İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi

Elektrik Mühendisliği Bölümü Staj Duyurusu


1. 2019-2020 Bahar Döneminde Mezun Olacak Öğrenciler İçin

 

2019-2020 Bahar döneminde mezun olacak öğrencilerin Covid-19 salgını nedeni ile yarım kalan ve yapmaları gereken stajların yürütülmesine ilişkin esas ve usullere bu bağlantıdan erişilebilir.

Bu aşamada, stajını çevrim içi (online) yapacak öğrenciler, öğrenci tarafından imzalanmış pandemi süreci staj sözleşmesi, Ek-1 staj belgesi formu ve stajın yapılacağı kurumdan alınan staj onay cümlesini içeren e-posta metni staj komisyonu görevlilerine e-posta ile iletilecektir. Komisyon görevlilerinden alınacak stajın uygunluğuna dair e-posta metni ile ilgili staj evrakları, portal üzerinden, sisteme yüklenecektir.

Stajını yüz-yüze yapacak öğrenciler için ise, pandemi öncesi durumdaki staj kuralları aynen geçerlidir.

İTÜ Genel Staj esasları ile ilgili bilgiye bu bağlantıdan erişilebilir.

Elektrik Mühendisliği Bölümü öğrencileri için mezuniyet durumunda olup 23 gün veya daha fazla stajını tamamlamış olan öğrenciler eksik kalan stajlarından MUAF olacaklardır. Eksik kalan stajından MUAF olmak istemeyen öğrenciler bir dilekçe ile Elektrik Mühendisliği Bölüm sekreterliğine başvuruda bulunarak kalan stajlarını tamamlayabilirler.

2
2019-2020 Bahar Döneminde Mezuniyet Durumunda Olmayan Öğrenciler İçin

2019-2020 Bahar döneminde mezuniyet durumunda olmayan öğrenciler için pandemi dönemi staj başvuru kuralları Merkezi Staj Birimi sayfasından duyurulmuştur. İlgili kurallara bu bağlantıdan erişilebilir.

Mezuniyet durumunda olmayan Elektrik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin zorunlu staj süresi 45 iş günü’dür. Öğrenciler bu zorunlu stajı, üniversitenin belirlediği kurallar çerçevesinde, çevrim içi veya yüz-yüze yapabilirler. Tüm öğrenciler için, pandemi sürecinde yüz-yüze gerçekleştirilen stajlardaki tüm sorumluluklar öğrencilere aittir.

Elektrik Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Suat İLHAN ilhansu@itu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Deniz TÜRKPENÇE dturkpence@itu.edu.tr
Dr. A. Saffet ALTAY altayali@itu.edu.tr