Hesaplamalı Elektromekanik Sistemler Laboratuvarı (CEMSysLab)

cemsys1Enerjinin her alanda verimli kullanımı; tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de politika olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya genelinde üretilen elektrik enerjisinin yaklaşık üçte ikisini elektrik motorları tüketmektedir. Türkiye’de ise Enerji Piyasası verilerine göre endüstriyel elektrik tüketiminin yüzde yetmişini, toplam tüketimin ise yüzde otuz altısını üç fazlı motor sistemleri oluşturmaktadır. Sonuç olarak motor ve motor/generatör kontrol sistemlerinin verimliliği enerji tüketimi açısından büyük bir önem arz etmektedir.  Elektrik enerjisinin verimli kullanılması motor/generatör ve kontrol sistemleri; elektrik makinaları, yenilenebilir enerji, taşıma sistemleri, havacılık, beyaz eşya vb. birçok alanı kapsamakta ve çok geniş bir araştırma alanına hitap etmektedir. Enerji verim odaklı elektromekanik sistemlerin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası projelerin yapılması, lisansüstü düzeyde bu konularda yapılacak tezlerle sanayiye yönelik araştırmacıların yetiştirilmesi son derece önemlidir. Hesaplamalı Elektromekanik Sistemler Laboratuvarı (CEMSys Lab.) bu ihtiyaçlar doğrultusunda, elektromekanik sistemler alanında güncel bilgi ve teknolojiyi içerecek, lisansüstü araştırmalarda kullanım amaçlı bir araştırma laboratuvarı olarak iki seneyi aşkın süredir faaliyet vermektedir.

Laboratuvar internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

cemsys2