Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı

Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı Lisans ve Lisansüstü çalışmaları için öğrencilere ve araştırmacılara bir alan oluşturmaktadır. Yenilenebilir Enerji Laboratuvarında bulunan 2 adet yenilenebilir enerji kaynağı deney setleri ile toplam 29 deney gerçekleştirilebilmekte ve analitik çalışmalar deneysel çalışmalarla desteklenebilmektedir. Bu kapsamda laboratuvarda kullanılmak üzere güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi gibi temiz ve sürdürülebilir iki yenilenebilir enerji kaynağı olup öğrencilere ve araştırmacılara hem gözlem yapma imkânı sağlamakta hem de burada gerçekleştirilen deneylerden elde edilecek sonuçlarla akademik çalışmaların yapılması amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda rüzgâr türbini ve güneş panelleri, farklı yük değerleri ve parametreleri ile çalıştırılarak çalışma prensipleri gözlemlenmektedir.

Yenilenebilir Enerji Laboratuvarında gerçekleştirilebilen deneyler aşağıda gösterilmiştir.

Rüzgâr Enerjisi

Anemometre yardımı ile rüzgâr hızının ölçümü
Rüzgâr kaynağı ve rüzgâr arasındaki ilişkinin ölçümü
Rüzgâr çıkış gücü ile yatay eksendeki rüzgâr gücü arasındaki ilişkinin ölçülmesi
Çıkış gücü ile yatay eksendeki rüzgâr sayısı arasındaki ilişkinin ölçülmesi
Çıkış gücü ile yatay eksendeki eğim açıları arasındaki ilişkinin ölçülmesi
Yatay eksenli rüzgâr generatörünün ürettiği sabit hızlı rüzgârın I-V karakteristiği
Rüzgâr türbini kullanıldığında oluşan yatay eksenli rüzgâr generatörünün ürettiği sabit hızlı rüzgârın I-V karakteristiği
Farklı rüzgâr hızlarında yatay eksende çıkış gücü ölçümü
Çıkış gücü ile dikey eksendeki rüzgâr gücü arasındaki ilişkinin ölçülmesi
Dikey eksenli rüzgâr generatörünün ürettiği sabit hızlı rüzgârın I-V karakteristiği
Yatay eksenli rüzgâr generatörü ile kondansatör ve pil şarj eğrileri
Kondansatör ve pilin şarj ve deşarj eğrileri
Küçük bir rüzgâr enerji santrali oluşturma.

Güneş Enerjisi

Çeşitli ışık kaynaklarının ışıma (radyasyon) ölçümü
Güneş pillerinin enerji dönüşümü
Güneş pillerinin diyot karakteristiği
Işığa duyarlı alanın güneş pilinin açık devre gerilimine etkisi
Işığa duyarlı alanın güneş pilinin kısa devre akımına etkisi
Işımanın, güneş pilinin açık devre gerilimi ve kısa devre akımı üzerine etkisi
Işıma açısı ve güneş pilinin kısa devre akımı arasındaki ilişki
Seri bağlı güneş pillerinin açık devre gerilimi ve kısa devre akımı
Paralel bağlı güneş pillerinin açık devre gerilimi ve kısa devre akımı

yenilenebilir enr. lab1yenilenebilir enr. lab2yenilenebilir enr. lab3

yenilenebilir enr. lab4yenilenebilir enr. lab5