İTÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi'ne uygun olarak 2021-2023 Dönemi için yapılan seçimler sonucunda Bölüm Öğrenci Temsilcileri ve Fakültemiz Öğrenci Temsilcisine ait bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

Bölüm Öğrenci Temsilcileri 
Adı ve Soyadı  Bölümü       E-mail 
 Oğuzhan KURUGÖL        EHB kurugul18@itu.edu.tr 
 Berkay UZUNER  KOM uzuner18@itu.edu.tr 
 İbrahim ŞAHİNER  ELK  ibrahimsahinturkk@gmail.com 

Fakülte Temsilcisi
Adı ve Soyadı Bölümü        E-mail
Oğuzhan KURUGÖL         EHB kurugul18@itu.edu.tr