2022 Yaz Döneminde yapılan stajların Staj Raporu, Öğrenci Staj Sözleşmesi, Staj Başvuru Formu (Ek-1), Staj Başlangıç Formu (Ek-2), Staj Bitiş Formu (Ek-3) ve Staj Çalışma Takvimi'nin ıslak imzalı nüshaları Staj Genel Esasları’nın ilgili maddesi uyarınca 21 Ekim 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar bölüm sekreterliğine teslim edilecektir.

NOT: İlgili evraklarını İTÜ Portala yükleyen öğrencilerin yükleme yaptıklarına dair staj komisyonuna e-posta ile bilgi vermeleri gerekmektedir. Portala yükleme yapıldıktan sonra ıslak imzalı defter teslimi gerekli değildir.