Elektrikli Araçlar ve Şarj Sistemleri Laboratuvarı

Yakın gelecekte, petrol ürünlerine bağımlılığın azaltılması talebi, emisyon kısıtlamaları, batarya, motor ve güç elektroniği teknolojilerinin gelişmesi ile elektrikli araçların günlük yaşantımıza daha fazla girmesi kaçınılmaz olup, elektrikli araçlar hem otomotiv sektörünün hem de akıllı şebekelerin çok önemli unsuru olacaktır. Bu kapsamda, Ülkemiz açısından elektrikli araç tahrik ve aktarma sitemlerine yönelik araştırma ve geliştirmelerle bu teknolojilere sahip olmak önemli hale gelmişken, akıllı şarj sistemleri ile mevcut enerji kapasitesi daha güvenilir ve verimli kullanılabilirken şebekenin güç dağılımını etkileyecek etkileşimler ortaya çıkacaktır. Ülkemizin öncelikli alanlarından olan elektrikli araçlar konusunda yeni teknolojilerin ve insan gücünün yetiştirilmesi, ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle projelerin üretilmesi, yüksek lisans ve doktora seviyesinde derslerin ve tezlerin desteklenmesiyle yeni nesil mühendislerin yetiştirilmesi ön plana çıkmaktadır. Bu gereksinimler doğrultusunda Ülkemizde teknoloji ve mühendislik alanlarında her zaman öncü olmuş Üniversitemizde “Elektrikli Araçlar ve Şarj Sistemleri Laboratuvarının” Elektrik-Elektronik Fakültesinde kurulması girişimine başlanmış olup tahrik ve aktarma sistemleri başta olmak üzere performans, tasarım ve kontrol yöntemleri, enerji depolama sistemleri, batarya ve enerji yönetim sistemleri, şarj sistemleri, tek ve çift yönlü güç akışı, elektrik motoru tasarım ve geliştirmesi, sürücü teknolojileri ve kontrolleri, güç elektroniği sistemleri, altyapı gereksinimleri, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla entegrasyon, şebekeyle etkileşim, havacılık ve savunma sanayi, otomotivde ileri elektrik-elektronik sistemler ve ulaşım elektrifikasyonu başlıca araştırma konularını oluşturmaktadır.

elk arac lab

Araştırma Konuları:
1. Otomotiv, ulaştırma, havacılık ve savunma sanayi için yüksek verimli ve güç yoğunluklu, sürekli mıknatıs oranı azaltılmış veya tamamen kaldırılmış elektrik motor teknolojilerinin geliştirilmesi,
2. Yeni nesil anahtarlarla (GaN, SiC) beraber yüksek verim ve güç yoğunluğuna sahip motor sürücü teknolojilerinin geliştirilmesi,
3. Biribiriyle entegre kompakt motor ve sürücü sistemlerinin geliştirilmesi,
4. Hızlı DC şarj sistemlerinin geliştirilmesi,
5. Kablosuz şarj sistemlerinin geliştirilmesi,
6. Hibrit enerji sistemleri, batarya yönetim sistemleri (BMS) ve optimizasyon algoritmalarının geliştirilmesi,
7. Yenilenebilir enerji kaynakları ile entegrasyon, şebeke ile etkileşim, haberleşme protokolleri, G2V ve V2G teknolojilerinin geliştirilmesi.