ELK kodlu derslere yazılmak için dilekçe teslim eden öğrencilere bazı derslerde ek kontenjan artırımına gidilmiştir. İlgili öğrenciler, derslere sistem üzerinden kayıt olabilirler.