2022 İlmi Hüviyet Sınavının sözlü kısmı 26.10.2022 tarihinde, saat 09.30-12.30 arasında İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü toplantı odasında yapılacaktır.