLG231/ BLG231E

Sayısal Devreler/ Digital Circuits

EEF205/ EEF205E

Lojik Tasarıma Giriş/ Introduction to Logic Design

EHB211/ EHB211E

Elektrik Devre Temelleri/ Basics of Electrical Circuits

EEF211/ EEF211E

Elektrik Devre Temelleri/ Basics of Electrical Circuits

BIL110E

Intr. to Prog. Language ©

EEF110/ EEF110E

Intr. to Prog. Language ©

EHB252E

Signals and Systems

EEF206/ EEF206E

İşaret İşleme ve Lineer Sist. /Signal Processing&Linear Syst.

EHB212/ EHB212E

Elektromanyetik Alanlara Giriş/İntroduction of Electromagnetic Fields

EEF212/ EEF212E

Elektromanyetik Teori I-Electromagnetic Theory I

EHB232/ EHB232E

Devre ve Sistem Analizi/ Circuit and System Analysis

EEF232/ EEF232E

Devre ve Sistem Analizi/ Circuit and System Analysis

EHB221/ EHB221E

Elektrik Devre Temelleri Lab/ Basics of Electrical circuits lab.

EEF221/ EEF221E

Elektrik Devre Temelleri Lab/ Basics of Electrical circuits lab.

2021-2022 Güz dönemi öncesi öğrenciler seçmeli derslere ilişkin denklikler için
https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/lisans/ders-denklikleri/ders-denklikleri.php
sayfasını kontrol edebilirler.

2. 30 Ocak 2023 tarihinde ÖİDB tarafından ilk kayıtlar açılacaktır. Hangi sınıf düzeylerinin hangi gün ve saatlerde kayıt olacağına ilişkin bilgiler
http://www.sis.itu.edu.tr/   
sitesindeki Akademik Takvim
https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/akademik-takvim/akademik-takvimler/takvim2023/lisans-akademik-takvimi.php
ve ilgili duyurulardan takip edilebilir.

3. İlk kayıtlar kapandıktan sonra ÖİDB tarafından gelen bilgilere göre kendi döneminde açılan zorunlu derslerin kontenjanları isteyen tüm öğrencilerin dersi Seçmeli derslerde ve kendi dönemi dışında açılan zorunlu derslerde kontenjan artış miktarına Bölüm Başkanlığı tarafından karar verilecektir.

4. http://www.sis.itu.edu.tr/
sitesindeki akademik takvim ve duyurularda belirtilen ya da belirtilecek olan tarihlerde kayıtlar tüm lisans öğrencilerine açılacaktır. Kayıt tarihleri ile ilgili olabilecek tüm güncellemeleri bu şekilde takip etmeniz önemlidir.

5. Özellikle zorunlu ders kontenjanlarının ÖİDB tarafından belirtilen tarihlerde uygun şekilde arttırılması planlandığı için zorunlu derslere kayıtta sorun olmaması beklenmektedir. Bu yüzden ilgili zorunlu dersin tüm şubelerini kontrol ediniz. Şubelerde yer olduğu takdirde yeni kontenjan artışı yapılmamaktadır.
İngilizce şubelerde yer olduğu takdirde %30 Türkçe öğrencilerinin de İngilizce şubelere kayıt olması beklenmektedir.

6. Dönemin ilk haftası (06-10 Şubat 2023) ders planındaki derslere ekleme-çıkarma yapma (add-drop) haftası olarak belirlenmiştir. Dönem açılmadan önce istediği derslere kayıt yaptıramamış öğrenciler, yer olması halinde ders değişiklikleri yapabilir. Bu hafta aynı zamanda süresi içinde çeşitli nedenlerle hiçbir derse kayıt yaptıramamış öğrenciler için cezalı kayıt haftasıdır.

7. Derslere add‑drop haftası içinde de kayıt olamayan ELK öğrencileri ve ELK ÇAP, Mühendislik Tamamlama vb. öğrencisi olup önşart koşulları gibi sistemsel sorunlar nedeni ile kayıt yaptıramayan öğrenciler aşağıdaki kurallar çerçevesinde dilekçe verebilir.

  • Dilekçelerin e-posta ile 9 Şubat 2023 – 10 Subat 2023 (Sabah 10:00’a kadar) tarihleri arasında PDF biçiminde masonmez@itu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Kişisel e-posta adreslerine gönderilen dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

  • Yardım bileti ile yollanan ders kayıt talepleri dikkate alınmayacaktır.

  • Öğrencilerin (EEF Fakültesi dışındaki Öğretim Üyelerinden almak istedikleri dersler dışında) ilgili dersin öğretim üyesinden ayrıca onay almasına gerek yoktur.


  • Dilekçenize haftalık ders programınızı ve transkriptinizi, dersi alamamanız mezuniyetinizle ilgili sorun yaratacaksa mezuniyetime ne kaldı belgesini yüklemeniz önemlidir. Dilekçeyi verdikten sonra aynı saatte başka bir ders alır ya da derste oluşacak boşluklar nedeni ile ilgili derse yazılmayı başarırsanız bunu da ivedilikle masonmez@itu.edu.tr adresine bildirmeniz süreç açısından önemlidir. Almak istediğiniz ders ile aynı saatte başka derse yazıldıysanız ders kaydınız yapılamaz. Lütfen dilekçelerinizde %100 İngilizce veya %30 İngilizce öğrencisi olduğunuz belirtiniz. Ters dönemde (plandaki yerine göre ters dönemde) açılan derslere Türkçe plan öğrencilerinin yerleştirilmesinde esneklik olması gerekmektedir.

  •  Kayıt olduğunuz bir dersin başka şubesine kaydınızı geçirmek için dilekçe vermeyiniz. Bu durumda meydana gelebilecek olası karışıklıklardan Bölüm sorumlu olmayacaktır.

  • Dilekçelerde “derse kabul edilmem durumunda diğer dersin çıkarılmasını istiyorum” gibi ifadeler kullanmamanız önemlidir. Ders silme işlemi sadece öğrenci tarafından yapılabilir. Bölüm dersi almanızı uygun görürse kabul etmekle yetkilidir. Bölüm tarafından web sitesinde de ilan edilen kabul listesi Fakülte Öğrenci İşlerine teslim edilir.

  • Dilekçeler ders ders grup olarak incelendiği ve süre çok kısıtlı olduğu  için bir dersin kabul edilmesi durumunda diğer dilekçenin göz ardı edilmesi vb. isteklerin gözden kaçması olasıdır. Bunun için mümkün olduğunca mutlaka almanız gereken dersler için dilekçe veriniz. Aksi taktirde beklenmedik çakışmalar olabilmektedir. Dilekçeyi verdikten sonra aynı saatte başka derse kayıt olduysanız ve dilekçeniz kabul edildiyse o saatteki dersi drop etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

  • Kabul edilen kayıtların sisteme işlenmesi ÖİDB tarafından yapılmakta olup, kabul alındığı halde Bölümün yetkisi dışında oluşabilecek kayıt sorunları nedeni ile kayıt olamama durumunda lütfen Fakülte Öğrenci İşlerine ya da ÖİDB yetkililerine başvurunuz.

8. Zorunlu dersler ve çok şubeli seçmeli dersler için verilen dilekçelerde öğrencinin kayıt edileceği şube tüm şubelerin doluluk oranına göre Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenecektir. Tüm şubelerin tam dolu olma durumunda ise öğrenciler Bölüm Başkanlığının uygun gördüğü şekilde dağıtılarak kaydedileceklerdir. Gün ve saat değişikliği olmayan şubelerde CRN seçimi Bölüm tarafından yapılacaktır. Bu yüzden boş yer olan dersler için lütfen CRN belirterek dilekçe vermeyiniz.