ELK 492 dersine kayıt olan öğrenciler ara raporunuzu ve ara rapor teslim formunuzu en geç 23 Eylül 2022 tarihine kadar, Ninova'da açılacak sınıfa yüklemeniz gerekmektedir.


ELK 492 dersini 2022-2023 Bahar döneminde (gelecek dönem) kayıt olacak öğrenciler, kayıt formlarını en geç 30 Eylül 2022 tarihine kadar Ar. Gör. Halil İbrahim Üçkol'a  teslim etmelidirler.