Afis-1

GÜÇ SİSTEMLERİ KONFERANSI III (GSK 2022)

CIGRE, uluslararası düzeyde üreticilerin, kullanıcıların, akademisyenlerin ve uzmanların kısacası enerji sistemleriyle ilgili tüm paydaşların bilgi ve tecrübelerinin paylaşımını sağlayan, standartlar geliştiren en üst seviyedeki teknik tartışma platformudur. 1921 yılında Paris merkezli olarak kurulan CIGRE’de üyeler, on yılların saha deneyimi ve akademik çalışmaları ile oluşturulan rapor, kitap, makale vb. teknik dokümanlardan oluşan zengin e-cigre kütüphanesine ücretsiz olarak erişim imkânına sahiptirler (www.cigre.org).

Ülkemiz adına bireysel ve kurumsal CIGRE üyelikleri mevcut olup ülkemizin CIGRE’deki temsiliyeti CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi vasıtasıyla sağlanmaktadır. Gün geçtikçe büyümekte ve daha güçlü bir organizasyona dönüşmekte olan CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi, CIGRE merkezi yapılanmasını model almış ve ülkemiz elektrik sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli Çalışma Komiteleri/Grupları oluşturmuştur. Geçtiğimiz yıl ise süreli bilimsel yayın TEPES’in yayınına başlanmıştır (www.cigreturkiye.org.tr).

CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi’nin gelenekselleştirmeye çalıştığı etkinliği ise Güç Sistemleri Konferansı (GSK)’dır. İlki 15-16 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen GSK’nın ikincisi "CIGRE Türkiye Güç Sistemleri Konferansı-GSK 2018" başlığı altında 15-16 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiştir. 2020 yılında pandemi nedeniyle düzenlenemeyen Güç Sistemleri Konferansı III (GSK2022) 18-19 Ekim 2022 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecektir.

Bu hedef doğrultusunda kamu, özel sektör ve akademisyenleri bir araya getiren iki günlük konferansın konu başlıkları CIGRE’nin 16 Çalışma Komitesi kapsamında belirlendi. Bunlar:

A1 Döner Elektrik Makineleri

A1 Rotating Electrical Machines

A2 Güç Trafoları ve Reaktörler

A2 Power Transformers and Reactors

A3 İletim ve Dağıtım Teçhizatı

A3 Transmission and Distribution Equipment

B1 İzole Kablolar

B1 Insulated Cables

B2 Havai Hatlar

B2 Overhead Lines

B3 Trafo Merkezleri ve Elektrik Tesisleri

B3 Substations and Electrical Installations

B4 DC Sistemler ve Güç Elektroniği

B4 DC Systems and Power Electronics

B5 Koruma ve Otomasyon

B5 Protection and Automation

C1 Sistem Gelişimi ve Ekonomisi

C1 System Development and Economics

C2 Sistem İşletimi ve Kontrolü

C2 System Operation and Control

C3 Sistem Çevre Performansı

C3 System Environmental Performance

C4 Sistem Teknik Performansı

C4 System Technical Performance

C5 Elektrik Piyasaları ve Yasal Düzenlemeler

C5 Electricity Markets and Regulation

C6 Aktif Dağıtım Sistemleri ve Dağıtık Enerji Kaynakları

C6 Active Distribution Systems and Dispersed Energy Resources

D1 Malzemeler ve Yeni Test Teknikleri

D1 Materials and Emerging Test Techniques

D2 Bilgi Sistemleri ve Telekomünikasyon

D2 Information Systems and Telecommunication


Sıralanan konu başlıkları çerçevesinde bildiri tam metinlerinin gönderimi için son tarihi: 2 Eylül 2022.

Ayrıntılı bilgi için konferans web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

http://www.cigreturkiye.org.tr/gsk2022/

Sorularınız için : gsk2022@cigreturkiye.org.tr