BTP dersini 2022-2023 Güz döneminde alacak öğrencilerimiz kayıt formlarını en geç 14 Mart 2022 tarihine kadar Elektrik Mühendisliği Bölüm Sekreterliğine elden teslim etmelidir.