EMT1, EMT2 VE BTP için Ninova sınıfları açılmıştır. Derse geç kayıt olan öğrenciler eğer Ninova'ya ekli değillerse Ar. Gör. Halil İbrahim Üçkol ile iletişime geçebilirler.