Doktora Tezleri

Doktora programına mülakatla alınan öğrenciler, 24 kredilik ders programını tamamladıktan ve yeterlik sınavını başarı ile geçtikten sonra, bilimsel ve teknolojik inovasyon için temel Elektrik Mühendisliği veya disiplinler arası araştırma konularından birinde derinlemesine araştırma yapmaya başlarlar. Araştırma periyodu bitiminde ortaya çıkan araştırma sonuçlarının doktora derecesi için yeterli olması durumunda, öğrenci doktora tezini yazarak teslim eder. Doktora sınavında başarılı olan öğrenciler doktor (PhD) unvanı alırlar. Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı'nda halen 43 doktora öğrencisi eğitim ve araştırma çalışmalarına devam etmektedir. Son yıllarda tamamlanmış başlıca doktora tezlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmistir.

Elektrik güç sistemlerinde transformatörlerin yaşlanması koşulları altında verimlilik artışı amaçlı işletim koşullarının iyileştirilmesinin araştırılması (2020)
Dr. Banu Öztürk Uçar
Danışman: Prof. Dr. Mustafa Bağrıyanık

Yüksek doğru gerilim (HVDC) iletim hatlarının korona karakteristikleri ve elektromanyetik etkileri (2020)
Dr. Aytuğ Font
Danışman: Prof. Dr. Aydoğan Özdemir

Şebeke etkileşimli tüketiciler ile toplu talep yönetimi (2019)
Dr. Mustafa Alparslan Zehir
Danışman: Prof. Dr. Mustafa Bağrıyanık

Sinyal analizi icin makine öğrenme algoritmaları ile desteklenen geliştirilmiş hilbert huang dönüşümü (2019)
Dr. Hamid Erinç Karatoprak
Danışman: Prof. Dr. Şahin Serhat Şeker

Akım regülasyonlu uygulamalar için sayısal kontrollü alçaltıcı çeviriciler (2019)
Dr. Abdulkerim Uğur
Danışman: Dr. Öğr. Üy. Üyesi Murat Yılmaz

Yüksek hızlı tahrik sistemleri için kütlesel rotorlu asenkron motorun rotor harmonik kayıplarını azaltmaya yönelik katkılar (2019)
Dr. Mehmet Onur Gülbahçe
Danışman: Dr. Öğr. Üy. Derya Ahmet Kocabaş
Yüksek gerilim darbe işaretlerinin incelenmesinde kullanılan k-faktör filtreleme yöntemine dalgacık tabanlı yaklaşım (2018)
Dr. Kahraman Yumak
Danışman: Doç. Dr. Şükran Emel Önal
Elektrikli araç otoparklarının dağıtım sistemi güvenilirliğine etkilerinin incelenmesi (2018)
Dr. Sıtkı Güner
Danışman: Prof. Dr. Aydoğan Özdemir
Elektrik şebekelerinde Fliker sorumluluk oranlarının belirlenmesi (2018)
Dr. Murat Silsüpür
Danışman: Prof. Dr. Belgin Türkay

Yük altında kademe değiştiricilerin ark tabanlı modellenmesi, durum izlenmesi ve arıza tespiti (2018)
Dr. Behnam Feizifar
Danışman: Prof. Dr. Ömer Usta

Güç sistemlerinde geçici hal kararlılığı için geniş alan ölçümlerine dayalı erken kestirim ve düzeltici kontrol (2018)
Dr. Mohammed S.M. Mahdi
Danışman: Doç. Dr. Veysel Murat İstemihan Genç

Dalgacık çerçeveleri ve artıklı dalgacık dönüşümleri ile arıza tespiti (2017)
Dr. Tayfun Şengüler
Danışman: Prof. Dr. Şahin Serhat Şeker

Elektrik iletim sistemi güç transformatörleri için güvenilirlik merkezli donanım yönetimi sürecinin kurulması ve değerlendirilmesi (2016)
Dr. Havva Aysun Köksal
Danışman: Prof. Dr. Aydoğan Özdemir

Çok Makinalı Güç Sisteminde Açısal Kararlılık Analizi ve Kontrolör parametre Optimizasyonu (2015)
Dr. Serdar Ekinci
Danışman: Prof. Dr. Ayşen DEMİRÖREN


Dr. Fatih Küçüktezcan
Danışman: Doç. Dr.İstemihan GENÇ


Dr. Duygu Bayram
Danışman: Prof. Dr. Serhat ŞEKER


Dr. Sezen YILDIRIM ÜNNÜ
Danışman: Prof. Dr. Serhat ŞEKER

Danışman: Doç. Dr. Esma Dilek ENARUN
 
Elektrik Güç Sistemlerinde Sistem Genişlemesi Koşulları Altında İşletmenin Eniyilenmesi için Yeni Bir Akıllı Yöntem Geliştirilmesi (2014)

Dr. Doğan Recep Gümeli
Danışman: Prof. Dr. Mustafa BAĞRIYANIK

 
Dr. Alper KARA
Danışman: Prof. Dr. Kevork MARDİKYAN

 
Dr. Suat İLHAN
Danışman: Prof. Dr. Aydoğan ÖZDEMİR


Dr. Özkan ALTAY
Danışman: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ

 
Dr. Suna BOLAT SERT
Danışman: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ

 
Dr. Oben DAĞ
Danışman: Prof. Dr. Ömer USTA, Prof. Dr. Canbolat UÇAK

 
Dr. Duygu ÇETEGEN MOREWOOD
Danışman: Y. Doç. Dr. Ramazan ÇAGLAR, Dr. Jennifer A. VEITCH

 
Dr. Murat İMERYÜZ 
Danışman: Prof. Dr. A. Faik MERGEN 

 
Dr. Yaşar KÜÇÜKEFE
Danışman: Prof. Dr. Adnan KAYPMAZ, Doç. Dr. M. Turan SÖYLEMEZ

 
Dr. Filiz GÜRGÖZE
Danışman: Prof. Dr. A. Faik MERGEN 

 
Dr. Tevhit Cem KAYPMAZ
Danışman: Prof. Dr. Nejat TUNCAY

 
Dr. Taşdemir AŞAN
Danışman: Prof. Dr. Emin TACER 

 
Dr. Süleyman AÇIKBAŞ
Danışman: Prof. Dr. Adnan KAYPMAZ

 

Dr. Hasan Murat UÇAR
Danışman: Prof. Dr. Serhat SEKER, Doç. Dr. Emine AYAZ 

 
Dr. Aysam AKSES
Danışman: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ