hasan_onal
 Prof. Dr.Hasan Önal
(1923 -2021)
 Hasan Önal, 1923 Kayalar (Balya-Balıkesir) doğumludur. İTÜ Elektrik Fakültesi’nden mezun olduğu 1946 yılından, emekli olduğu 1990 yılına kadar, Asistan (1946-55), Doçent (1955-61) ve Profesör (1961-90) olarak İTÜ’de görev yapmıştır. Geçici görevlerle 1969-72 arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde ders vermiş ve Temel Bilimler Fakültesi Dekanlığı ile Makina- Elektrik Fakültesi kurucu Dekanlığı görevlerini yürütmüştür. 12.05.1990 yılında emekliye ayrılmıştır. 2021 yılında vefat etmiştir. 
   
nurdan 
Prof. Dr.Nurdan Güzelbeyoğlu
(1938 -2019)
 Nurdan Güzelbeyoğlu, 7 Ağostos 1938’de Ankara’da doğdu. 1955 öğretim yılında İ.T.Ü.Teknik Okulu’na sınavla girip 1959 da iyi derece ile mezun oldu. Aynı yıl İ.T.Ü.Elektrik Fakültesi Elektrik Makinaları ve Tesisleri Kürsüsü Yüksek Gerilim Tekniğine Tek. Müh. olarak çalışmaya başladı. 1963-1964 öğretim yılında İ.D.M.M.A. Elektrik İhtisas Bölümüne sınavla girerek aynı yıl Y.Müh. olarak mezun oldu ve tekrar Elektrik Fakültesindeki görevine döndü. 12 Mart 1976’da tez savunmasını yaparak Doktor Y.Müh. ünvanını aldı. 1980 yılında Üniversite Doçenti ünvanını aldı. Üniversite Yönetim Kurulunun 27.1.1989 tarihli toplantısında profesörlüğe yükseltildi. Kendi isteği ile 15.10.2001 tarihinde emekli olmuştur.  2019 yılında vefat etmiştir. 
   
 ozkaya
Prof. Dr. Muzaffer Özkaya
(1927 -2014)
 Muzaffer Özkaya, 1927 yılında Çanakkale’de doğdu. 1949 yılında İTÜ Elektrik Fakültesi Kuvvetli Akım Kolundan mezun oldu ve aynı yıl Fakülte’ye Asistan olarak girdi. 1952 yılında Yeterlik tezini, 1957 yılında Doçentlik tezini, 1958 yılında Stuttgart Teknik Üniversitesi’nde Doktora tezini ve 1964 yılında da Almanya’da hazırladığı Profesörlük Takdim Tezini verdi. Muzaffer Özkaya, 1949-1957 yılları arasında Asistan, 1957/1965 yılları arasında Doçent olarak çalıştıktan sonra, 1965 yılından yaş haddinden emekli olduğu 8 Mayıs 1994 tarihine kadar profesör olarak İTÜ’deki öğretim ve araştırma faaliyetleri dışında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi’nde dersler verdi. Prof. Dr. Muzaffer Özkaya 8 Mayıs 1994 tarihinde yaş haddinden emekli olmuştur. 20 nisan 2014 tarihinde vefat etmiştir.
   
unalan
 Prof. Emin Ünalan
(1919 -2012)
   
Emin Ünalan, 1919 yılında Ödemiş’te doğdu. 1938 yılında Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından açılan seçme sınavını kazanarak Elektrik Mühendisliği tahsil etmek üzere Almanya’ya gönderildi. 1943 yılında Münih Yüksek Mühendis Okulu’nu başarı ile bitirdi. 1945 yılında harp nedeniyle yurda döndü. İTÜ Elektrik Fakültesi’ne asistan atandı. Aynı Fakülte’de 1952 yılında Doçent, 1957 yılında da Profesör oldu. Prof. Emin Ünalan, 1970- 1972 yıllarında Elektrik Fakültesi Dekanlığı, daha sonraki yıllarda Kontrol ve Bilgisayar Bölüm Başkanlığı, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü gibi idari görevlerde de bulundu. 1986 yılında yaş haddinden emekli oldu. 1995 yılına kadar görevli olarak Fakülte’de derslerini vermeye devam etti. Prof. Dr. Ünalan 21 Mayıs 2012’de vefat etmiştir.  
   
nusret_yukseler
Prof. Dr. Nusret Yükseler
(1931-2010)
 
 Nusret Yükseler, İlk ve Orta Öğrenimini Bursa’da tamamlayan Yükseler, 1950’de sınavla girdiği İTÜ Elektrik Fakültesi’nden 1955’de Y. Müh. olarak mezun oldu ve aynı yıl Enerji Nakli Kürsüsü’ne Asistan Teknisyen atanarak çalışmalarını kadrolarında görev aldığı bu Fakülte’de Kasım 1999’da emekli oluncaya kadar aralıksız olarak sürdürdü. Doktorasını 1972’de tamamlayan Yükseler 1977’de Doçent, 1989’da Profesörlüğe yükseltildi. Çalışmalarını sürdürdüğü ana konular, Enerji Üretim, İletim ve Dağıtım Sistemleri, Doğrudan Enerji Dönüşümü’dür. Fakültesinde, Yönetim Kurulu Üyeliği, Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı Başkanlığını yapan Prof.Dr.Yükseler, IEEE - PES Türkiye Kolu Başkanlığını da üstlenmiştir. Prof. Dr. Nusret Yükseler 01.11.1999 tarihinde emekliye ayrılmış, 07.04.2010 tarihinde vefat etmiştir.
   
 Prof. İzzet Gönenc 
 Prof. İzzet Gönenç
(1914 -2009)
 İzzet Gönenç, 1914 yılında Malatya’da doğdu. 1936’da Yüksek Mühendis Mektebi’ne girdi ve öğrenimine devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Almanya’ya gönderildi. Almanya’da Dresden Yüksek Mühendis Okulu’nda öğrenimini bitirdikten sonra doktora tezine başladı ve iki yıl içinde tamamladı. Tez sınavına birkaç gün kala 13 Şubat 1945 Salı günü akşamı Dresden Şehri İkinci Dünya Savaşı’nın en büyük hava bombardımanına maruz kaldı. Şehrin büyük bir kısmı ve bu arada Yüksek Mühendis Okulu Binaları tahrip oldu. Şehir tahliye edildi. Bu koşullar altında Doktora Sınavının yapılması mümkün olmadı. 1945 yılında Elektrik Fakültesi’nde asistan olarak göreve başladı. 1949 yılında Taşkışla Binası’nda geçici olarak Yüksek Gerilim Laboratuvarı’nın kurulmasını sağladı. 1951 yılında Doçent, 1960 yılında Profesör oldu. 1964 yılında Yüksek Gerilim Tekniği Kürsüsü’nün başkanlığına geldi. 1965-1967 ve 1967- 1968 yıllarında olmak üzere iki dönem dekanlık görevinde bulundu. 1961 yılında Yüksek Gerilim Laboratuvarı’nın kurulması ile ilgili plan ve proje çalışmalarına başladı. Yaklaşık 15 yıl süren çalışmalardan sonra laboratuvarın kurulmasını 1978 yılında tamamladı. 1983 yılında emekli oldu. Prof. İzzet Gönenç 10 Agustos 2009’da vefat etmiştir. 


Mois_Eskinazi
Prof. Mois Eskinazi
(1914-2007)
 
 Moiz Eskenazi, 1914 yılında İstanbul’da doğdu. 1936 yılında İ.T.Ü.’ye (o zamanki adıyla Yüksek Mühendis Mektebi’ne) asistan olarak girip 1981 yılında (yani 45 yıl sonra) Profesör olarak, kendi isteğiyle emekli oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Üniversitesi (İDMMA), Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesinde çeşitli dersler verdi. “Aydınlatma” disiplini’nin İ.T.Ü.’de bir bilim dalı olarak kabul edilmesini sağlamıştır. Prof.Dr.Moiz Eskenazi 28 Mart 2007 Tarihinde Vefat etmiştir. 
   
 munir_ulgur
Prof. Dr. Münir Ülgür
(1917-2007)
Münir Ülgür, 4 Aralık 1917’de İstanbul’da doğdu. 1941 Temmuz’unda Yüksek Mühendis Okulu’nun Elektromekanik şubesini Yüksek Mühendis olarak bitirdi ve aynı tarihte Ölçme ve Elektrik Makinaları Laboratuvarına asistan olarak atandı. 1946 yılında Üniversite Doçenti oldu. 26 Ağustos 1946’da Elektrik Fakültesi Elektriğin Endüstride Tatbikatı Kürsüsü’ne Doçent olarak atandı. 1952 yılında aynı kürsüde Profesörlüğe atandı. 1953 yılında Elektrik Fakültesi Dekanı seçildi ve aynı Kürsünün başkanı oldu. 1983 yılına kadar Elektriğin Endüstride Tatbikatı Kürsü Başkanlığında bulunan Prof. M. Münir Ülgür, bu kürsünün doğal gelişimi olarak Elektrik-Elektronik Fakültesi’nde “Kontrol ve Kumanda Sistemleri” Anabilim Dalı’nın kurulmasını sağladı ve başkanı oldu. 1 Şubat 1985 yılında yaş haddinden emekli oldu. Prof. Dr. Münir Ülgür 22 Mart 2007 tarihinde vefat etmiştir.
   
 osman_erenay
Uzman Osman Erenay
(1944-2007)
 Osman Erenay, 1944 Tarihinde Antalyada doğmuştur. 1968 yılında İTÜ Elektrik Fakültesinden mezun olmuştur. 1968 yılından itibaren İTÜ Elektrik Makinaları Laboratuvarında Uzman olarak görev yapmaktaydı. Uzman Osman Erenay Ekim 2007 yılında vefat etmiştir. 
   
  turgut_boduroglu
Prof. Dr. Ali Turgut Boduroğlu
(1936-2006)
  Ali Turgut Boduroğlu, 1936 yılında İstanbul Yüksek Mühendis Okulu’nun müsabaka sınavını kazanıp, buraya bir yıl kadar yatılı olarak devam ettikten sonra, Maarif Vakaleti hesabına Almanya’ya elektrik mühendisliği eğitimi yapmak üzere gönderilmiştir. 1942 yılı başında Elektrik Mühendisliği Bölümü’nün Kuvvetli Akım Kolundan mezun olmuştur. 1944 yılı sonunda Doktor Mühendis ünvanını almıştır.1945 yılı başında yurda dönen Turgut Boduroğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi’nde Elektrik Makinaları Kürsüsüne asistan olarak girmiştir. 1946 yılında Üniversite Doçenti payesini almıştır. 1951 yılı sonunda Profesörlüğe terfi ettirildikten sonra Elektrik Makinaları ve Tesisleri Kürsüsü Kürsü Başkanlığı’na getirilmiştir. 1955-56 devresinde Fakülte Dekanlığı yapmış ve aynı zamanda Elektrik Fakültesi’ne bağlı Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanlığını da üstlenmiştir. Prof. Dr. Turgut Boduroğlu Elektirik Makinaları Anabilim Dalı Başkanı iken 1985 yılında yaş haddinden emekli olmuştur. Mart 2006 tarihinde vefat etmiştir.
   
hüseyin_önal
Öğr. Gör. Hüseyin ÖNAL
(1925-2005)
 
 Hüseyin Önal, 1925 yılında Balıkesir’in Kayalar Köyünde doğdu. Yüksek Öğrenimini İTÜ Elektrik Fakültesi’nde yaparak, 1953 yılında Kuvvetli Akım Kolundan mezun oldu. 1956 yılında Elektrik Fakültesi’ne Teknisyen Asistan olarak girdi. Daha sonra İTÜ Maçka Elektrik Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı ve 1989 yılında yaş haddinden emekli olana kadar, Elektrik-Elektronik Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarını sürdürdü. 15.09.1990 tarihinde emekliye ayrılmıştır. 18.01.2005 tarihinde vefat etmiştir. 
   
 abdi
Prof. Dr. Abdi Dalfes
(1921-2003)
 Abdi Dalfes, 13 Haziran 1921 günü İstanbul’ da doğmuş, 1948 yılı haziran döneminde İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Fakültesi Zayıf Akım Kolundan pekiyi derece ile mezun olmuştur. 1949 yılı Şubat ayında aynı Fakültenin Elektroteknik ve Elektrik Ölçmesi Kürsüsünde asistan olarak çalışmaya başlıyarak 1951 yılında yeterlilik sınavını ,1955 yılında ise Doçentlik sınavını vermiş ve aynı kürsüde doçent olarak atanmıştır. 1963 yılında Elektrikte Nükleer Güç Kürsüsü’nde profesör olmuştur. İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü, Elektrik Tesisleri Anabilim Dalında nükleer güç reaktörleri ve diğer nükleer enerji konularında emekli profesör olarak ders vermiştir. Prof.Dalfes 06.07.2003 tarihinde vefat etmiştir. 
   
 haldun_gurmen
Ord. Prof. Haldun Gurmen
(1915-2003)
 Haldun Gurmen, 1915 de Nazilli’de doğdu.1935 yılında Liege (Belçika) Üniversitesi’ nden mezun oldu. 1942 yılında İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümünde Ord.Prof.Burhanettin Sezerar’ ın asistanlığına atandı. 1944’ de doçent,1952 de profesör oldu. 1967 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı 1986’ da KKTC de yeni kurulan Doğu Akdeniz Üniversitesine atandı ve 1993 yılına kadar çalıştı. 16.04.2003 tarihinde vefat etmiştir. 
   
halis_duman
Prof. Halil Duman
(1908-1997)
 
  Halis Duman, Mart 1908’ de Bolu’ da doğdu. 10 Aralık 1924’ te Bolu İli Özel İdaresi Hesabına Elektrik Mühendisliği öğrenimi için Viyana’ ya gönderildi. Viyana’ da 13 yıllık lise tahsilini bitirdikten sonra Viyana Teknik Yüksek Okulu (Viyana Teknik Üniversitesi) Elektrik Bölümüne girdi. 1941’ de Üniversiteyi bitirdi.1943’ de Doktorasını yaptı ve 19 Şubat 1944’ de Türkiye’ ye döndü. İstanbul Yüksek Mühendis Okulunun Elektrik Makinaları Kürsüsü Başkanı Prof.Dr.Bödefelt’in asistanı oldu. Yeni kurulan Elektrik Makinaları ve Tesisleri Kürsüsünde 22.9.1945’ de baş asistan ve 19.10.1945’ de doçent, 1956’ da Profesör oldu. 15 Ocak 1965’ de Milli Eğitim Bakanlığınca yeni kurulan Karadeniz Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Dekanı olarak tayin edildi. KTÜ’ de Rektör Vekilliği ve 1974-1975’ de ise aktif Rektörlük yaptı ve yeni kurulan Makina ve Elektrik Fakültesine Dekan oldu. 1 Nisan 1978 tarihinde emekli oldu. Prof. Duman 26.12.1997 tarihinde vefat etmiştir. 
   
adnan_ataman 
Prof. Dr. Adnan Ataman
(1917-1991)
 Adnan Ataman, 1917 yılında İstanbul’ da doğmuştur. 1935 yılında Yüksek Mühendis Mektebi’ nin parasız yatılı imtihanını kazanarak buraya girmiş ve 1941 Haziranında Elektrik Muharebe Bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl okula asistan olarak tayin edilmiştir. 1947 yılında Doçent olmuş, aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından doktora yapmak üzere ABD’ ye gönderilmiştir. Haziran 1950’ de İllinois Üniversitesindeki çalışmalarını tamamlayarak doktorasını almış ve yurda dönmüştür. 1955 yılında Profesör olmuştur. 1968- 1970 yılları arasında Elektrik Fakültesi Dekanlığı,1970 den sonra Yüksek Frekans Tekniği Kürsüsü Başkanlığı ve daha sonra Elektronik Haberleşme Bölüm Başkanlığı yapmıştır. 12.01.1985 tarihinde yaş haddi dolayısıyla emekliye ayrılmış olup, 14.08.1991 de vefat 
   
ahmet_akhunlar 
Prof. Ahmet Akhunlar
(1916-1991)
 Ahmet Akhunlar, 1916 tarihinde İzmir’ de doğmuştur. 1936’ da Yüksek Mühendis Mektebine girmiş, 1937 yılında Maarif Vekaleti hesabına Almanya’ ya gönderilmiştir. 1943 ‘ de Dresden Yüksek Mühendis Mektebi Kuvvetli Akım Kolundan mezun olmuştur. Aynı okulda bir süre asistanlık yapan Akhunlar, 1945 yılında yurda dönerek İTÜ Elektrik Fakültesi Teorik Elektrik Kürsüsüne asistan olmuştur. 1949’ da yeterlik tezini vermiş, 1952’ de ise Doçent ünvanını kazanmış ve Elektroteknik Kürsüsüne Doçent olarak atanmıştır. 1958 yılında Profesörlüğe yükseltilerek Elektroteknik ve Elektrik Ölçmesi Kürsüsündeki açık kadroya atanan Akhunlar, 1984 yılında yaş haddinden emekliye ayrılmıştır. Prof. Ahmet Akhunlar 1991 yılında vefat etmiştir. 
   
vural_aygen 
Prof. Dr. Ö. Vural Aygen
(1934 -1990)
 
 Ö. Vural Aygen, 1934 yılında Daday-Kastamonu’da doğmuştur.1946’ da Araç Merkez İlkokulunu,1953’ de Kastamonu Lisesini bitirdikten sonra, aynı yıl girdiği İTÜ Elektrik –Elektronik Fakültesinin Kuvvetli Akım Kolunda 1958’ de Yüksek Mühendis Diplomasını almıştır. Yine aynı yılın Temmuz ayında mezun olduğu Fakültenin Enerji Nakli Kürsüsünde teknisyen olarak göreve başlamıştır. Eylül 1974 de Doktor ünvanını almış,Enerji nakil kürsüsünün Elektrik Tesisleri Kürsüsüne bağlanmasından sonra bu kürsüde Dr.Asistan olarak görev yapmıştır. Kasım 1979’ da Üniversite Doçenti, Aralık 1998’ de Profesör olmuştur. 20 Eylül 1990’ da vefatına kadar görevine devam etmiştir.
   
osman_ikizli
 Prof. Osman İkizli
(1911-1989)
 Osman İkizli, 1911 yılında Romanya’ da doğdu. Politechnica okulundan mezun olduktan sonra Türkiye’ ye, Anavatanına geldi.İstanbul Yüksek Mühendis Mektebine girdi. 1940 senesinde mezun oldu. Aynı tarihte Elektrik Şubesine Elektrik Makinaları Asistanı olarak tayin edildi. 1944 senesinde Elektrik Fakültesinde Elektrik Makinaları Baş Asistanlığına tayin edildi. 27.05.1947 tarihinde Elektrik Makinaları kürsüsü Doçentliğine, 18.01.1962 tarihinde Profesörlüğe yükseltildi. 1.8.1981 tarihinde yaş haddinden emekli olan Prof.Osman İkizli, 9.12.1989 tarihinde vefat etmiştir
   
 Öğr. Gör. Dr. Sami Güzelkokar
(1945-1988)
 
   
 mehmet_inan
Prof. Mehmet İnan
(1921-1987)

 Mehmet İnan, 1921 yılında Adana’ da doğdu.1940 yılında Yüksek Mühendis Okuluna sınavla girdi ve 1945’ de Kuvvetli Akım Kolundan mezun oldu.1947 yılında Elektrik Makinaları ve Tesisleri Kürsüsüne asistan olarak girdi. 1950 yılında yeterliliğini verdi. 1957 yılında Doçent oldu 1968 yılında profesörlüğe yükseltilerek 1976 yılında Elektrik Tesisleri Kürsüsünde açık olan kadroya atandı. Prof.Mehmet İnan 1972-1977 tarihleri arasında Elektrik Fakütesi Dekanlığı görevini yaptı, 27.02.1987 tarihinde vefat etti. 
   
cabir_hamdi
 Ord. Prof. Dr. Cabir Hamdi Sepen
(1908-1983)
 Cabir H. Sepen, 1924’de Erzincan’da doğmuştur. 1928’de Nancy Üniversitesi’nden Makine Y. Müh. Diplomasını, 1929’da da Paris’te Ecole Superienre d’Electricite’den Elektrik Y.Müh. diplomasını almıştır. 1945 yılında Elektrik Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1948 yılında Nancy Üniversitesinde doktor Mühendis ünvanını almış ve 1949 yılında Üniversitelerarası Kurulun kararı ile Profesörlüğe yükseltilerek Elektriğin Endüstrideki Tatbikatı Kürsüsünü yönetmekle görevlendirilmiştir. 1976 yılında emekli olan Or.d Prof. Dr. Cabir H. Sepen 1983 yılında vefat etmiştir. 
   
mustafa_santur
 Prof. Dr. Mustafa Santur
(1905-1981)
 Mustafa SANTUR, 1905’de Selanikte doğmuştur. 1926 da girdiği Robert College Mühendislik Bölümünden 1930’da mezun olmuştur. A.B.D.’de Cası Institute of Applied Sciences (Cleveland)’dan 1931’de ve University of Illinois (Urbana-Chanpaign)’den 1932’de iki Master of Science derecesi almıştır. Aynı yıl Stanford University (California)’da doktora çalışmasına başlayan Mustafa Santur 1933’de bu üniversiteden doktor (Ph.D.) derecesini alarak yurda dönmüştür. Göreve Yüksek Mühendis Mektebi Fizik Kürsüsünde müderris muavini olarak başlamış,1944’de Elektrik Fakültesi Yüksek Frekans Tekniği Kürsüsü Profesörlüğüne getirilmiştir. 1948-50 yıllarında Elektrik Fakültesi Dekanlığı ve 1954-55 yıllarında İTÜ Rektörlüğü yapmıştır. Prof. Dr. Mustafa SANTUR emekli olduğu 1975 yılına kadar görev yaptığı ve 1973 yılına kadar başkanlığını yürüttüğü Yüksek Frekans Tekniği Kürsüsü’nde elektronik ve haberleşme mühendisliği disiplininin kurulup gelişmesi konusunda öncü katkılar yapmış ve bu hizmetleri nedeni ile anısına 1983 TÜBİTAK Hizmet Ödülü verilmiştir. Prof. Dr. Mustafa SANTUR 7 Mart 1981’de vefat etmiştir.
   
bedri_karafakioglu 
Ord. Prof. Bedri Karafakioğlu
(1915-1978)
 Ord.Prof.Bedri Karafakıoğlu,1915 yılında Çorum’da doğmuş, 1932’ de İstanbul Mühendis Mektebi müsabakasını kazanark bu okula girmiş 1937’ ye kadar yüksek mühendis mektebinde öğrenimine devam ettikten sonra Paris’ te Ecola Nationale Supereieur des Telecommunications’ da yüksek öğrenimini tamamlamıştır. Yurda döndükten sonra Yüksek Mühendis Mektebine intisap etmiş, 1939’ da Doçent ve 1948’ de Profesör olmuştur. 1947’ ye kadar çeşitli kurumlarda çalışan Karafakıoğlu 1947’ de Üniversiteler kanununun yayınlanmasından sonra bütün çalışmasını Üniversiteye hasretmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesindeki görevlerine ek olarak 1954’ de kuruluşundan itibaren 1957 yılına kadar İ.T.Ü. Teknik Okulu Müdürlüğünü üstlendiği gibi aynı okulda öğretim görevi de yapmış ve sonra Mühendislik Mimarlık Fakültesi haline gelen bu kuruluştaki öğretim görevine 20 Ekim 1978’ e kadar devam etmiştir. Başarılı çalışmalarından ötürü Elektrik Fakültesi Profesörler Kurulu 1960 yılında Prof.Bedri Karafakıoğlu’ nu Telekomünikasyon Tekniği Kürsüsü Ordinaryüslüğe, oybirliği ile seçmişlerdir. 1964-1965 yıllarında İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanlığı ve 1965-1969 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü araştırmayı geliştirme bakımından önemli adımlar atılmış ve iki kademeli öğretimin uygulaması, Temel Bilimler Fakültesinin kurulması, İTÜ Ayazağa kampüsünün gerçekleşmesi gibi önemli kararlar alınmıştır. Bu arada 1963 yılında TRT yönetim kurulu üyeliği görevini de üstlenmiş ve bu görevi 1968 yılına kadar yapmıştır. 1970-1975 yıllarında Avrupa Rektörler Konferansına Türkiye temsilcisi olarak katılmıştır.1972-1976 yıllarında Karadeniz Teknik Üniversitesinde de Öğretim görevi yapmıştır. 1973-1976 yıllarında Yüksek Öğretim Kurulu üyeliği ve Üniversite Denetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 1977 yılında yeniden Elektrik Fakültesi Dekanlığına seçilen, Ord.Prof. Bedri Karafakıoğlu değişik zamanlarda birçok bilimsel kongreye katılmış, bilimsel temsilcilik görevleri yapmış, yerli ve yabancı birçok bilimsel ve sosyal kuruluşlara üye olmuştur. Ord.Prof. Bedri Karafakıoğlu’nun yabancı dilde yayınlanmış 5 makalesi, Türkçe yayınlanmış 8 telif, 13 tercüme kitabı, 9 telif, 13 tercüme makalesi vardır. Elektrik Fakültesinde ve diğer öğretim kuruluşlarında Telefon işletmeciliği, propagasyon, Telefon aletleri, Telgraf ve telefon aletleri, komünatasyon, Telekomünikasyon Ölçme, Muhabere Tekniği adlı dersleri vermiş ve Telekomünikasyon Ölçme ve Elektroakustik laboratuvarlarını kurmuş ve yürütmüştür. Ord.Prof.Bedri Karafakıoğlu, öğrenciler için tükenmez bir feyz kaynağı olmuş, kürsüsünde çalışanlara daima rehberlik etmiştir. Bu arada, Fakülte ve Üniversitedeki arkadaşlarının gerek teknik ve gerekse idari problemlerindeki güçlüklerini çözmeye yardımcı olmuştur. Kendisi gayet dürüst, açık sözlü, temiz ve sağlam karakterli, duygulu, yardımsever, arkadaşları ve öğrencileri tarafından pek çok sevilen, saygı duyulan ve takdir edilen nadir bir bilimadamı idi. Ord.Prof. Bedri Karafakıoğlu’nun 20 Ekim 1978’de Elektrik Fakültesi Dekanlığı görevini yaparken ve kendisinden büyük hizmetler beklenilen bir çağında, pusu kurularak alçakça öldürülmesi, sadece Elektrik Fakültesi için değil Üniversitemiz ve memleketimiz için de yeri doldurulamaz büyük bir kayıptır
   
ahmet_ozel
 Prof. Ahmet Özel
(1910-1978)
 Ahmet Özel, 1910 yılında Sivas’ta doğmuştur. 1939 yılında Paris Ecola Nationale Superieuredes Telecomunications da yüksek öğrenimini tamamlamış, 1944 yılında İTÜ Elektrik Fakültesi Doçent 1949’ da Profesör olmuştur.1952-1953 yılları arasında İTÜ Rektörlüğü yapmıştır. 1954 yılında Sivas Milletvekili seçilmiş,1955-1957 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı,1957-1958 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü,1966-1970 ve 1976-1977 yılları arasında KTÜ Rektörlüğü yapmış,1977 yılında Elazığ Devlet Mühensdislik Mimarlık Akademisi Başkanlığı görevini yürütmüştür.Prof.Ahmet Özel 1978 yılında vefat etmiştir. 
   
tarik_ozker 
Prof. Dr. Tarık Özker
(1918-1977)
 Tarık Özker, 1919 yılında İstanbul’ da doğmuş olan Tarık Özker, 1944 yılında da İstanbul Teknik Üniversitesinden mezun olmuştur. Aynı yıl Telgraf ve Telefon Kürsüsü asistanığına atanan Özker,Aralık 1948’ de doktora çalışmaları için ABD’ ne gitmiş, 1951 yılında Illinois Üniversitesindeki doktorasını tamamlayarak 28 Mart 1952 tarihinde Fakülteye dönmüştür. 6 Kasım 1953 tarihinde Doçent olan Özker, 1958 yılında profesörlüğe yükseltilmiştir. Prof. Dr. Tarık Özker, 1963 yılında kurulan Devreler Teorisi Kürsüsü başkanı olmuş ve vefat tarihi olan 7 Eylül 1977 tarihine kadar bu görevini sürdürmüştür. Devreler ve Sistemler Bilim Dalının Türkiye’ de gelişmesine yaptığı büyük katkılar gözönüne alınarak Prof.Dr.Tarık Özker’ e 1980 yılında Tübitak Hizmet Ödülü tercih edilmiştir. 
   
nami_serdaroglu 
Ord. Prof. Dr. Nami Serdaroğlu
(1906-1963)
 Nami Serdaroğlu, 1906 yılında doğmuştur. 1931 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinden mezun olmuş ve 1932 yılında Yüksek Lisans Mektebine asistan olarak girmiştir. 1933’de Doçent olan Serdaroğlu, 1936 da Dersden Techische Hochschule’ye yollanmış ve 1938’de Kimya Yük. Müh. Diplomasını almıştır. Aynı yerde 1938’de Doktor Mühendis ünvanını alarak yurda dönen Serdaroğlu, 1940 yılında Yüksek Mühendis Mektebi Müdürü Tedris Muavinliği yapmıştır. 1942’de Profesör oldu. 1950-52 ve 1957-59 yılları arasında Elektrik Fakültesi Dekanlığı yaptı. Prof. Dr. Nami SERDAROĞLU 1963 yılında vefat etmiştir. 
   
süreyya_elbi
 Prof. Süreyya Elbi
(1907-1959)
 Süreyya Elbi, 1908 tarihinde Manisada doğdu. 1923’ de Bahriye Mektebine girdi ve 1929’ da Deniz Harp Okulunu birincilikle bitirdi. 1935 yılında Berlin’ e gönderildi. 1936-1937 yıllarında Berlin Technische Hochschule’ de ve 1940-1941 yıllarında İstanbul Robert College Mühendislik kısmında eğitim gördü. 1947 yılında askerlikten emekliye ayrıldı ve öğretim görevlisi olarak İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Elektroteknik ve Ölçme Kürsüsüne atandı.1950 yılında doçent unvanını aldı.1956 yılında Profesörlüğe yükselerek aynı kürsüde açık bulunan kadroya atanan Prof.Süreyya Elbi 09.09.1959 tarihinde vefat etmiştir. 
   
theodor_ 
Ord. Prof. Dr. T. Bödefeld
(1898-1959)
 

Theodor Bödefeld, Darmstadt ve Hannover Teknik Üniversitelerinde okudu.1922'de Mülheim’deki Thyssen makine fabrikasında çalışmaya başladı. 1926'da, senkron makinelerin doğal titreşimi üzerine doktorasını yaptığı Rudolf Richter'in asistanı olarak Karlsruhe Teknik Üniversitesi'ne geçti. 1931'de, Karlsruhe'deki Badisches Staatstechnikum'da profesör oldu. 1935'te Johann Ossanna'nın halefi olarak Münih Teknik Üniversitesi'ne elektrikli makineler kürsüsüne geçti. Öğretimi ve çalışma alanı, elektrik makinelerinin, transformatörlerin, güç dönüştürücülerinin ve elektrik enerjisi iletiminin çalışma şekli, yapımı ve test edilmesini içeriyordu. 1943 ve 1944 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu.Theodor Bödefeld, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra siyasi nedenlerle Münih'teki kürsüden ayrılmak zorunda kaldı. 1947'de İstanbul'a çağrıldığında oraya girişi reddedildi. 1952'de Berlin'deki Siemens-Schuckertwerke AG'nin dinamo fabrikasında hesaplama ofislerinin yönetimini ve daha sonra teknik yönetimi devraldı.

   
johann
Prof. Dr. Johann Grabscheid
(1894-1958) 
  Johann Grabscheid, İTÜ Elektrik Fakültesi sabık Enerji Nakli Profesörü professörlerindendir. 10 Eylül 1958 tarihinde İsviçrenin Genevre şehrinde ani bir şekilde vefat etmiştir.
   
 Prof. Dr. G. Swaboda
(1893-1956)
 
   
 Ord. Prof. Emin Kalmuk
(1866-1954)
 
   
 Ord. Prof. Dr. Franz Doppler
(1899-1953)
 
   
 burhanettin
 Ord. Prof. Burhaneddin Sezerar
(1886-1953)  
 Burhanettin Sezerar, 1886 tarihinde İstanbul da doğmuştur. Fransa’ya giderek Sorbon Üniversitesinden 1911 yılında lisans diplomasını ve Paris Yüksek Elektrik Mühendis Mektebi ile Paris Yüksek Telsiz, Telgraf Mektebinden 1912 yılında diploma almıştır.1913 yılında Yüksek Elektrik Mektebinde Elektrik makineleri laboratuarında şef yardımcılığında bulunmuştur. Sezerar 1913 yılında İstanbul Darüfununun ulumu-u riyazaye ve tabiye şubelerinde Hikmet-i Riyaziye muallim muavinliğine atanmıştır.1924 yılında İstanbul Darülfünunun Elektro-Teknik Müderrisliğine getirilmiş ve 1925 yılında Darülfünundaki görevine ek olarak Mühendis Mektebi Elektrik Muallimliğine atanmıştır. Ord. Prof. Burhanettin SEZERAR 28.05.1953’te vefat etmiş etmiştir. 
   
Prof. Fuat Külünk
Prof. Fuat Külünk
(1911-1951)   
 
 Fuat Külünk 1911 yılında Bağdat ta doğmuştur. 1926 senesinde Yüksek Mühendis Mektebine girmiş, 1930 senesinde açılan bir seçme sınavını kazanarak gönderildiği Zürih Yüksek Teknik Okulunun Elektrik Şubesini bitiren Külünk 1936 yılında ülkesine dönmüştür. Yüksek Mühendis Mektebinde Elektro-Mekanik Şubesine Muallim Muavini olarak tayin edilen Külünk, Prof.Doppler ile birlikte Elektrik Makinaları, Enerji Nakli ve Yüksek Gerilim konularında çalışmış, laboratuvarların kurulmasında büyük emek sarfetmiştir. Daha sonra profesörlüğe yükseltilerek Elektromekanik şubesinin elektrik kısmı şefi olmuş ve şubenin kurulmasında olduğu kadar gelişmesinde de üstün gayretler göstermiştir.İstanbul Teknik Üniversitesinin kuruluşundan sonra Elektrik Fakültesinin ilk dekanı olmuştur. 27 Aralık 1951 tarihinde Uludağ’ da vefat etmiştir.   

Elektrik Fakültesi'nin kurulmasinda emegi geçen Vefat etmis Ögretim Üyeleri

Mehmet Refik Fenmen
Ord. Prof. Dr. Burhanettin Sezerar
Ord. Prof. Mehmet Emin Kalmuk
Prof. Fuat Külünk
Prof. Dr. Mustafa Santur
Ord. Prof. Bedri Karafakioglu
Ord. Prof. Dr. F. Doppler
Bellatini
Ord. Prof. D. T. Bödefeld
Shönfeld
Dumaset
Prof. Fouche
Prof. Dr. J. Grabscheid