2021-2022  Güz Dönemi ELK492 Bitirme Tasarım Projesi (BTP) dersi kapsamında BTP konusunu belirleyip ara rapor çalışmalarını tamamlayan öğrenciler ara raporlarını 2021-2022 Bahar Döneminin ilk haftası içerisinde Ninova üzerinden teslim edeceklerdir.