Değerli Öğrenciler,

2022-2023 Güz dönemi kayıt sürecinin düzgün bir şekilde yürütülebilmesi için Elektrik Mühendisliği Bölümü tarafından uygulanacak kurallara ilişkin bilgilendirmeler aşağıda listelenmiştir.

1. 2021-2022 Güz dönemi ders planının uygulanmaya başlaması nedeni ile önceki planlara dâhil olan öğrencilerin almaları gereken derslerde değişiklikler oluşmuştur. Buna göre 2021-2022 Güz Dönemi öncesi planlara dâhil olan öğrencilerin bu dönem alması gereken derslere denk olan yeni plan dersleri aşağıda listelenmiştir.

Dersin kodu

Dersin Adı

Denk Dersin kodu

Denk dersin adı

MAT271/ MAT271E

Olasılık ve İstatistik/ Probability and Statistics

EEF271/ EEF271E

Olasılık ve İstatistik/ Probability and Statistics

MAT281/ MAT281E

Lineer Cebir ve Uygulamaları/ Linear Algebra & Application

EEF281/ EEF281E

Lineer Cebir ve Uygulamaları/ Linear Algebra & Application

MAT210/ MAT210E

Mühendislik Matematiği/Engineering Math.

EEF210/ EEF210E

Diferansiyel Denklemler/Differential Equations

BLG231/ BLG231E

Sayısal Devreler/ Digital Circuits

EEF205/ EEF205E

Lojik Tasarıma Giriş/ Introduction to Logic Design

EHB211/ EHB211E

Elektrik Devre Temelleri/ Basics of Electrical Circuits

EEF211/ EEF211E

Elektrik Devre Temelleri/ Basics of Electrical Circuits

BIL110E

Intr. to Prog. Language (C)

EEF110E

Intr. to Prog. Language (C)2.
14 Eylül 2022 tarihinde ÖİDB tarafından ilk kayıtlar açılacaktır. Hangi sınıf düzeylerinin hangi gün ve saatlerde kayıt olacağına ilişkin bilgiler
http://www.sis.itu.edu.tr/
sitesindeki Akademik Takvim
https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/akademik-takvim/akademik-takvimler/takvim2023/lisans-akademik-takvimi.php
ve ilgili duyurulardan takip edilebilir.

3. İlk kayıtlar kapandıktan sonra ÖİDB tarafından gelen bilgilere göre kendi döneminde açılan zorunlu derslerin kontenjanları isteyen tüm öğrencilerin dersi almasına olanak sağlayacak şekilde uygun miktarda arttırılacaktır.
Seçmeli derslerde ve kendi dönemi dışında açılan zorunlu derslerde kontenjan artış miktarına Bölüm Başkanlığı tarafından karar verilecektir.

4. http://www.sis.itu.edu.tr/
sitesindeki akademik takvim ve duyurularda belirtilen ya da belirtilecek olan tarihlerde kayıtlar tüm lisans öğrencilerine açılacaktır. Kayıt tarihleri ile ilgili olabilecek tüm güncellemeleri bu şekilde takip etmeniz önemlidir.


5.
 Aşağıda listelenen ve ELK, ELKE Programları için tanımlanan zorunlu derslere sistemde kontenjanı tanımlanan tek şube üzerinden kayıt yapılacaktır.

EEF 110E

Intr. to Prog. Language (C)

EEF 205

Lojik Tasarıma Giriş

EEF 205E

Introduction to Logic Design

EEF 210

Diferansiyel Denklemler

EEF 210E

Differential Equations

EEF 211

Elektrik Devre Temelleri

EEF 211E

Basics of Electrical Circuits

EEF 281E

Linear Algebra and Applicat.

EEF 271E

Probability and Statistics


6.
Özellikle zorunlu ders kontenjanlarının ÖİDB tarafından belirtilen tarihlerde uygun şekilde arttırılması planlandığı için zorunlu derslere kayıtta sorun olmaması beklenmektedir. Bu yüzden ilgili zorunlu dersin tüm şubelerini kontrol ediniz. Şubelerde yer olduğu takdirde yeni kontenjan artışı yapılmamaktadır. İngilizce şubelerde yer olduğu takdirde %30 İngilizce programa kayıtlı öğrencilerin de İngilizce şubelere kayıt olması beklenmektedir.

7. Zorunlu dersler ve çok şubeli seçmeli dersler için verilen dilekçelerde öğrencinin kayıt edileceği şube tüm şubelerin doluluk oranına göre Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenecektir. Tüm şubelerin tam dolu olma durumunda ise öğrenciler Bölüm Başkanlığının uygun gördüğü şekilde dağıtılarak kaydedileceklerdir.

8. Dönemin ilk haftası (19-23 Eylül 2022) ders planındaki derslere ekleme-çıkarma yapma (add-drop) haftası olarak belirlenmiştir. Dönem açılmadan önce istediği derslere kayıt yaptıramamış öğrenciler, yer olması halinde ders değişiklikleri yapabilir. Bu hafta aynı zamanda süresi içinde çeşitli nedenlerle hiçbir derse kayıt yaptıramamış öğrenciler için cezalı kayıt haftasıdır.

9. Derslere add‑drop haftası içinde de kayıt olamayan ELK öğrencileri ve ELK ÇAP, Mühendislik Tamamlama vb. öğrencisi olup önşart koşulları gibi sistemsel sorunlar nedeni ile kayıt yaptıramayan öğrenciler aşağıdaki kurallar çerçevesinde dilekçe verebilir. (Önemli not: Dilekçelerin hem e-posta ile gönderilmesi hem de basılı olarak verilmesi zorunludur.)

  i) Kurallara uygun olarak hazırlanan dilekçelerin ELK Bölüm Sekreterliği tarafından (imzalı ve basılı olarak) toplanmasına 22 Eylül 2022 Perşembe günü saat 15:00’da başlanacaktır.

  ii)
  İmzalı ve basılı dilekçelerin en geç 23 Eylül Cuma Öğle 12:00 saatine kadar ELK Bölüm Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

  iii)
  Dilekçelerin e-posta ile 22 Eylül 2022 – 23 Eylül 2022 (Öğle 12:00’a kadar) tarihleri arasında PDF biçiminde masonmez@itu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Kişisel e-posta adreslerine gönderilen dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

  iv)
  Yardım bileti ile yollanan ders kayıt talepleri dikkate alınmayacaktır.

  v)
  Kontenjan artışına Bölüm Başkanlığı tarafından karar verileceği için gerektiği takdirde dersin öğretim üyesi ile iletişime yine Bölüm Başkanlığı tarafından geçilecektir.

  vi) Öğrencilerin
  (EEF Fakültesi dışındaki Öğretim Üyelerinden almak istedikleri dersler dışında) ilgili dersin öğretim üyesinden ayrıca onay almasına gerek yoktur.

  vii)
  Dilekçenize haftalık ders programınızı ve transkriptinizi, dersi alamamanız mezuniyetinizle ilgili sorun yaratacaksa mezuniyetime ne kaldı belgesini yüklemeniz önemlidir. Dilekçeyi verdikten sonra aynı saatte başka bir ders alır ya da derste oluşacak boşluklar nedeni ile ilgili derse yazılmayı başarırsanız bunu da ivedilikle masonmez@itu.edu.tr adresine bildirmeniz süreç açısından önemlidir. Almak istediğiniz ders ile aynı saatte başka derse yazıldıysanız ders kaydınız yapılamaz.

  viii)
  Kayıt olduğunuz bir dersin başka şubesine kaydınızı geçirmek için dilekçe vermeyiniz.

  ix)
  Dilekçelerde “derse kabul edilmem durumunda diğer dersin çıkarılmasını istiyorum” gibi ifadeler kullanmamanız önemlidir. Ders silme işlemi sadece öğrenci tarafından yapılabilir. Bölüm dersi almanızı uygun görürse kabul etmekle yetkilidir. Bölüm tarafından web sitesinde de ilan edilen kabul listesi Fakülte Öğrenci İşlerine teslim edilir.

  x)
  Kabul edilen kayıtların sisteme işlenmesi ÖİDB tarafından yapılmakta olup, kabul alındığı halde Bölümün yetkisi dışında oluşabilecek kayıt sorunları nedeni ile kayıt olamama durumunda lütfen Fakülte Öğrenci İşlerine ya da ÖİDB yetkililerine başvurunuz.