2021-2022 Güz Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora Mülakatlarına katılacak adayların başvuruda bildirdikleri e-posta adreslerine Zoom bağlantıları gönderilmiştir.

ZOOM bağlantılarını içeren e-posta tarafına ulaşmayan adaylar "elkbolum@itu.edu.tr" e-posta adresinden bölümümüze ulaşabilirler.

Ayrıca adayların eksik referans mektuplarını mülakat başlangıç tarihine kadar bölümümüze iletmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar eksik referans mektuplarını "elkbolum@itu.edu.tr" e-posta adresini kullanarak bölümümüze iletebilirler.