Duyuruların ve Haberlerin Tümünü Görüntüle

Hakkımızda

Elektrik mühendisliği; elektrik enerjisi üretim-iletim ve dağıtım sistemleri, akıllı şebekeler, elektrik makinaları, elektrikli sürücü sistemleri ve bunların tasarımı, projelendirilmesi, gerçekleştirilmesi, izlenmesi, korunması, kontrolu, ekonomisi ve yönetilmesi ile ilgili bilimsel ve teknolojik konuları kapsayan bir mühendislik dalıdır. Ayrıca elektrik mühendisliği; elektronik, haberleşme, bilgisayar ve makine mühendisliği konularının bir kısmının uygulama alanı niteliğinde disiplinler arası ortak bir platform oluşturmaktadır.

Eğitim ve öğretime başlama tarihi 1926 yılına kadar uzanan Elektrik Mühendisliği Bölümü (Şubesi) 1944 yılında kurulmuştur. Şu ana kadar Elektrik Mühendisliği Lisans Programı'ndan 4907 mühendis, Yüksek Lisans Programı'ndan 591 Yüksek Mühendis ve Doktora Programı'ndan 117 doktor ünvanlı mezun verilmiştir. Halen Elektrik Mühendisliği Bölümü Lisans Programı'nda 608 ve hazırlıkta 89, Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı altındaki Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı'nda 342 öğrenci ve Doktora Programı'nda ise 74 öğrenci eğitim ve araştırmalarına devam etmektedir. Elektrik mühendisliği lisans ve lisansüstü çalışmalarını yürüten akademik kadroda, 9 Profesör, 9 Doçent, 10 Doktor Öğretim Üyesi, 5 Öğretim Görevlisi ve 19 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Elektrik mühendisliği ve ilgili teknolojilerde köklü ve prestijli bir eğitim ve öğretim kurumu olan, İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü eğitim ve öğrenim çalışmalarını kendi misyonu ve vizyonu çerçevesinde yönlendirmektedir. Modern ve inter-aktif bir şekilde yapılan elektrik mühendisliği eğitiminde teorik seviyedeki dersler; tasarım projesi, bilgisayar simülasyonu ve gelişmiş ve zengin laboratuvar altyapısına sahip derslerle desteklenmektedir. Ayrıca mühendislik eğitiminde öğretme-modundan öğrenme-moduna geçilmesi ile öğrencilerin teorik bilgilerini etkin olarak kullanabilme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

​Hızlı Erişim


İTÜ Anasayfa                                                                                     Elektrik-Elektronik Fakültesi

Bölüm Ağ Hizmetleri                                                                      İTÜ Eposta Hizmeti

Kütüphane                                                                                        Öğrenci İşleri (SIS)

İTÜ Ninova                                                                                         İTÜ Portal

İTÜ Telefon Rehberi                                                                       İTÜ SKS

Elektrik Mühendisliği Kulübü