Değerli Öğrenciler,

2021-2022 Güz dönemi kayıt sürecinin düzgün bir şekilde yürütülebilmesi için Elektrik Mühendisliği Bölümü tarafından uygulanacak kurallara ilişkin bilgilendirmeler aşağıda listelenmiştir.

1. 27 Eylül 2021 tarihinde ÖİDB tarafından ilk kayıtlar açılacaktır. Hangi sınıf düzeylerinin hangi gün ve saatlerde kayıt olacağına ilişkin bilgiler

http://www.sis.itu.edu.tr/

sitesindeki akademik takvim ve duyurularından takip edilebilir.

2. İlk kayıtlar kapandıktan sonra ÖİDB tarafından gelen bilgilere göre kendi döneminde açılan zorunlu derslerin kontenjanları isteyen tüm öğrencilerin dersi almasına olanak sağlayacak şekilde uygun miktarda arttırılacaktır.

Seçmeli derslerde ve kendi dönemi dışında açılan zorunlu derslerde kontenjan artış miktarına Bölüm Başkanlığı tarafından karar verilecektir.

3. http://www.sis.itu.edu.tr/

sitesindeki akademik takvim ve duyurularda belirtilen ya da belirtilecek olan tarihlerde kayıtlar tüm lisans öğrencilerine açılacaktır. Kayıt tarihleri ile ilgili olabilecek tüm güncellemeleri bu şekilde takip etmeniz önemlidir.

4. EHB211 Elektrik Devre Temelleri, EHB211E Basics of Electrical Circuits, EHB222 Elektroniğe Giriş, EHB222E Introduction to Electronics derslerine sistemde kontenjanı tanımlanan tek şube üzerinden kayıt yapılacaktır.

Kayıtlar tamamlandıktan sonra dönem başında tüm kayıtlı öğrenciler açılan toplam şube sayısına göre dağıtılacaklardır. Lütfen dönemin ilk haftası kayıtlı olduğunuz şube CRN’sini kontrol ediniz.

5. Özellikle zorunlu ders kontenjanlarının ÖİDB tarafından belirtilen tarihlerde uygun şekilde arttırılması planlandığı için zorunlu derslere kayıtta sorun olmaması beklenmektedir. Bu yüzden ilgili zorunlu dersin tüm şubelerini kontrol ediniz. Şubelerde yer olduğu takdirde yeni kontenjan artışı yapılmamaktadır.

6.Dönemin ilk haftası (4-8 Ekim 2021) ders planındaki derslere ekleme-çıkarma yapma (add-drop) haftası olarak belirlenmiştir. Dönem açılmadan önce istediği derslere kayıt yaptıramamış öğrenciler, yer olması halinde ders değişiklikleri yapabilir. Bu hafta aynı zamanda süresi içinde çeşitli nedenlerle hiçbir derse kayıt yaptıramamış öğrenciler için cezalı kayıt haftasıdır.

7. Derslere add‑drop haftası içinde de kayıt olamayan Elektrik Müh. Bölümü öğrencileri ve Elektrik Müh. Bölümü ÇAP, Mühendislik Tamamlama vb. öğrencisi olup önşart koşulları gibi sistemsel sorunlar nedeni ile kayıt yaptıramayan öğrenciler aşağıdaki kurallar çerçevesinde dilekçe verebilir.

  i. Kurallara uygun olarak hazırlanan dilekçelerin Bölüm Sekreterliği tarafından e-posta ile toplanmasına 4 Ekim 2021 Pazartesi günü başlanacaktır.

  ii. Yardım bileti ile yollanan ders kayıt talepleri dikkate alınmayacaktır.

  iii. Resmi dilekçelerin en geç

  5 Ekim Salı akşamı saat: 23.00’e kadar

  elkbolum@itu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Kişisel e-posta adreslerine gönderilen dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

  iv. Dilekçe için yolladığınız e-postanın “Konu” kısmına “Add-drop haftası ders kayıt dilekçesi” ifadesini mutlaka ekleyiniz. Kontenjan artışına Bölüm Başkanlığı tarafından karar verileceği için gerektiği takdirde dersin öğretim üyesi ile iletişime yine Bölüm Başkanlığı tarafından geçilecektir. Öğrencilerin ilgili dersin öğretim üyesinden ayrıca onay almasına gerek yoktur.

  v. Dilekçenize haftalık ders programınızı ve transkriptinizi, dersi alamamanız mezuniyetinizle ilgili sorun yaratacaksa mezuniyetime ne kaldı belgesini yüklemeniz önemlidir. Dilekçeyi verdikten sonra aynı saatte başka bir ders alır ya da derste oluşacak boşluklar nedeni ile ilgili derse yazılmayı başarırsanız bunu da ivedilikle elkbolum@itu.edu.tr adresine bildirmeniz süreç açısından önemlidir. Almak istediğiniz ders ile aynı saatte başka derse yazıldıysanız ders kaydınız yapılamaz.

 

8. Zorunlu dersler ve çok şubeli seçmeli dersler için verilen dilekçelerde öğrencinin kayıt edileceği şube tüm şubelerin doluluk oranına göre Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenecektir. Tüm şubelerin tam dolu olma durumunda ise öğrenciler Bölüm Başkanlığının uygun gördüğü şekilde dağıtılarak kaydedileceklerdir.